The origin and theological content of the Litany of the Most Holy Name of Jesus

Dariusz Kwiatkowski 1
 • 1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Summary

The article presents the sources, origin and theology of the Litany to the Holy Name of Jesus. The first part shows the mystery of names. It is the symbolism of man and the process of mutual communication that is the core. Names are the living souls of every being. Thanks to names, human beings are not anonymous. In ancient times, names would never be overlooked as insignificant conventional terms as they had a meaningful part in the role that a given being took on in the universe. The name has a meaning and is treated as a kind of a spiritual substance, as something real, something that truly exists. The sources of Jesus’ titles present in the Litany to the Name of Jesus are the Holy Scriptures, the writings of the Fathers of the Church and popular piety. The Litany to the Holy Name of Jesus shows the richness of the content in the Name of Jesus, which contains the truth about His deity and His infinite love for the whole of creation and especially for every human being. The Litany is a summary of the entire history of salvation, in which the name of Jesus became “a name above all names” (see Flp 2: 8-11).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bartnik Cz. St., Imię chrześcijanina, „Collectanea Theologica” 46(1976), nr 2, s. 41-51.

 • Cazelles H., Imię, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Leon-Dufour, tł. K. Romaniuk, Poznań 1990, s. 322-324.

 • Cieślak Z., Kowalik K.K., Kwiatkowski D., Chrzest – nowe narodziny z wody i Ducha. Pismo Święte – liturgia – prawo kanoniczne, Poznań 2014.

 • Drączkowski F., Jezus Chrystus – nazwy, w: Encyklopedia Katolicka, red. St. Wielgus, t. 7, Lublin 1977, k. 1353-1355.

 • Duchniewski J., Litania, w: Encyklopedia Katolicka, red. St. Wielgus, t.10, Lublin 2004, k. 1169-1171.

 • Dupont J., Imię, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Léon-Dufour, tł. K. Romaniuk, Poznań 1990, s. 324-326.

 • Feuillet A., Grelot P., Światło i ciemności, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Léon-Dufour, tł. K. Romaniuk, Poznań 1990, s. 958-963.

 • Grelot P., Król i królowanie, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1990, s. 396-403.

 • Grzegorz z Nyssy, O doskonałości chrześcijańskiej, w: Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. 3, Poznań 1987, s. 319-320.

 • Guillet J., Jezus, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Léon-Dufour, tł. K. Romaniuk, Poznań 1990, s. 344-346.

 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

 • Kwiatkowski D., Teologiczno-liturgiczne znaczenie pojęć „pamiętać“ i „pamiątka“ w Starym Testamencie, „Kaliskie Studia Teologiczne” 1(2002), s. 117-128.

 • Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, t. 1, wydanie drugie, Poznań 2006, s.1374-1377.

 • Nadolski B., Imieniny i urodziny w tradycji chrześcijańskiej Europy, Poznań 2007.

 • Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań 2006.

 • Nadolski B., Liturgia i czas. Liturgika, t. 2, Poznań 1991.

 • Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętejSacrosanctum Concilium”, w: Sobór Watykań-ski II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002, s. 48-78.

 • Stählin F., Kraft und Sinn der Namengebung, Utting 1977.

 • Szarwark T., Rozważania czerwcowe. Litania do Imienia Jezus, Tarnów 1999.

 • Szram M., Jezus ChrystusFigury, w: Encyklopedia Katolicka, red. St. Wielgus, t. 7, Lublin 1977, kol. 1319-1321.

 • Szymik S., Imię, w: Encyklopedia Katolicka, red. St. Wielgus, t. 7, Lublin 1977, kol. 57-58.

 • Tronina A., Jezus Chrystus – nazwy, w: Encyklopedia Katolicka, red. St. Wielgus, t. 7, Lublin 1977, kol. 1350-1353.

 • Żychewicz T., Imię, „Tygodnik Powszechny” 39(1975), nr 44, s. 3-4.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search