Problem-Based Learning and Teaching in Construction-Oriented Secondary Vocational Education

Open access

Abstract

It is a commonplace view today that schools do not prepare students properly for solving technical problems emerging in an ever-changing world. As attested by various PISA surveys, Hungarian students can only retrieve their knowledge situations. Their self-regulated learning, problem solving and cooperative skills do not develop in accord with the requirements of their future career. Positive transfer effects are only slightly expressed in learning, especially in the long run.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bloom B. S. Englehart M. B. Furst E. J. Hill W. H. & Krathwohl D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives. The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company.

 • Bárdossy I. Dudás M. Pethőné Nagy Cs. & Priskinné Rizner E. (2002). A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécs: PTE Neveléstudományi Intézete.

 • Bredács A. M. (2015). A hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés a szakképzésben. Retrieved from http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_hagyomanyos_es_az_iktvel_tamogatott_meres_es_ertekeles_a_szakkepzesben/HI/shijs03g.htm [04.05.2016].

 • Csapó B. (1994). Az induktív gondolkodás fejlődése. Magyar Pedagógia94 (1-2) 53-80.

 • Csapó B. (Ed.) (2002). Az iskolai tudás. Budapest: Osiris.

 • D. Molnár É. (2010). A tanulás értelmezése a 21. században. Iskolakultúra20 (11) 3-16.

 • Falus I. (2001). Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In Báthory Z. & Falus I. (Eds.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből (pp. 213-234). Budapest: Osiris.

 • Fejes J. B. (2011). A tanulási motiváció új kutatási iránya: a célorientációs elmélet. Magyar Pedagógia111 (1) 25-51.

 • Fejes J. B. (2014). A kontextus szerepe a tanulási motiváció kutatásába – az elmélet és a gyakorlat távolságának egy megközelítése. Magyar Pedagógia114 (2) 115-129.

 • Gyarmathy Éva (2015). Diák3.0 – A határtalan lehetőségek generációja. Oktatás-Informatika5 (1) 32-42.

 • Habók Anita (2006). Motiváció tanulás és tanítás. Iskolakultúra16 (2) 137-140.

 • Józsa K. (2013). Az elsajátítási motiváció. Budapest: Műszaki.

 • Józsa K. & Fejes J. B. (2012). A tanulás affektív tényezői. In Csapó B. (Ed.) Mérlegen a magyar iskola (pp. 367-406). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • Molnár Gyöngyvér (2001a). A tudás alkalmazása új helyzetekben. Iskolakultúra11 (10) 15-26.

 • Molnár Gyöngyvér (2001b). Az életszerű helyzetekben történő problémamegoldás vizsgálata. Magyar Pedagógia101 (3) 347-372.

 • Molnár Gyöngyvér (2002). A tudástranszfer. Iskolakultúra12 (2) 65-74.

 • Molnár Gyöngyvér (2004). Problémamegoldás és probléma-alapú tanítás. Iskolakultúra14 (2) 12-19.

 • Molnár Gyöngyvér (2005). A probléma-alapú tanítás. Iskolakultúra15 (10) 31-43.

 • Molnár Gyöngyvér (2013). Mindennapi helyzetekben alkalmazott problémamegoldó stratégiák változása. Iskolakultúra23 (7-8) 31-43.

 • Obermayer-Kovács N. & Magyar D. (2012). Korszerű probléma-megoldási módszerek. Retrieved from http://ttk.nyme.hu/fmkmmk/tamop412/Documents/Tananyagok/Átkonverttananyagokpdf-exportja/Korszerűprobléma-megoldásimódszerek.pdf [12.02.2016].

 • Réthy Endréné (2003). Motiváció tanulás tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • Szivák Judit (2010). A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

 • Szögedi Ildikó (2012). A probléma alapú tanulás mint új gyakorlati készségfejlesztő módszer az egészségügyi felsőoktatásban. Retrieved from http://ltsp.etk.pte.hu/portal/wp/File/Doktoriiskola/Tezisfuzetek/-Szogedi_ertekezes2.pdf [22.01.2016].

 • Tari A. (2010). Y generáció. Budapest: Jaffa.

 • Tari A. (2011). Z generáció. Budapest: Tericum.

 • Tóth P. (2002). A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszertana. In Tóth Péter (Ed.) Műhelytanulmányok (pp. 85-92). Budapest: BME GTK.

 • Utecht J. R. (2003). Problem-Based Learning in the Student Centered Classroom. Digital Media. Retrieved from http://jeffutecht.com/docs/PBL.pdf. [10.02.2016].

 • Zsolnai A. & Kasik L. (Eds.) (2010). A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 243 106 1
PDF Downloads 148 86 2