Black Protests – a struggle for women’s subjectivity

Open access

Abstract

In this article I propose a thesis that women’s rights are not something that when once gained remains forever. Women’s rights require a continuous struggle, a fight that is fought still anew. An example of this thesis is the nationwide women’s strike in Poland called Black Protests. It was held to protest against the government policy that disfavours women, in particular, against the attempts to tighten abortion laws. My aim is to analyse the nature of Black Protests and to reflect on their significance for women’s subjectivity.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Brodziak Ł. (2016). Podmiotowość i tożsamość jako źródła obywatelskości. Filozoficzne Aspekty Genezy (13) 245-264. http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/images/FAG/2016.t.13/art.14.pdf (accessed: October 25 2018).

 • Buczkowski P. & Cichocki R. (Eds.) (1989). Podmiotowość - możliwość - rzeczywistość - konieczność. Poznań: Nakom.

 • CBOS (2013). Doświadczenia aborcyjne Polek. Komunikat z badań. https://www.cbos.pl/SPI­SKOM.POL/2013/K_060_13.PDF (accessed: October 27 2018).

 • Chrzczonowicz M. (2018). Prokurator Ziobro za zaostrzeniem ustawy: nieuleczalna choroba lub ciężkie upośledzenie płodu nie jest wystarczającym powodem do aborcji.

 • Ciekaweliczby.pl (2018). 85% Polaków przeciwnych zaostrzeniu prawa aborcyjnego (sondaż). http://ciekaweliczby.pl/85-polakow-przeciwnych-zaostrzeniu-prawa-aborcyjnego-sondaz/ (accessed: October 22 2018).

 • Czerepaniak-Walczak M. (1999). Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna i edukacyjna. In: E. Kubiak-Szymborska (Ed.) Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością. Bydgoszcz: „Wers”.

 • Dąbrowska Z. (2018). Sondaż: Polacy nie chcą zaostrzania przepisów aborcyjnych. Rzeczpo­spolita. Retrieved from: https://www.rp.pl/Spor-o-aborcje/301249914-Sondaz-Polacy-nie-chca-zaostrzania-przepisow-aborcyjnych.html (accessed: October 25 2018).

 • Federa.org.pl (2018). Kolejne próby ograniczenia dostępu do aborcji ze względu na wady płodu. Retrieved from: http://federa.org.pl/kolejne-proby-ograniczenia-dostepu-do-aborcji-ze-wzgledu-na-wady-plodu/ (accessed: October 25 2018).

 • Gazeta.pl (2018). Czarny Piątek dwa razy większy niż pierwszy Strajk Kobiet. „Nie będziemy kicać jak zajączki!”. Retrieved from: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/711488323182956demonstracja-dwa-razy-wieksza-niz-pierwszy-strajk-kobiet.html(accessed: October 30 2018).

 • Górnikowska-Zwolak E. (2011). Siły społeczne kobiet - pozytywna energia region. Prob­lemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje (15) 117-137.

 • Hardy J. (2010). Nowy polski kapitalizm. Trans. A. Czarnacka. Warszawa: Instytut Wydaw­niczy „Książka i Prasa”.

 • Janion M. (2009). Solidarność - wielki zbiorowy obowiązek kobiet wykład iinaugurujący Kon­gres Kobiet Polskich 20-21 czerwca 2009. Retrieved from: http://www.kongreskobiet.pl/index.php/o-nas/44-aktualnosci/46-janion (accessed: October 25 2018).

 • Karnat-Napieracz A. (2009). Tożsamość czyli świadomość redivivus. Kraków: Oficyna Wydaw­nicza AFM.

 • Krasowska A. (2012). Socjologiczne konstruowanie kategorii podmiotowości. Forum Socjo­logiczne. Wiedza - nauka - poznanie naukowe (3) 47-62.

 • Kubisa J. (2017). Odzyskajmy Polskę dla kobiet!. Krytyka Polityczna. Retrieved from: http://m.krytykapolityczna.pl/artykuly/kraj/20161010/odzyskajmy-polske-dla-kobiet(accessed: October 25 2018).

 • Michow E. (2013). Studia nad frazeologią somatyczną języka polskiego i bułgarskiego. Kielce: GlobalTranslator CUiT.

 • Lempart M. (2018). “Czarny Piątek” Ogólnopolski Strajk Kobiet. Retrieved from: https://m.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet/photos/a.1540520529307273.1073741828.1539769832715676/2364674556891862/?type=3&source=54 (accessed: October 25 2018).

 • Ogólnopolski Strajk Kobiet. Grupa Główna. Retrieved from: https://www.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet/accessed: October 25 2018).

 • Onet.pl (2018). Czarny piątek w całej Polsce. Kobiety protestują przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego [Relacja]. Retrieved from:

 • Pacewicz P. (2018). MACICE WSTAJĄ Z KOLAN i inne hasła Czarnego Piątku. Retrieved from: https://oko.press/macice-wstaja-kolan-inne-hasla-czarnego-piatku/ (accessed: Octo­ber 25 2018).

 • Pallus P. (2016). „Czarny protest” zalał media społecznościowe. Retrieved from: https://busi­nessinsider.com.pl/media/internet/czarny-protest-w-mediach-spolecznosciowych/mz7cz2b (accessed: October 25 2018).

 • Pollitt K. (2015). PRO. Odzyskajmy prawo do aborcji trans. J. Głuszak. Warszawa: Wydawni­ctwo Krytyki Politycznej.

 • Raport (2013). Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny: 20 lat tzw. ustawy antyabor­cyjnej w Polsce. Retrieved from: http://federa.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/raport_federacja_2013.pdf (accessed: October 25 2018).

 • Sawka N. (2018). Wojnę kobiet z polskim państwem wyznaniowym czas zacząć. Krytyka Polityczna. Retrieved from: http://krytykapolityczna.pl/kraj/czarny-protest-2018/(accessed: October 27 2018).

 • Sztompka P. (1988). Socjologiczna teoria podmiotowości. In: P. Buczkowski & R. Cichocki (Eds.) Podmiotowość - możliwość - rzeczywistość - konieczność. Poznań: Nakom.

 • Sztompka P. (2005). Socjologia. Kraków: Znak.

 • Święchowicz M. (2018). Turystyka aborcyjna kwitnie. Polki masowo przerywają ciąże za granicą. Newsweek Polska. Retrieved from: https://www.newsweek.pl/polska/pod­ziemie-aborcyjne-i-turystyka-aborcyjna-w-polsce-kwitna/p3bve11 (accessed: Octo­ber 20 2018).

 • Tvn24.pl (2018). Rośnie liczba legalnych aborcji w Polsce. Zespół Downa jedną z wielu przyczyn. Retrieved from: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju3/liczba-legal­nych-aborcji-w-polsce-rosnie-zespol-downa-wsrod-przyczyn811038.html (accessed: October 24 2018).

 • Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warun­kach dopuszczalności przerywania ciąży Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78. Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930170078 (accessed: October 25 2018).

 • Wielecki K. (2014). Krótki wykład o podmiotowości. Zarządzanie Publiczne 3(29) doi:

  • Crossref
  • Export Citation
Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 140 140 2
PDF Downloads 94 94 2