The symbolic dimension of sacred space around sanctuaries of the Virgin Mary in the landscape of Warmia and Mazury

 • 1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Biedermann H., Leksykon symboli, tłum. J. Rubinowicz, Warszawa 2001.

 • Bogdanowski J., Ogrody polskie, Warszawa 1978.

 • Chenel Á.P., Simarro A.S., Słownik symboli, tłum. M. Boberska, Warszawa 2008.

 • Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciorek, R. Turzyński, Warszawa 1990.

 • Gałązka G., Moje Niepokalane Serce zwycięży, Marki 2000.

 • Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989.

 • Majdecka-Strzeżek A., Ukryta symbolika ogrodów, “Zieleń Miejska” 11–12 (2008), pp. 18–19.

 • Majdecka-Strzeżek A., Zieleń obiektów sakralnych w Polscetradycja i współczesność, Warszawa 2003.

 • Majdecki L., Historia ogrodów. Od starożytności po barok, t. 1, Warszawa 2008.

 • Majdecki L., Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja, Warszawa 1981.

 • Michałowski A., Drzewa w krajobrazie kulturowymnatura między cywilizacją a kulturą, t. 1, Warszawa 1991.

 • Połucha I., Elkhatib O.A., Symbolika religijna roślin w chrześcijaństwie i islamie, w: Horyzonty architektury krajobrazujęzyk architektury krajobrazu, red. B. Szulczewska, M. Szumański, Warszawa 2010, pp. 64–71.

 • Połucha I., Marks E., Młynarczyk K., Wybrane aspekty sztuki ogrodów na tle jej history-cznego rozwoju, “Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 6 (2000), pp. 109–119.

 • Rylke J., Różańska A., Krogulec T., Ogrody. Historia architektury i sztuki ogrodowej, Warszawa 2002.

 • Sędłak A., Połucha I., Symboliczny wymiar sacrum i profanum w otoczeniu współczesnych obiektów sakralnych, w: Horyzonty architektury krajobrazujęzyk architektury krajobrazu, red. B. Szulczewska, M. Szumański, Warszawa 2010, pp. 58–63.

 • Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998.

 • Swaryczewska M., Ogród i drzewo w europejskiej tradycji kulturowej, Olsztyn 2003.

 • The New Jerusalem Bible, New York 2010.

 • Włodarczyk Z., Ogrody przyświątynne i klasztorne. Rekonstrukcja, rewaloryzacja, pielęgnacja, Wrocław 2003.

 • Włodarczyk Z. Ogród roślin biblijnych jako ilustracja Biblii, w: Z badań nad Biblią, t. 9, red. T. Jelonek, Kraków 2004, pp. 57–58.

 • Zaraś-Januszkiewicz E., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J., Symbolika roślin i związana z nimi obrzędowość w tradycji ludowej, Warszawa 2000.

 • Internet source:

 • www.bazylika-ketrzyn.olsztyn.opoka.org.pl, access 3.03.2015.

 • www.sanktuariumfatimskie.pl, access 9.07.2015.

 • www.sanktuariummaryjne.pl, access 23.01.2015.

 • www.stoczek.pl, access 23.02.2015.

 • www.swlipka.org.pl, access 9.02.2015.

 • Table source:

 • Kobielus S., Florarium christianum. Symbolika roślinchrześcijańska starożytność i średniowiecze, Kraków 2014.

 • Siebert J., Leksykon sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole, tłum. D. Petruk, Kielce 2007.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search