Recenzja książki Słowo, obraz, dźwięk w mszach świętych z udziałem dzieci pod red. Henryka Sławińskiego i Wiesława Przyczyny, Redemptoris Missio XXXIV, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2019, ss. 232

Adam Kalbarczyk 1
  • 1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search