Competitiveness of the Wielkopolska Region in Terms of a Knowledge-Based Economy

Teresa Czyż 1
 • 1 Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Competitiveness of the Wielkopolska Region in Terms of a Knowledge-Based Economy

In the study of the competitiveness of the Wielkopolska region it is assumed that in modern times the foundation of a competitive advantage is a knowledge-based economy (KBE). The aim of the article is to analyse the competitiveness of the Wielkopolska region (voivodeship) in terms of KBE in comparison with the country's regional system. Four dimensions of the region's competitiveness are distinguished, representing factors of KBE development and effects of their operation in the economic sphere. With the help of principal components analysis, indices of the region's competitiveness are obtained.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Biniecki J. & Frenkiel W., 2005. Konkurencyjność — przedsiębiorczość — rozwój: podstawowe dylematy pojęciowe i metodyczne. Biuletyn KPZK PAN, 218: 23-46.

 • Chmielewski R., Stryjakiewicz T., Twardowska J. & Waloszczyk J., 2001. Innowacyjność przemysłu i jej zróżnicowanie w układzie wojewódzkim. Biuletyn KPZK PAN, 197: 59-101.

 • Chojnicki Z. & Czyż T., 2005. Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. Biuletyn KPZK PAN, 219, Warszawa, 8-23.

 • Chojnicki Z. & Czyż T., 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 • Dominiak J., 2006. Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 • Gaczek W. M. & Rykiel Z., 2000. Konkurencyjność regionów a ich adaptacyjność. In: S. Ciok D. Ilnicki (eds), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 113-128.

 • Gardiner B., Martin R. & Tyler P., 2004. Competitiveness, productivity and economic growth across the European regions. Regional Studies, 38(9): 1045-1067.

 • Huggins R. & Davies W., 2006. European Competitiveness. Retrieved March 10, 2010, from http://www.hugginsassociates.com/

 • Kitson M., Martin R. & Tyler P., 2004. Regional competitiveness: an elusive yet key concept? Regional Studies, 38(9): 991-999.

 • Klamut M. & Passella E., 1999. Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów. In: M. Klamut (ed.), Konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław: 57-83.

 • Klasik A., 2003. Strategie konkurencyjne polskich regionów. Biuletyn KPZK PAN, 204: 63-79.

 • Lista 500. Największe firmy Rzeczpospolitej. (2008, April 29). Rzeczpospolita.

 • Maćkiewicz A., Ratajczak W., 1993. Principal components analysis (PCA). Computers and Geosciences, 19(3): 303-342.

 • Markowski T., 2005. Przedmiotowa i podmiotowa konkurencyjność regionów. Biuletyn KPZK PAN, 219: 24-37.

 • Porter M. E., 1990. The competitive advantage of nations. Macmillan, London.

 • Porter M. E., (tł. polskie) 2001. O konkurencyjności. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

 • Ratajczak W., 2007. Competitiveness of Polish regions and ecodevelopment. 2nd Central European Conference in Regional Science — CERS. 2007. Technical University of Kožice, Faculty of Economics, Kožice: 834-846.

 • Ratajczak W., 2008. Innowacyjność a konkurencyjność polskich regionów. In: J. J. Parysek T. Stryjakiewicz (eds), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 299-313.

 • Stryjakiewicz T., 1999. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 • Wdowicka M., 2009. Ewolucja działania korporacji transnarodowych i jej znaczenie w gospodarce lokalnej. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 6: 62-86.

 • Winiarski B., 1999. Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? In: M. Klamut (ed.), Konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław: 9-19.

 • Wojtasiewicz L., 2004. Konkurencyjność gospodarki Wielkopolski w świetle wyzwań XXI wieku. In: W. Molik A. Sakson T. Stryjakiewicz (eds.), Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku. Centrum "Instytut Wielkopolski", Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań: 49-64.

 • Woroniecki J., 2001. Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD. In: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Komitet Badań Naukowych, Warszawa: 47-79.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search