The principles of Catholic biblical hermeneutics in “the language of infants”. A contribution to the 25th anniversary of the Document of the Pontifical Biblical Commission “The Interpretation of the Bible in the Church”

 • 1 Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, Lietuva Teologinis Institutas,

Summary

Almost 25 years ago, the Pontifical Biblical Commission issued the document “The Interpretation of the Bible in the Church”. It dealt with various at that time current hermeneutical and exegetical questions, especially on the scientific level. However, the pastoral ministry side of this matter was not excluded. The pastors — as the document states — should also bring the Scriptures for the faithful in a comprehensible way (Chap. IV, Art. C, No. 3). But how to do it practically? The document does not expand this thread. This article is a small contribution to the topic. In it, the main hermeneutical principles of the Catholic Church for reading the Bible in the language of infants (Mt 11,25) are presented.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Amilevičius D., Nauji Biblijos tekstų literatūrinės analizės metodai: retorinė analizė, „Soter“ 1 (1999), S. 5–16.

 • Angerstorfer A., Harmening D., Klöckener M., Alphabet, in: Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. v. W. Kasper u. a., Bd. 1, Freiburg–Basel–Rom–Wien 19933, S. 427–429.

 • Auerbach E., Mimesis. Tikrovės vaizdavimas Vakarų pasaulio literatūroje, vert. A. Gailius, Vilnius 2003.

 • Augustin, Lectures or Tractates on the Gospel According to the St. John, transl. and ed. by J. Gibb, J. Innes, Grand Rapids 1983.

 • Balthasar H.U. von, W pełni wiary, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1991.

 • Blenkinsopp J., 1 and 2 Samuel, in: A New Catholic Commentary on Holy Scripture, ed. by R.C. Fuller, L. Johnston, C. Kearns, Nashville–Camden–New York 19843, S. 305–327.

 • Brown R.E., An Introduction to the New Testament, (The Anchor Bible Reference Library), New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1997.

 • Campbell A.F., Flanagan J.W., Pierwsza i Druga Księga Samuela, in: Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, red. wyd. pol. W. Chrostowski, (Prymasowska Seria Biblijna), Warszawa 20042, S. 242–263.

 • Croatto S., Uruk, in: Enciclopedia della Bibbia, a cura di A. Díez Macho, S. Bartina, vol. VI, Torino–Leumann 1971, S. 1067–1070.

 • Dikevičius D., Dėl φ φıλέω vertimo, in: Duosiu jums ganytojų pagal savo širdį. Minint Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos atkūrimo dvidešimtmetį, red. D. Dikevičius, I. Gudauskienė, (Bibliotheca Sancti Josephi 4), Vilnius 2014, S. 69–74.

 • Dzikiewicz D., Die revidierte Ausgabe der Einheitsübersetzung. Einige Beispiele verpasster Korrekturmöglichkeiten, „Studia Theologica Grodnensia“ 12 (2018), S. 89–102.

 • Fabris R., Giovanni, (Commenti biblici), Roma 1992.

 • Ferdek B., Nasza SiostraCórą i Matką Pana. Mariologia jako przestrzeń syntezy dogmatyki, (Biblioteka Diecezji Świdnickiej 13), Świdnica 2007.

 • France R.T., The Gospel of Matthew, (The New International Commentary on the New Testament), Grand Rapids–Cambridge 2007.

 • Gamble H.Y., Canon. New Testament, in: The Anchor Yale Bible Dictionary, ed. by D.N. Freedman, vol. I, New Haven–London 2008, S. 852–861.

 • Harrington D.J., The Gospel of Matthew, (Sacra Pagina 1), Collegeville 1991.

 • Homerski J., Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, (Pismo Święte Nowego Testamentu: III/1), Poznań–Warszawa 1979.

 • Huesman J., Judges, in: A New Catholic Commentary on Holy Scripture, ed. by R.C. Fuller, L. Johnston, C. Kearns, Nashville–Camden–New York 19843, S. 294–302.

 • Jacopozzi A., Religijos filosofija, vert. R. Šerpytytė, Vilnius 1998.

 • Jaeger H., Wäsch M., Das Buch der Superlative, in: Die Bibel. Daten. Fakten. Wissenswertes, Kurzgefasst, hrsg. v. H. Jaeger, M. Wäsch, Dillenburg 20132, S. 7–8.

 • Jelonek T., Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Kraków 2007.

 • Knoch O.B., Scholtissek K., Bibel. VIII. Bibelübersetzungen. 3. Mittelalterliche, neuzeitliche u. moderne europäische Übersetzungen, in: Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. W. Kasper u. a., Bd. 2, Freiburg–Basel–Rom–Wien 19943, S. 388–398.

 • Kramer S.N., Istorija prasideda Šumere. Trisdešimt devyni dalykai, pirmą kartą paminėti rašytinėje istorijoje, vert. A. Jurašius, Vilnius 2015.

 • Kudasiewicz J., Witczyk H., Zuberbier A., Hermeneutyka biblijna, in: Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 19982, S. 195–198.

 • Kuhn H. W., Anathema, in: Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento, a cura di H. Balz, G. Schneider, trad. R. Chiavarino, V. Gatti, E. Riboldi, vol. I, Brescia 1995, S. 213–214.

 • Maceina A., Daiktas ir žodis. Lietuvių kalbos filosofija, Vilnius 1998.

 • Maceinienė T., Pradžioje buvo Žodis…: pokalbiai su Antanu Maceina-Jasmantu apie poeziją, Vilnius 2004.

 • Mannucci V., Biblia come Parola di Dio. Introduzione generale alla Sacra Scrittura, (Strumenti 17), Brescia 198910.

 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Interpretacja dogmatów, in: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. J. Królikowski, Tarnów 2000, S. 273–302.

 • Miller S.M., Huber R.V., Historia Biblii. Dzieje powstania i odczytania Pisma Świętego, tłum. E. Czerwińska, (Przewodniki chrześcijańskie), Warszawa 2005.

 • Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (Academica 17), Tarnów 19992.

 • Pettinato G., I Sumeri, (Orizzonti della storia), Milano 1991.

 • Ricoeur P., Interpretacijos teorija. Diskursas ir reikšmės perteklius, vert. R. Kalinauskaitė, G. Lidžiuvienė, Vilnius 2000.

 • Rubinkiewicz R., Historia egzegezy, in: Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań–Warszawa 1986, S. 276–287.

 • Rupnik M.I., Perėjimo kultūra, Vilnius 2001.

 • Russell D.R., St John, in: A New Catholic Commentary on Holy Scripture, ed. by R.C. Fuller, L. Johnston, C. Kearns, Nashville–Camden–New York 19843, S. 1022–1074.

 • Salij J., Pytania nieobojętne, Kraków 1986.

 • Schniedewind W.M., How the Bible Became a Book. The Textualization of Ancient Israel, Cambridge 2005.

 • Schwartz T., Auch Jesus hatte schlechte Laune. Überraschendes aus der Bibel, Freiburg–Basel–Wien 2017.

 • Stiller R., Przed nami szedł Gilgamesz, in: Gilgamesz. Epos babiloński i asyryjski ze szczątków odczytany i uzupełniony także pieśniami szumerskimi przez Roberta Stillera, Kraków 20164, S. 111–153.

 • The Revised Standard Version of the Bible: Catholic Edition, 1965, www.biblegateway.com [Abruf: 16.02.2019].

 • Vorgrimler H., Naujasis teologijos žodynas, vert. G. Žukas, Kaunas 2003.

 • Weimar P., Pismo, in: Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1995, S. 965–966.

 • Ziółkowski Z., Spotkania z Biblią, Poznań 19712.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search