The View of Political Islam on Islamophobia: The Example of the National Outlook Movement

Open access

Abstract

Islamophobia is a cultural based discrimination which targets the Muslim community. This research tries to be evaluate Islamophobia is from the viewpoint of Islamists in Turkey. As an Islamist group the National Outlook movement is chosen since they are the most prominent and effective Islamist group in Turkish society and politics. The National Outlook movement’s view of Islamophobia has common features about Islam with Islamophobic groups. And while discussing Islamophobia, they direct the same evil to Christian and Jewish society as Islamophobic groups direct towards Islam.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • (2018). “AG’den İslamofobi Raporu: Müslümanları Öteki Gösteriyorlar” Milli Gazete [online]. <https://www.milligazete.com.tr/haber/1661451/agdden-islamofobi-raporu-muslumanlari-oteki-gosteriyorlar> (31.06.2019).

 • (2015). “İslamofobi Değil İslam Düşmanlığı” Milli Gazete [online] <http://www.milligazete.com.tr/islamofobi_degil_islam_dusmanligi/349692> (13.05.2017).

 • (2017). “London Terror Attack: Photo of Muslim Woman Goes Viral” The Observer [online]. <https://www.gladstoneobserver.com.au/news/london-terror-attack-photo-muslim-woman-goes-viral/3158110/> (24.03.2017).

 • (2017). “Temel Karamollaoğlu: Gelin Avrupa Birliği’nden Vazgeçelim” Yeniakit [online]. <http://www.yeniakit.com.tr/haber/temel-karamollaoglu-gelin-avrupa-birliginden-vazgecelim-289524.html> (16.03.2017).

 • Aguirre Mariano. (2001). 21. Yüzyıl Medeniyet Savaşlarının Yüzyılı Olarak Anılacak. In: Murat Yılmaz (ed). Medeniyetler Çatışması Samuel P. Huntington. İstanbul: Vadi Yayınları. pp. 272–217.

 • Ali Wajayat and Eli Clifton Matthew Duss Lee Fang Scott Keyes ve Faiz Shakir. (2001). “The Roots of the Islamophobia Network in America” Fear Inc. Center for American Progress <https://www.americanprogress.org/issues/religion/reports/2011/08/26/10165/fear-inc/> (20.03.2017).

 • Alietti Alfredo and Dario Padovan. (2013). “Religious Racism. Islamophobia and Antisemitism in Italian Society” Religions 4 pp. 584–602.

 • Atun Ata. (2016). “Hıristiyan Dünyasındaki İslamofobi”. Milli Gazete [online]. <http://www.milligazete.com.tr/hiristiyan_dunyasindaki_islamofobi/prof_dr_ata_atun/kose_yazisi/30072> (13.05.2017).

 • Balibar Etienne. (1991). “Is There a ‘Neo-Racism’?” In: Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein (ed). Race Nation Class Ambiguous Identites Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein London: Verso pp. 17–28.

 • Bayraklı Enes Farid Hafez. (2016). Introduction In: Enes Bayraklı Darid Hafez (ed). European Islamophobia Report 2015 İstanbul: SETA pp. 5–10.

 • Bell Dorian. (2018). “Europe’s ‘New Jews’: France Islamophobia and Antisemitism in the Era of Mass Migration” Jewish History 32 pp. 65–76.

 • Canatan Kadir. (2007). “İslamofobi ve Anti-İslamizm: Kavramsal ve Tarihsel Yaklaşım”. In: Kadir Canatan Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm Ankara: Eskiyeni Yayınları pp. 19–62.

 • Çakır Ruşen. (2005). “Milli Görüş Hareketi” In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 544–603.

 • Çalmuk Fehmi. (2005). “Necmettin Erbakan” In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 550–567.

 • Çiğdem Ahmet. (2005). “İslamcılık ve Türkiye Üzerine Notlar” In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 26–33.

 • Elman Mirriam F. (2019). “Islamophobia” Israel Studies Vol: 24 No:2 pp. 144–156.

 • Engin Recep Taha. (2017). Hollanda Türkiye ve İslamofobi Milli Gündem [online] <http://milligundem.net/kose-yazisi/201/hollandaturkiye-ve-islamofobi.html> (14.05.2017).

 • Erbakan Necmettin. (2016). Davam 7Th. Edition Ankara: MGV Yayınları.

 • FAIR. (2017). Defining Islamophobia <http://www.fairuk.org/docs/defining%20islamophobia.pdf> (19.03.2017).

 • Gülalp Haldun. (2003). Kimlikler Siyaseti Türkiye’de Siyasal İslamın Temelleri. 1st Edition. İstanbul: Metis Yayınları.

 • Göydeniz Samet. (2018). İslamofobi ve Avrupa Devletleri Uluslararası Gençlik Strateji Araştırma Merkezi Ankara.

