The Examination of the Factors Determining Career Engagement for Students Preparing for a Social Job

Open access

Abstract

The higher education courses for social experts started more than 25 years ago in Hungary. Since then more than 20 thousand students have earned a degree in social areas. Some of them quit their original jobs whereas a lot of these specialists still provide support as human assistants and regard their profession a career. Due to the huge amount of experience accumulated in both education and practice since then, in our empirical research an answer was sought to the question which personal and professional competencies determine the long-term engagement to a career and how the competency experience of the students correlates with their further career aspirations. In the research nearly 500 responses from students from 8 different Hungarian higher education institutions were analysed by applying questionnaires and tests accepted in international practice together with our own measures. Data were collected about the students’ career decision self-efficiency experiences, their personality traits and also about the question how they see their future profession. Based on our results the students who had a definite idea of their future professional career even during their studies and were determined with improved professional and personal competencies during the training made up a distinct group and were more dedicated to their career. On the basis of our analyses it was empirically proved that the training types which provide opportunities for the conscious monitoring of personal and professional competencies by encouraging the student with their career adjustment are of great significance.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Albert J. (2006). Hogyan látják a képzést a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán végzett szociális munkások? In Albert J. (Ed.) Esélyek a szociális képzések megújulására (pp. 167-184). Veszprém; Budapest: VHF; Iskolaszövetség.

 • Bandura A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.

 • Barrick M. R. Stewart G. L. & Piotrowski M. (2002). Personality and job performance: test of the mediating effects of motivation among sales representatives. Journal of Applied Psychology87 (1) 43-51.

 • Betz N. E. & Taylor K. M. (2012). Career Decision Self-Efficacy Scale and Short Form Sample Set. Manual Instrument and Scoring Guide. Menlo Park CA: Mind Garden.

 • Billédi K. (1999). Pályaszocializáció vizsgálat szociális munkásoknál. In Dienes E. Kovács Z. & Takáts Á. I. (Eds.) XIV. Munkapszichológus szakmai napok Tanulmányok és műhelybeszámolók (pp. 37-56). Esztergom: SZCSM Munkaügyi Kutató Intézete.

 • Czeglédi Cs. & Juhász T.(2013). A pályakezdők munkaerő-piaci megfelelése a pályakezdők szemszögéből. Taylor (3-4) 91-97.

 • Csehné-Papp I. (2009). Alapszakon tanulók a magyar felsőoktatásban: lehetőségek és esélyek. In Karlovitz J. T. (Ed.) Tanítás tanulás munkaerőpiac. A Neveléstudományi Egyesület 2009. évi konferenciája (p. 20). Budapest: Neveléstudományi Egyesület

 • Digman J. M. (1990). Personality Structure: Emergence of the Five-Factor Model. Annual Review of Psychology41 417-440.

 • Hegyesi G. & Nagy K. (2001). A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 1994 és 1998 között végzett szociális munkások szakmai felkészültsége és beválása vezetőik klienseik és saját megítélésük alapján. Szociális Munka13 (1) 1-49.

 • Juhászné-Klér A. & Budavári-Takács I. (2010). A study of the problem solving strategies of university students Practice and Theory in Systems of Education5 (4) 399-406.

 • Juhászné-Klér A.(2013). Szociális készségek és interperszonális személyiségjellemzők szerepe a pályafejlődésben - avagy hogyan ítélik meg önmagukat az egyetemisták? In Karlovitz J. T. & Torgyik J. (Eds.) Vzdelávanie výskum a metodológia (pp. 392-402). Komárno: International Research Institute.

 • Juhászné-Klér A.(2014). Személyes én-hatékonyság elvárások és környezeti hatások szerepe a humán segítő szakemberek pályafejlődésében. [Ph.D. Thesis.] Budapest: ELTE PPK.

 • John O. P. & Srivastava S. (1999). The Big Five trait taxonomy. History measurement and theoretical perspectives. In Pervin L. A. & John O. P. (Eds.) Handbook of personality. Theory and Research (pp. 102-138). 2nd ed. New York: Guilford.

 • Koltayné-Billédi K. (2000). Főiskolai hallgatók pályaszocializációs vizsgálata I. Esély (6) 105-113.

 • Koltayné-Billédi K. (2001). Főiskolai hallgatók pályaszocializációs vizsgálata II. Esély (6) 110-118.

 • Lent R. W. & Brown S. D. (2006). On Conceptualizing and Assessing Social Cognitive Constructs in Career Research: A Measurement Guide. Journal of Career Assessment14 (1) 12-35.

 • Lent R. W. Brown S. D. & Hackett G.(1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest choice and performance. Monograph. Journal of Vocational Behavior 45 (1) 79-122.

 • Mányai J. & Bass L. (2006). Szociális diplomák – szociális diplomások. In Albert J. (Ed.) Esélyek a szociális képzések megújulására (pp. 137-149). Veszprém; Budapest: VHF; Iskolaszövetség.

 • Rózsa S. Kálmán R. Kő N. Nagy H. Fiáth T. Magi A. Eisinger A. & Oláh A. (2012). Az érzelmi arcfelismerés jelentősége és mérése a pszichológiai kutatásokban: Az Ekman-féle érzelmi detekció teszttel szerzett hazai tapasztalatok. Pszichológia 32 (3) 229-251.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 310 131 0
PDF Downloads 140 81 1