Experience and Observations on the Choice of Career among Disadvantaged Students in North-Hungary

Open access

Abstract

It appears - and this is apparent from school documentation - that every school considers its duty to support career orientation. At the same time, it is obvious that guiding the process of making career choices exists only on the level of references. As we did not question teachers, we have only tiny fragments what is done for the sake of career choices. Such is like: letting students visit an open day; as the part of the head-teacher’s class they help students complete the admission form to high-schools; based on academic records they make the proper type of high schools, there was an elementary school that brought its students to trade gatherings in Budapest, where both on film and on the spot students were introduced to the master-strokes (on the other hand students did not remember these, even though they were present).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Általános iskolások pályaválasztása 2014 (2014). Elemzés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára. Budapest: MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet.

 • Általános iskolások pályaválasztása 2015 (2015). Elemzés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára. Budapest: MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet.

 • Borbély-Pecze Tibor Bors (2012). Átalakuló ifjúsági pályautak. Munkaügyi Szemle 56 (4) 79-83.

 • Borbély-Pecze Tibor Bors Gyöngyösi Katalin & Juhász Ágnes (2013). Az életúttámogató pályaorientáció a köznevelésben 1. rész. Új Pedagógiai Szemle 63 (5-6) 32-49.

 • Coleman James. S. (1994). Társadalmi tőke. In Lengyel Gy. & Szántó Z. (Eds.) A gazdasági élet szociológiája (pp. 99-129). Budapest: Aula.

 • Hajdú Tamás Kertesi Gábor & Kézdi Gábor (2014). Roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból. Budapest: TÁRKI.

 • Hegyi-Halmos Nóra (2015). A pályaorientáció elmélete és gyakorlata a hazai köznevelési intézményekben a pedagógusok szerepe a pályaorientációs tevékenységben. In Torgyik Judit (Ed.) Százarcú pedagógia (pp. 440-445). Komárno: International Research Institute.

 • Kovács Vanda (2014). Karriertervezés az iskolában. Módszertani ötletek és gyakorlatok tanároknak a diákok felkészítéséhez. Budapest: Tempus Közalapítvány.

 • Lannert Judit (2004). Pályaválasztási aspirációk. A 13 és 17 évesek továbbtanulási aspirációi mögött munkáló tényezők három kistérségben. [PhD thesis]. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Ph.D. program.

 • Lazarsfeld P. Jahoda M. & Ziesel H. (1999). Marinethal. Budapest: Új Mandátum.

 • Lewis Oscar (2000). A szegénység kultúrája. In Győri Péter (Ed.) A város a város társadalma életforma-csoportok (pp. 310-318). Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola.

 • Lewis Oscar (1968). Sánches gyermekei. Budapest: Európa.

 • Német Tamás (2015). A pályaválasztás és pályaorientáció vizsgálata egy empirikus kutatás során. Hadtudományi Szemle 8 (1) 319-340.

 • Sipeki Irén (2005). A pályaválasztási tanácsadók tevékenységének és történetének áttekintése. Neveléstörténet 2 (1-2) 126-134.

 • Szilágyi Klára (2000). Munka- pályatanácsadás mint professzió. Budapest: Kollegium Kft.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 745 365 160
PDF Downloads 678 333 158