 • Halliday Fred. (1996). Islam & The Myth of Confrontation Religion and Politics in the Middle East. New York: I.B. Tauris.

 • Fred Halliday (1999). “Islamophobia Reconsidered” Ethnic and Racial Studies Vol:22 No:5 pp. 892–902

 • Hıdır Özcan. (2007). “Anti-Semitizm ve Anti-İslamizm: Benzerlikler ve Farklılıklar”. In: Kadir Canatan Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm Ankara: Eskiyeni Yayınları pp. 63–100.

 • Huntington Samuel P. (2001). “Medeniyetler Çatışması mı?” In: Murat Yılmaz (ed.). Medeniyetler Çatışması Samuel P. Huntington. İstanbul: Vadi Yayınları. pp. 22–49.

 • Kurtoğlu Zerrin. (2005). “Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Siyaset Pozitivist Yönetim İdeolojisinin İslam’ın Siyasallaşmasına Katkısı” In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 201–216.

 • Laitin David. (2010). Rational Islamophobia in Europe European Journal of Sociology Vol. 51 No:3 pp. 429–447.

 • Lean Nathan. (2012). The Islamophobia Industry How the Right Manufectures Fear of Muslims London:PlutoPress.

 • Lowenthal Leo and Norbert Guterman. (1949). Prophets of Deceit New York: Harper Brothers.

 • Meer Nasar and Tahseen Noorani (2008). “A Socilogical Comparison of anti-Semitism and anti-Muslim Sentiment in Britain” The Sociological Review Vol:56 No:2 pp. 195–219.

 • Mert Nuray. (2005). “Türkiye İslamcılığına Tarihsel Bir Bakış” In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 411–419.

 • Okumuş Ejder. (2007). “ABD’de İslamofobi ve Anti-İslamizm: 11 Eylül Öncesi ve Sonrası” In: Kadir Canatan Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm Ankara: Eskiyeni Yayınları pp. 235–258

 • Özbudun Ergun and William Hale. (2010). Islamism Democracy and Liberalism in Turkey The Case of the AKP. New York: Routledge.

 • Pedziwiatr Konrad. (2016). “Islamophobia in Poland National Report 2015” In: Enes Bayraklı Darid Hafez (ed). European Islamophobia Report 2015 İstanbul: SETA pp. 412–442.

 • Schiffer Sabine ve Constantin Wagner. (2011). Anti-Semitism and Islamophobia — new enemies old patterns Race and Class Vol: 52. No: 3 pp. 77–84. <http://journals.sage-pub.com/doi/abs/10.1177/0306396810389927> (19.03.2017).

 • Smelser Neil J. (1972). Theory of Collective Behavior New York: The Free Press.

 • Taguieff Pierre-Andrê. (2001). The Force of Prejudice On Racism and Its Doubles Translated and Edited by Hassan Melehy. University of Minnesota Press. London.

 • Taras Raymond. (2012). Xenophobia and Islamophobia in Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press.

 • The Runnymade Trust. (1997). Islamophobia a challenge for Us All. England: The Runnymade Commission on British Muslims and Islamophobia.

 • Tuğal Cihan. (2011). Pasif Devrim İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi 2nd Edition. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

 • Türkan Hüseyin. (Ed.) (2015). Avrupa’da Yükselen Ayrımcılık Nefret İslamofobi ve Irkçılık. İstanbul: UHİM.

 • Ülger Uğur. (2017). Siyasal İslam’ın AB’ye Bakış Açısı: Milli Görüş Hareketi Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. No: 29. pp. 619–632

 • Vardar Deniz. (2004). Aşırı Sağdan Popülist Radikal Sağa: Fransa Örneği. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

 • Yavuz M. Hakan. (1997). Politicial Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey. Comparative Politics. Vol. 30 No. 30. pp. 63–82

 • Yavuz M. Hakan. (2003). Islamic Political Identity in Turkey. New York: Oxford University Press.

 • Yükleyen Ahmet. (2007). “Amerika Birleşik Devletleri’nde Evanjelikler ve İslamofobi” In: Kadir Canatan Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm Ankara: Eskiyeni Yayınları pp. 259–282.

 • Yüksel Mehmet. (2004). İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm ya da Batı ve Öteki Prof. Dr. Vedi Aral’a Armağan-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. Vol: LXXII No: 1 pp. 189–199.

 • Interview 1 Felicity Part Member of General Executive Board (20.04.2017).

 • Interview 2 Felicity Party District President (27.03.2017).

 • Interview 3 Felicity Party District President (04.04.2017).

 • Interview 4 Felicity Party District President (24.04.2017).

 • Interview 5 Felicity Party District Vice President (24.04.2017).

 • Interview 6 Felicity Party District President (12.05.2017).

 • Interview 7 Felicity Party District President (15.05.2017).

 • Interview 8 Felicity Party District President (18.05.2017).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 50 50 11
PDF Downloads 60 60 14