Jewish problem in the Polish Communist Party

Open access

Abstract

Jews accounted for approx. 8-10% of the population of the Second Republic and in the communist movement (Polish Communist Party and Polish Communist Youth Union) the rate was approx, 30%, while in subsequent years it much fluctuated. The percentage of Jews was the highest in the authorities of the party and in the KZMP. This had a negative impact on the position of the KPP on many issues, especially in its relation to the Second Republic.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Cimek H Legalne chłopskie partie rewolucyjne w Drugiej Rzeczypospolitej Białystok 1988

 • Cimek H Żydzi w ruchu komunistycznym w Polsce w latach 1918-1937 „Polityka i Społeczeństwo” 9/2012 Rzeszów 2012

 • Czubiński A Dzieje najnowsze Polski do roku 1945 Poznań 1994

 • Holzer J Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej Warszawa 1974

 • Horoch E KPP w województwie lubelskim w latach 1918-1938 Lublin 1993

 • Mały Rocznik Statystyczny 1939 Warszawa 1939

 • Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 r.) J Tomaszewski (edit ) Warszawa 1993

 • Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 Warszawa 1927

 • Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Socyalno-Politiczeskoj Istorii Komunistyczna Międzynarodówka Młodzieży

 • Śpiewak P Żydokomuna. Interpretacje historyczne Warszawa 2012

 • Urbański Z Mniejszości narodowe w Polsce Wyd II Warszawa 1933

 • Żarnowski J Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 Warszawa 1973

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 275 139 4
PDF Downloads 145 76 3