Voluntary Activity of Polish People and its Motives in Recent Years: New Volunteering

Open access

Abstract

This article covers an issue or the phenomenon of volunteering. The introduction is a recall of a definition of volunteering. Then it shows the distribution of voluntary activity in different countries of the European Union in order to look at some aspects of the phenomenon in the microscale of one country - Poland. It shows the percentage of involvement of Polish women and men in volunteering, their age, their motives to work for others. It makes the reader to think about an innovative definition of volunteering.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Adamiak P. (2014). Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków – raport z badania 2013. Warszawa: Stowarzyszenie Klon / Jawor.

  • Bejma A. (2012). Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Prawo i praktyka. Warszawa: Aspra.

  • Górecki M. (2013). Wolontariat – blaski i cienie. In Pilch T. & Sosnowski T. (Eds.) Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej (pp. 78-92). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

  • Jeran A. & Basińska A. (2014). Nowy wolontariat w polu zróżnicowań – poszukiwanie modelu. Kultura i Edukacja101 (1) 123-145.

  • Nowak M. (2014). „Voluntas” – woluntariat jako praca – transgresyjne formy wolontariatu. Ciągłość i zerwanie. Kultura i Edukacja101 (1) 214-242.

  • Sitarska E. (2010). Wolontariat a idea społeczeństwa obywatelskiego. In Mirowska M. (Ed.) Praca socjalna i wolontariat w pomocy społecznej (pp. 67-76). Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 256 66 3
PDF Downloads 125 51 5