The View of Political Islam on Islamophobia: The Example of the National Outlook Movement

Abstract

Islamophobia is a cultural based discrimination which targets the Muslim community. This research tries to be evaluate Islamophobia is from the viewpoint of Islamists in Turkey. As an Islamist group the National Outlook movement is chosen since they are the most prominent and effective Islamist group in Turkish society and politics. The National Outlook movement’s view of Islamophobia has common features about Islam with Islamophobic groups. And while discussing Islamophobia, they direct the same evil to Christian and Jewish society as Islamophobic groups direct towards Islam.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • (2018). “AG’den İslamofobi Raporu: Müslümanları Öteki Gösteriyorlar”, Milli Gazete [online]. <https://www.milligazete.com.tr/haber/1661451/agdden-islamofobi-raporu-muslumanlari-oteki-gosteriyorlar> (31.06.2019).

 • (2015). “İslamofobi Değil İslam Düşmanlığı”, Milli Gazete [online], <http://www.milligazete.com.tr/islamofobi_degil_islam_dusmanligi/349692> (13.05.2017).

 • (2017). “London Terror Attack: Photo of Muslim Woman Goes Viral”, The Observer [online]. <https://www.gladstoneobserver.com.au/news/london-terror-attack-photo-muslim-woman-goes-viral/3158110/> (24.03.2017).

 • (2017). “Temel Karamollaoğlu: Gelin Avrupa Birliği’nden Vazgeçelim”, Yeniakit [online]. <http://www.yeniakit.com.tr/haber/temel-karamollaoglu-gelin-avrupa-birliginden-vazgecelim-289524.html> (16.03.2017).

 • Aguirre, Mariano. (2001). 21. Yüzyıl Medeniyet Savaşlarının Yüzyılı Olarak Anılacak. In: Murat Yılmaz (ed). Medeniyetler Çatışması Samuel P. Huntington. İstanbul: Vadi Yayınları. pp. 272–217.

 • Ali, Wajayat and Eli Clifton, Matthew Duss, Lee Fang, Scott Keyes ve Faiz Shakir. (2001). “The Roots of the Islamophobia Network in America”, Fear, Inc. Center for American Progress, <https://www.americanprogress.org/issues/religion/reports/2011/08/26/10165/fear-inc/> (20.03.2017).

 • Alietti, Alfredo and Dario Padovan. (2013). “Religious Racism. Islamophobia and Antisemitism in Italian Society”, Religions, 4, pp. 584–602.

 • Atun, Ata. (2016). “Hıristiyan Dünyasındaki İslamofobi”. Milli Gazete [online]. <http://www.milligazete.com.tr/hiristiyan_dunyasindaki_islamofobi/prof_dr_ata_atun/kose_yazisi/30072> (13.05.2017).

 • Balibar, Etienne. (1991). “Is There a ‘Neo-Racism’?”, In: Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein (ed). Race, Nation, Class Ambiguous Identites, Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein, London: Verso, pp. 17–28.

 • Bayraklı, Enes, Farid Hafez. (2016). Introduction, In: Enes Bayraklı, Darid Hafez (ed). European Islamophobia Report 2015, İstanbul: SETA, pp. 5–10.

 • Bell, Dorian. (2018). “Europe’s ‘New Jews’: France, Islamophobia, and Antisemitism in the Era of Mass Migration”, Jewish History, 32, pp. 65–76.

 • Canatan, Kadir. (2007). “İslamofobi ve Anti-İslamizm: Kavramsal ve Tarihsel Yaklaşım”. In: Kadir Canatan, Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayınları, pp. 19–62.

 • Çakır, Ruşen. (2005). “Milli Görüş Hareketi”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 544–603.

 • Çalmuk, Fehmi. (2005). “Necmettin Erbakan”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 550–567.

 • Çiğdem, Ahmet. (2005). “İslamcılık ve Türkiye Üzerine Notlar”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 26–33.

 • Elman, Mirriam F. (2019). “Islamophobia”, Israel Studies, Vol: 24, No:2, pp. 144–156.

 • Engin, Recep Taha. (2017). Hollanda, Türkiye ve İslamofobi, Milli Gündem [online], <http://milligundem.net/kose-yazisi/201/hollandaturkiye-ve-islamofobi.html> (14.05.2017).

 • Erbakan, Necmettin. (2016). Davam, 7Th. Edition, Ankara: MGV Yayınları.

 • FAIR. (2017). Defining Islamophobia, <http://www.fairuk.org/docs/defining%20islamophobia.pdf> (19.03.2017).

 • Gülalp, Haldun. (2003). Kimlikler Siyaseti Türkiye’de Siyasal İslamın Temelleri. 1st Edition. İstanbul: Metis Yayınları.

 • Göydeniz, Samet. (2018). İslamofobi ve Avrupa Devletleri, Uluslararası Gençlik Strateji Araştırma Merkezi, Ankara.

 • Halliday, Fred. (1996). Islam & The Myth of Confrontation Religion and Politics in the Middle East. New York: I.B. Tauris.

