Pedagogical Aspects of Voluntary School Work

Open access

Abstract

The economic importance of voluntary work has been exceedingly appreciated in the last few decades. This is not surprising at all, because it is highly profitable according to the related estimated data. There are 115,9 million people doing voluntary work only in Europe, which means that they would create the world's 7th biggest economy with EUR 282 billion value creation if they formed an individual state. The organizations know that voluntary work has several advantages apart from the economic benefits. It is profitable both for the society and for the individuals as well. Several researches have proven that voluntary work positively influences the development of the personality, because the key-competencies - such as: co-operation, empathy, solidarity, conflict handling, problem solving, etc. - expected in the labor market can be improved.

Arapovics M. (2011). A közösség tanulása. Budapest: ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány.

Aronson, E. (2008). A társas lény. Budapest: Akadémiai.

Bábosik I. (1999). A nevelés elmélete és gyakorlata. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Borosán L. (2011). A szabadidő mint pedagógiai lehetőség. In Bábosik I., Borosán L., Hunyady Gy.-né, M Nádasi M., & Schaffhauser F. (Eds.), Pedagógia az iskolában. A szociális életképesség megalapozása (pp. 144-152). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Czike K. (2006). Önkéntesség és társadalmi integráció. Budapest: Nonprofit Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány.

Czike K., & Bartal A. M. (2004). Nonprofit szervezetek és önkéntesek - új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Roney, J., & Wolf, R. (2011). A középiskola utáni lehetőségek. In Csíkszentmihályi M., & Schneider B. (Eds.), Életre hangolva. A felnőtté válás útvesztői. Hogyan készülnek fel a serdülők a munka világára? (pp. 285-333). Budapest: Nyitott Könyvműhely.

Jármai E. (2012). Gyakornokok szakmai integrációjának elősegítése. In Jenei J., & Kármán T. (Eds.), Szakértői tanulmányutak. Útinapló (pp. 40-43). Hoppá Disszeminációs füzetek, 38. Budapest: Tempus Közalapítvány.

Schmidt, J., & Rich, G. (2011). A munkáról és a játékról alkotott elképzelések. In Csíkszentmihályi M., & Schneider B. (Eds.), Életre hangolva. A felnőtté válás útvesztői. Hogyan készülnek fel a serdülők a munka világára? (pp. 105-142). Budapest: Nyitott Könyvműhely.

Kornai J. (1983). Bürokratikus és piaci koordináció. Közgazdasági Szemle, 30 (9), 1025-1038.

Radácsi I., & Benedek A.-né (2005). A termelőiskolai program magyarországi adaptálása. Kutatási záró tanulmány. Felnőttképzési Kutatási Füzetek. Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet.

Säävälä, T. (2011). Az egész életen át tartó tanulás kulcskompetenciái - az Európai keretrendszer. In Vágó I. (Ed.), Az európai polgár kompetenciái. Az implementáció kihívásai és lehetőségei az oktatás világában (pp. 25-42). Budapest: OFI.

Szabó É. (2006). Szeretettel és szigorral. Budapest: Akadémiai.

Van Woensel, C. (2011). Bevezetés. In Vágó I. (Ed.), Az európai polgár kompetenciái. Az implementáció kihívásai és lehetőségei az oktatás világában (pp. 11-21). Budapest: OFI.

Váradi R. (Ed.) (2012). Önkéntes munka Magyarországon. A Munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi kiegészítő felvétele. Budapest: KSH.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 62 62 12
PDF Downloads 19 19 2