The presence of Polish, Hungarian and Slovak Publications in the Field of Education in the Web of Science Database. A Bibliometric Comparative Study

Open access

Abstract

The author of this article aims at comparing the publication activity of scholars from Poland, Slovakia and Hungary in education in the period of 1994-2014. Based on the comparative analyses, the author sought to determine: (1) trends in the scholarly performance in the analysed field of study (increase/decrease), (2) leading scientific institutions with the largest number of publications in the field of education, (3) scale of internationalization (international co-authorship). Furthermore (4) the author discusses the participation of scientists from the countries under analysis in the European (EU) and worldwide circulation of scholarly papers in the field of education. To perform the analyses, first the representative source had to be chosen. Considering that what is valued in science, also in Europe, is the prestige of a journal in which a paper is published while the overall science hierarchy is primarily based on the global grading of scholarly journals, we have chosen to use the data from the Thomson/Reuters database (Web of ScienceTM Core Collection) containing an index of selected papers with the so-called impact factor (IF), a well-known global indication of citation impact. Several publications in the journals with high IF is a confirmation of the high quality of scientific research while it also determines the level of internationalization of science. This study was conducted over twenty years (1994-2014) to make sure it was representative of the publishing activity and international output of scholars from the countries under analysis.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Beblavý M. (Ed.). (2005). Competitiveness Strategy for the Slovak Republic untill 2010. National Lisbon Strategy. Bratislava: Ministry of Finance of the Slovak Republic.

 • De Bellis N. (2009). Bibliometrics and citation analysis: from the Science citation index to cybermetrics. Lanham MD: Scarecrow Press.

 • Drabek A. (2013). Do użytku bibliometrycznego... Niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych. In Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki (pp. 1-12). Poznań: 17-19 kwietnia 2013: Stowarzyszenie EBIB Materiały konferencyjne EBIB. Retrieved from http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/26/15 [04.03.2017].

 • Górniak J. (Ed.). (2015). Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (Vol. 3). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

 • Grygiel P. Rębisz S. & Humenny G. (2010). Analiza bibliometryczna jako narzędzie badania efektywności nauczycieli akademickich. Przykład Uniwersytetu Rzeszowskiego. In Jałocha B. & Prawelska-Skrzypek G. (Eds.) Współczesne zmiany w szkolnictwie wyższym oraz w modelach kariery akademickiej (pp. 65-84). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Higher Education Governance in Europe: policies structures funding and academic staff. (2008). Brussels: Eurydice.

 • Klincewicz K. Żemigała M. & Mijal M. (2012). Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Knight J. (2012). Concepts Rationales and Interpretive Frameworks in the Internationalization of Higher Education. In Deardorff D. K. Wit H. de Heyl J. D. & Adams T. (Eds.) The SAGE Handbook of International Higher Education (pp. 27-42). London: SAGE Publications.

 • Kokowski M. (2015). Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce i zapomniane naukoznawstwo. Prace Komisji Histroii Nauki PAU14 117-134.

 • Krysztofiak-Szopa J. (2006). Badania cytowań w Filozofii Nauki. Retrieved from http://julia-krysztofiak.blogspot.com/2006/10/citation-pattern-among-authors-of.html [17.02.2017].

 • Kwiek M. (2015a). Inequality in Academic Knowledge Production. The Role of Research Top Performers Across Europe. In Reale E. & Primeri E. (Eds.) The Transformation of University Institutional and Organizational Boundaries (pp. 203-230). Rotterdam: SensePublishers.

 • Kwiek M. (2015b). Młoda kadra: różnice międzypokoleniowe w pracy naukowej i produktywności badawczej. Czym Polska różni się od Europy Zachodniej? Nauka (4) 51-88.

 • Kwiek M. (2015c). Umiędzynarodowienie badań naukowych - polska kadra akademicka z perspektywy europejskiej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe1 (45) 39-74.

 • Kwiek M. (2016). The European research elite: a cross-national study of highly productive academics in 11 countries. Higher Education71 (3) 379-397.

 • Leydesdorff L. (1998). Theories of citation? Scientometrics43 (1) 5-25.

 • Marszakowa-Szajkiewicz I. (1996). Bibliometryczna analiza współczesnej nauki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 • Nowak P. (2006). Bibliometria webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Nygaard L. P. (2015). Publishing and perishing: an academic literacies framework for investigating research productivity. Studies in Higher Education42 (3) 519-532.

 • Pianta M. & Archibugi D. (1991). Specialization and size of scientific activities: A bibliometric analysis of advanced countries. Scientometrics22 (3) 341-358.

 • Przyłuska J. & Maczuga J. (2011). Wskaźniki bibliometryczne w ocenie aktywności publikacyjnej pracowników naukowych. Forum Bibliotek Medycznych4 (1) 516-520.

 • Van Leeuwen T. Moed H. Tijssen R. Visser M. & Van Raan A. (2001). Language Biases in the Coverage of the Science Citation Index and Its Consequencesfor International Comparisons of National Research Performance. Scientometrics51 (1) 335-346.

 • Wolszczak-Derlacz J. Parteka A. & Kuczyński J. (2010). Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce: bibliometryczna analiza porównawcza. Warszawa: Ernst & Young.

 • Wróblewski A. K. (2013). Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach. Studia BAS35 (3) 89-106.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 303 112 2
PDF Downloads 132 75 3