 • Fred Halliday, (1999). “Islamophobia Reconsidered”, Ethnic and Racial Studies, Vol:22, No:5, pp. 892–902

 • Hıdır, Özcan. (2007). “Anti-Semitizm ve Anti-İslamizm: Benzerlikler ve Farklılıklar”. In: Kadir Canatan, Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayınları, pp. 63–100.

 • Huntington, Samuel P. (2001). “Medeniyetler Çatışması mı?”, In: Murat Yılmaz (ed.). Medeniyetler Çatışması Samuel P. Huntington. İstanbul: Vadi Yayınları. pp. 22–49.

 • Kurtoğlu, Zerrin. (2005). “Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Siyaset Pozitivist Yönetim İdeolojisinin İslam’ın Siyasallaşmasına Katkısı”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 201–216.

 • Laitin, David. (2010). Rational Islamophobia in Europe, European Journal of Sociology, Vol. 51, No:3, pp. 429–447.

 • Lean, Nathan. (2012). The Islamophobia Industry How the Right Manufectures Fear of Muslims, London:PlutoPress.

 • Lowenthal, Leo and Norbert Guterman. (1949). Prophets of Deceit, New York: Harper Brothers.

 • Meer, Nasar and Tahseen Noorani, (2008). “A Socilogical Comparison of anti-Semitism and anti-Muslim Sentiment in Britain”, The Sociological Review, Vol:56, No:2, pp. 195–219.

 • Mert, Nuray. (2005). “Türkiye İslamcılığına Tarihsel Bir Bakış”, In: Tanıl Bora ve Murat Gültekin (ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 6 İslamcılık. İstanbul: İletişim. pp. 411–419.

 • Okumuş, Ejder. (2007). “ABD’de İslamofobi ve Anti-İslamizm: 11 Eylül Öncesi ve Sonrası”, In: Kadir Canatan, Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayınları, pp. 235–258

 • Özbudun, Ergun and William Hale. (2010). Islamism, Democracy and Liberalism in Turkey The Case of the AKP. New York: Routledge.

 • Pedziwiatr, Konrad. (2016). “Islamophobia in Poland National Report 2015”, In: Enes Bayraklı, Darid Hafez (ed). European Islamophobia Report 2015, İstanbul: SETA, pp. 412–442.

 • Schiffer, Sabine ve Constantin Wagner. (2011). Anti-Semitism and Islamophobia — new enemies, old patterns, Race and Class, Vol: 52. No: 3, pp. 77–84. <http://journals.sage-pub.com/doi/abs/10.1177/0306396810389927> (19.03.2017).

 • Smelser, Neil J. (1972). Theory of Collective Behavior, New York: The Free Press.

 • Taguieff, Pierre-Andrê. (2001). The Force of Prejudice On Racism and Its Doubles, Translated and Edited by Hassan Melehy. University of Minnesota Press. London.

 • Taras, Raymond. (2012). Xenophobia and Islamophobia in Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press.

 • The Runnymade Trust. (1997). Islamophobia a challenge for Us All. England: The Runnymade Commission on British Muslims and Islamophobia.

 • Tuğal, Cihan. (2011). Pasif Devrim İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi, 2nd Edition. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

 • Türkan, Hüseyin. (Ed.) (2015). Avrupa’da Yükselen Ayrımcılık Nefret, İslamofobi ve Irkçılık. İstanbul: UHİM.

 • Ülger, Uğur. (2017). Siyasal İslam’ın AB’ye Bakış Açısı: Milli Görüş Hareketi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. No: 29. pp. 619–632

 • Vardar, Deniz. (2004). Aşırı Sağdan Popülist Radikal Sağa: Fransa Örneği. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

 • Yavuz, M. Hakan. (1997). Politicial Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey. Comparative Politics. Vol. 30, No. 30. pp. 63–82

 • Yavuz, M. Hakan. (2003). Islamic Political Identity in Turkey. New York: Oxford University Press.

 • Yükleyen, Ahmet. (2007). “Amerika Birleşik Devletleri’nde Evanjelikler ve İslamofobi”, In: Kadir Canatan, Özcan Hıdır (ed). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayınları, pp. 259–282.

 • Yüksel, Mehmet. (2004). İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm ya da Batı ve Öteki, Prof. Dr. Vedi Aral’a Armağan-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. Vol: LXXII, No: 1, pp. 189–199.

 • Interview 1, Felicity Part, Member of General Executive Board, (20.04.2017).

 • Interview 2, Felicity Party, District President, (27.03.2017).

 • Interview 3, Felicity Party, District President, (04.04.2017).

 • Interview 4, Felicity Party, District President, (24.04.2017).

 • Interview 5, Felicity Party, District Vice President, (24.04.2017).

 • Interview 6, Felicity Party, District President, (12.05.2017).

 • Interview 7, Felicity Party, District President, (15.05.2017).

 • Interview 8, Felicity Party, District President, (18.05.2017).

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche