The Jewish minority in the Second Polish Republic: the activities of the Board of the Jewish Community in Lvov during the years 1919–1924

Open access

Abstract

The purpose of this article is to analyze data on the functioning of the Jewish Community in Lvov during the years 1919-1924. The indicated problems will enable to show the functioning of the Jewish minority in the conditions of the reviving Polish state - both in socio-political terms, and in the organizational aspect. It is particularly important to show the Jewish minority opinion about the conditions of Second Polish Republic. Additionally, this article will help restore the memory of the individual members of the Jewish community in Lvov. The selected issue is a part of the research conducted on a larger scale, whose aim is to enrich knowledge and overcome the deficit of research in the science of politics on the concept of ethnic policy - proposed in the years 1939-1947 by the Polish government in exile. The fundamental finding of the analysis is the fact, that the Board accepted the Polish state and the dominant role of the Polish nation in the system of democratic political power.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bałaban M Dzieje Żydów w Galicyi i w Rzeczypospolitej krakowskiej 1772-1868 Lwów 1914

 • Bonusiak A Lwów w latach 1918-1938. Ludność - przestrzeń - samorząd Rzeszów 2000

 • Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny u Lwowi (CDIA) Jewriejska relihijna hromada m. Lwiw fond 701 opys 3 yed

 • Chajes W Sześć lat Gminy Wyznaniowej we Lwowie 1929-1934 Lwów 1935

 • Chojnowski A Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939 Wrocław 1979

 • Chonigsman J Katastrofa jewriejstwa Zapadnoj Ukrajiny. Jewriej Wostocznoj Galicji Zapadnoj Wołyni Bukowiny i Zakarpatja w 1933-1943 gg Lwow 1998

 • DALO Lwiwske Wojewodske Uprawlinnia fond 1 opys 1 yed khr 214

 • Dekret Naczelnika Państwa o organizacji Towarzystwa Religijnego i gmin wyznaniowych żydowskich na terenie b. Królestwa Kongresowego on 7/02/1919 „Official Journal of the Ministry of Internal Affairs” 1919 No 40

 • Derżawnyj Archiw Lwiwskoj Obłasti (DALO) Otcziot o diejatielnosti pravlenija ievriejskoj rieligioznoj obszcziny wo Lwowie za 1919-1924 g.g fond 1 opys 14 yed khr 1448

 • Galuba R Niech nas rozsądzi miecz i krew... Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918-1919 Poznań 2004

 • Gliksman J Struktura zawodowa i społeczna ludności żydowskiej w Polsce Warszawa 1933 The publication appeared as a part of the series Biblioteka „Spraw Narodowościowych” vol 10

 • Grinboim J Chamiszim haSzanim haAcharonot szel Jahadut Polin [in:] Enciklopedija szel Galujot Jerusalem 1973 vol XII

 • Honigsman J Zagłada Żydów lwowskich (1941-1944) Warszawa 2007

 • Jones E Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939-1945 Łódź 1999

 • Klimecki M Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Wschodnią Galicję 1918-1919 r.: aspekty polityczne i wojskowe Warszawa 1997

 • Koziński B Koncepcje rozwiązania kwestii ukraińskiej w II Rzeczypospolitej Jastrzębie-Zdrój 2013

 • Kozłowski M Zapomniana wojna: walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919 Bydgoszcz 1999

 • Krachkovska A Wspólnota żydowska Lwowa między XVI a XVIII w.- obszar osiedleń i status prawny [in:] Żydzi w Lublinie - Żydzi we Lwowie. Miejsca - Pamięć - Współczesność J Zętar E Żurek S J Żurek (edit ) Lublin 2006

 • Kubijowicz W Etniczni hrupy piwdennozachidnoji Ukrajiny (Hałyczyny) na 1.I. 1939. Nacionalna statystyka Hałyczyny Wiesbaden 1983

 • Rajs A Jehudei Lwow be jemei haMilchama haPolanit-Ukrajnit Pirkei Galicija Sefer Zikaron le- Doktor Awraham Zilbersztein

 • Sprawozdanie z wyniku działalności Zarządu Gminy Wyznaniowej Izraelickiej we Lwowie za czas od stycznia 1919 do roku 1924 Lwów 1924

 • Stanislawski M A Murder in Lemberg: Politics Religion and Violence in Modern Jewish History Princeton 2007

 • Statystyka Polski vol XXVII Warszawa 1927

 • Traktat zawarty między Głównymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi z jednej strony i Polską z drugiej podpisany w Wersalu dn. 28 VI 1919 r. „Journal of Laws of the Republic of Poland” 1920 No 110

 • Wierzbieniec W Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym Rzeszów 2003

 • Zamorski K Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Ludność Galicji w latach 1857-1910 Kraków-Warszawa 1989

 • Żebrowski R Diamand Jakub Izaak [in:] Polski Słownik Judaistyczny http://wwwjhipl/psj/Diamand_Jakub_Izaak [access: 21 05 2015]

 • Żebrowski R Dzieje Żydów w Polsce: wybór tekstów źródłowych 1918-1939 Warszawa 1993

 • Żebrowski R Kohn Abraham [in:] Polski Słownik Judaistyczny http://wwwjhipl/psj/Kohn_Abraham [access: 21 05 2015]

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 151 62 2
PDF Downloads 118 62 2