Urban Policy in Election Campaigns – The Case of the Presidents of the Biggest Cities of Lower Silesia

Open access

Abstract

The main aim of the article is to present the relationship between urban policy and the marketing activity of the presidents of Wrocław, Wałbrzych, Legnica, and Jelenia Góra during the period of the 2014 local government election campaign. Analysis of the marketing activity of the presidents, conducted via chosen social media, enables presentation of the most important conditions and reasons for using urban policy in the competition for the support of citizens – potential voters. First, it will show that the marketing actions of a president during an election campaign are not the means of creating the image of a city but gaining the support of voters. Second, the analysis will prove that the election message constructed by presidents is based on the actions conducted in the various areas of urban policy.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alberski R. (2011). Evolution of the local government electoral system in Poland (1990-2006). In: Dobek-Ostrowska B. Głowacki M. ed. Making democracy in 20 years. Media and politics in Central and Eastern Europe. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego pp. 59-75.

 • Blackman T. (2003). Urban Policy in Practice. London: Routledge.

 • Bywalec G. (2012). ‘Dylematy decentralizacji we współczesnym świecie’. Gospodarka Narodowa. No. 11-12 p. 124.

 • Cichosz M. (2009). Rywalizacja w warunkach monopolu – na przykładzie wyborów prezydenckich we Wrocławiu. In: Kasińska-Metryka A. Kasowska-Pedrycz K. ed. Socjotechnika w polityce – wczoraj i dziś. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego pp. 21-29.

 • Cichosz M. (2012). Wybory prezydenta we Wrocławiu. In: Tomczak Ł. ed. Prezydenci miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych. Wrocław: Wydawnictwo Marina pp. 63-79.

 • Cochrane A. D. (2009). The Social Construction of Urban Policy. In: Bridge G. Watson S. eds. A Companion to the City. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

 • Dobek-Ostrowska B. Wiszniowski R. (2007). Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

 • Drzonek M. (2012). ‘Zdobywanie władzy w mieście – efektywność strategii >wiecznego prezydenta<’. Management and Business Administration. Central Europe. Vol. 21. No. 1 p. 155.

 • Dutkiewicz (2015a). Prezydent Miasta Rafał Dutkiewicz [online]. Available at <https://www.facebook.com/prezydentrafaldutkiewicz> [Accessed on: 14 February 2015].

 • Dutkiewicz (2015b). Sztab wyborczy Rafała Dutkiewicza [online]. Available at <https://www.youtube.com/channel/UCDLyOdVNXtIVT43bB20YcRg> [Accessed on: 14.02.2015].

 • Dutkiewicz (2015c). Rafał Dutkiewicz [online]. Available at <https://twitter.com/dutkiewiczrafal> [Accessed on: 14 February 2015].

 • Eshuis J. Edwards A. (2013). ‘Branding the City: The Democratic Legitimacy of a New Mode of Governance’. Urban Studies. No. 50 (5) pp. 1066-1082.

 • Flejterski S. Zioło M. (2008). ‘Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny’. Studia Regionalne i Lokalne. No. 3 pp. 80 83.

 • Hankinson G. (2010). Place branding theory: a cross-domain literature review from a marketing perspective. In: Ashworth G. Kavaratzis M. eds. Towards Effective Place Brand Management. Branding European Cities and Regions. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. p. 15.

 • Hankinson G. (2014). Rethinking the Place Branding Construct. In: Kavaratzis M. Warnaby G. Ashworth G. J. eds. Rethinking Place Branding. Comprehensive Brand Development for Cities and Regions. Switzerland: Springer p. 20.

 • Haunser J. (2007). ‘Polityka a polityka publiczna’. Zarządzanie Publiczne. No 1 p. 51.

 • Jałowiecki B. (2013). ‘Polityka miejska a prawo do miasta’ Zoon Politikon. No 4 p. 96.

 • Jelenia Góra (2014). Wybory Jelenia Góra 2014. Zobacz kto chce rządzić Jelenią Górą [online]. Available at http://jeleniagora.naszemiasto.pl/artykul/wybory-jelenia-gora-2014-zobacz-kto-chce-rzadzic-jelenia,2454685,art,t,id,tm.html [Accessed on: 5 August 2015].

 • Kaplan A. M. Haenlein M. (2010). ‘Users of the world unite! Challenges and opportunities of social media’. Business Horizons. Vol. 29. Iss. 1 p. 61.

 • Kotler P. Heider D. H. Rein I. (1993). Marketing Places: Attracting Investment Industry and Tourism to Cities States and Nations. New York: The Free Press.

 • Krzakowski (2015a). Tadeusz Krzakowski [online]. Available at <https://www.facebook.com/pages/Tadeusz-Krzakowski/114026625315136> [Accessed on: 14 February 2015].

 • Krzakowski (2015b). Tadeusz Krzakowski [online]. Available at <https://www.youtube.com/user/TadeuszKrzakowski> [Accessed on: 14 February 2015].

