The Average Citizen Vs. The Court: Polish Citizens Trust in the Judiciary in the Period of Judicial Reforms (From 2015 to the Present)

Open access

Abstract

The Constitutional Crisis, which started in 2015 and has resulted in several bills aiming to “repair” the functioning of this institution, has undermined Polish citizens’ trust not only in political institutions such as the Sejm and the President but also in the judiciary. The level of trust in public institutions in general tends to be low in Polish society, but recent events and the circumstances in which the bills regarding the Constitutional Tribunal, common courts, the National Council of the Judiciary and the Supreme Court were passed, has led to a politicization of judicial institutions. Society, though, is very divided and opinions of the judiciary may vary and may depend on political preferences as well as many other factors.

The aim of this paper is to examine the attitude of Polish society towards the judiciary in the period of time from 2015 until now. I will also analyze the public campaign Just courts (Sprawiedliwe sądy) in the context of media content’s influence on public perception of the judiciary. The findings of this analysis could also contribute to the explanations of government’s ability to pass the bills with decreasing protest from the population even though the bills were deemed unconstitutional.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • CBOS (2016). Zaufanie społeczne. [online] Warszawa: Fundacja CBOS p. 13–17. Available at: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_018_16.PDF [Accessed 12 May 2018].

 • CBOS (2017). Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości. [online] Warszawa: Fundacja CBOS p. 5–10. Available at: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_031_17.PDF [Accessed 12 May 2018].

 • CBOS (2016). Oceny instytucji publicznych. [online] Warszawa: Fundacja CBOS p.15. Available at: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_043_16.PDF [Accessed 12 May 2015].

 • CBOS (2017). Preferencje partyjne w listopadzie. [online] Warszawa: Fundacja CBOS p. 4. Available at: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_147_17.PDF [Accessed 13 May 2018].

 • CBOS (2017). Oceny instytucji publicznych. [online] Warszawa: Fundacja CBOS p. 15. Available at: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_032_17.PDF [Accessed 13 May 2018].

 • CBOS (2017). Opinie o działalności parlamentu prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. [online] Warszawa: Fundacja CBOS p. 4–6. Available at: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_006_17.PDF [Accessed 13 May 2018].

 • CBOS (2018). O nieufności i zaufaniu. [online] Warszawa: Fundacja CBOS p. 7–9. Available at: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_035_18.PDF [Accessed 13 May 2018].

 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (2015). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15. [online] Warszawa: KPRM p. 1–2. Available at: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2129 [Accessed 12 May 2018].

 • Fakt: gazeta codzienna. Red. Feluś Robert. 2015 nr 256–304. 2015.

 • Fakt: gazeta codzienna. Red. Feluś Robert. 2016 nr 1–139. 2016.

 • Gdula M. (2017). Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta. [pdf] Warszawa. Available at: http://krytykapolityczna.pl/file/sites/4/2017/10/Dobra-zmiana-w-Miastku.pdf [Accessed 13 May 2018].

 • Kacprzak I. (2018). Kłopoty autorów słynnej afery billboardowej. Rzeczpospolita [online]. Available at: http://www.rp.pl/Polityka/301189889-Klopoty-autorow-slynnej-afery-bill-boardowej.html [Accessed 13 May 2018].

 • Kazimierczuk A. (2016). Partia Razem wyświetla werdykt TK na ścianie KPRM. Rzeczpospolita [online]. Available at: http://www.rp.pl/Kraj/160309219-Partia-Razem-wyswietla-werdykt-TK-na-scianie-KPRM.html [Accessed 12 May 2018].

 • Łoziński K. (2015). Krzysztof Łoziński: Trzeba założyć KOD. Studio Opinii [online]. Available at: http://studioopinii.pl/archiwa/135347 [Accessed 1 May 2018].

 • Matczak M. (2017). Is Poland’s president Duda on the Road to Damascus? [Blog] Verfassungsblog. Available at: https://verfassungsblog.de/is-polands-president-duda-on-the-road-to-damascus/ [Accessed 13 May 2018].

 • Monitor Polski (2015). Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. [online] Warszawa: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p.1–2. Available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001928 [Accessed 12 May 2018].

 • Newsweek.pl (2017). Niezależne sądy mają upaść przed świętami. Taki jest plan prezesa Jarosława Kaczyńskiego. [online] Available at: http://www.newsweek.pl/polska/polityka/projekty-ustaw-o-krs-i-sn-protesty-w-obronie-wolnych-sadow,artykuly,419669,1.html [Accessed 13 May 2018].

 • Nowakowski R. (2017). Nie tylko Kijowski i nie tylko faktury smutna prawda o upadku KOD. [online] Crowd Media. Available at: https://crowdmedia.pl/nie-tylko-kijowski-inie-tylko-faktury-smutna-prawda-o-upadku-kod/ [Accessed 13 May 20118].

 • Pap.pl (2016). Premier: nie złamałam konstytucji; nie mogę opublikować czegoś co nie jest orzeczeniem. [online] Available at: http://www.pap.pl/aktualnosci/news,490581,premier-nie-zlamalam-konstytucji-nie-moge-opublikowac-czegos-co-nie-jest-orzeczeniem.html [Accessed 12 May 2018].

 • Pap.pl (2017). Protesty przeciw reformom sądownictwa – przed Pałacem Prezydenckim i w innych miejscach w kraju. [online] Available at: http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1016958,protesty-przeciw-reformom-sadownictwa---przed-palacem-prezydenckim-i-w-innych-miejscach-w-kraju.html [Accessed 13 May 2018].

 • Sadurski W. (2018). How Democracy Dies (in Poland): A Case Study of Anti-Constitutional Populist Backsliding. [pdf] The University of Sydney.

 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich “Iustitia” (2015). Apel Zarządu „Iustitii” w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. [online] Available at: https://www.iustitia.pl/1104-apel-zarzadu-iustitii-w-sprawie-trybunalu-konstytucyjnego [Accessed 12 May 2018].

 • Swidnica.po.gov.pl. (2017). Zarzuty wobec byłego przewodniczącego i byłego skarbnika KOD. [online]. Available at: http://swidnica.po.gov.pl/aktualnosci/zarzuty-wobec-bylego-przewodniczacego-i-bylego-skarbnika-kod [Accessed 12 May 2018].

 • Szuleka M. Wolny M. Szwed M. Kryzys Konstytucyjny w Polsce 2015–2016. [online] Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka p. 6–8. Available at: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/09/HFPC-Kryzys-konstytucyjny-w-Polsce-2015–2016.pdf [Accessed 12 May 2018].

 • Szułdurzyński M. (2016). Trybunał: błędne koło. Rzeczpospolita 12 sierpnia 2016 s. 1.

 • Trybunal.gov.pl (2016). Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. [online] Available at: http://archive.is/PV7za [Accessed 12 May 2018].

 • Wprost.pl (2017). Prezydent nie ma spokoju na wakacjach. Protestujący dotarli do jego rezydencji w Juracie. [online] Available at: https://www.wprost.pl/kraj/10066470/Prezydent-nie-ma-spokoju-na-wakacjach-Protestujacy-dotarli-do-jego-rezydencji-w-Juracie.html [Accessed 13 May 2018].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 156 85 4
PDF Downloads 131 68 1