 • MiR (2013). Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 r. [online]. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Available at <http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/Zalozenia_KPM_21102013.pdf> [Accessed on: 28 December 2014].

 • Musterd S. Kovacs Z. (2013). The Importance of Places and Place Branding. In: Musterd S. Kovacs Z. eds. Place-making and Policies for Competitive Cities. Chichester: Wiley-Blackwell p. 101.

 • PKW (2015). Wybory samorządowe 2014. Województwo dolnośląskie [online]. Państwowa Komisja Wyborcza. Available at <http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/wojewodztwo/view/02> [Accessed on: 11 February 2015].

 • PKW (2015a). Miasto Wrocław [online]. Państwowa Komisja Wyborcza. Available at <http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/26401> [Accessed on: 5 August 2015].

 • PKW (2015b). Miasto Wałbrzych [online]. Państwowa Komisja Wyborcza. Available at <http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/26501> [Accessed on: 5 August 2015].

 • PKW (2015c). Miasto Legnica [online]. Państwowa Komisja Wyborcza. Available at <http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/26201 > [Accessed on: 5 August 2015].

 • Plumbo D. J. Maynard-Moody S. (1991). Contemporary Public Administration. New York: Longmann.

 • Skrzypiński (2012). ed. Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska. Wrocław: Wydawnictwo Marina pp. 349.

 • Szczerski K. (2011). Pozycja samorządu w systemie politycznym – zagadnienia teoretyczne i polska praktyka ustrojowa. Uwagi do badań politologicznych. In: Szlachta B. ed. Myśl i Polityka. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM p. 439.

 • Szełemej (2015). Roman Szełemej [online]. Available at <https://www.facebook.com/people/Roman-Sze%C5%82emej/100002552319872/people/Roman-Sze%C5%82emej/100002552319872> [Accessed on: 14 February 2015].

 • UM Jelenia Góra (2006). Strategia Promocji Miasta Jelenia Góra 2006-2015 pp. 41-42 [online]. Urząd Miasta Jelenia Góra. Available at http://www.jeleniagora.pl/sites/default/files/Strategia_Promocji_Miasta_Jelenia_Gora.pdf [Accessed on: 11 February 2015].

 • UM Jelenia Góra (2015). Strategie programy plany [online]. Urząd Miasta Jelenia Góra. Available at <http://www.jeleniagora.pl/content/strategie-programy-plany> [Accessed on: 11 February 2015].

 • UM Legnica (2004). Strategia Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004-2014 p. 8 [online]. Urząd Miasta Legnica. Available at <http://www.portal.legnica.eu/uploads/temp/pages/page_372/text_images/strategia2004_2014_1.pdf> [Accessed on: 11 February 2015].

 • UM Legnica (2015). Programy strategie plany [online]. Urząd Miasta Legnica. Available at <http://www.portal.legnica.eu/strona-359-urzad_miasta_programy_strategie_plany.html> [Accessed on: 11 February 2015].

 • UM Wałbrzych (2013). Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 p. 66 [online]. Urząd Miejski w Wałbrzychu. Available at <http://www.um.walbrzych.pl/sites/default/files/strategia_aglomeracji_walbrzych_2013-2020.pdf> [Accessed on: 11 February 2015].

 • UM Wałbrzych (2015). Programy i strategie [online]. Urząd Miejski w Wałbrzychu. Available at <http://www.um.walbrzych.pl/pl/page/strategie-i-plany> [Accessed on: 11 February 2015].

 • UM Wrocław (2006). Strategia – Wrocław w perspektywie 2020 plus [online]. Urząd Miejski Wrocławia. Available at http://bip.um.wroc.pl/uploads/files/ProgramMiejski/strategia_pl.pdf [Accessed on: 11 February 2015].

 • UM Wrocław (2015). Programy strategie i inne zamierzenia [online]. Urząd Miejski Wrocławia. Available at <http://bip.um.wroc.pl/contents/content/330/5367> [Accessed on: 11 February 2015].

 • Ustawa (2002). ‘Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza i prezydenta miasta’. Journal of Laws No. 113 item 984.

 • Zavattaro S. M. (2013). Cities for Sale. Municipalities as Public Relations and Marketing Firms. New York: State University of New York Press.

 • Zawiła (2015a). Prezydent miasta Marcin Zawiła [online]. Available at <https://www.facebook.com/pages/Marcin-Zawi%C5%82a-Prezydent-miasta-Jelenia-G%C3%B3ra/176393935719278> [Accessed on: 14 February 2015].

 • Zawiła (2015b). Kww Razem zmieniamy Jelenią Górę [online]. Available at <https://www.youtube.com/channel/UCrmMbDU_pmE-7bTrS6UdTSg> [Accessed on: 14 February 2015].

 • Zawiła (2015c). zawila marcin [online]. Available at <https://twitter.com/zawilamarcin> [Accessed on: 14 February 2015].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 212 66 2
PDF Downloads 103 40 2