Twenty years of diplomatic relations between Vatican City state and Israel

Open access

Abstract

Basic Agreement concluded between the Vatican City State and Israel in 1993 was an important step for the establishment of diplomatic relations. The conclusion of this Agreement is not a question of interreligious and diplomatic, which was associated with the efforts of the Vatican normalization of political relations with various countries. The author has analyzed the document and assess the relations in the perspective of twenty years. He also pointed to the fundamental problems in bilateral relations, and presented an assessment of contemporary relationships. The challenge for the future relations both states will be a consequence of the recognition in 2015 by the Vatican City State independence of Palestine.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Benedykt XVI dziękuje Bogu za Izrael http://wwwjewishorgpl/indexphp/pl/wiadomopci-mainmenu-57/1426-benedykt-xvi-dzije-bogu-za-izraelhtml [access: 6 07 2015]

 • Besier G Stolica Apostolska i Niemcy Hitlera Warszawa 2010

 • Bielecki T Jak zapamiętamy pontyfikat Benedykta XVI http://wyborczapl/17684213481930Jak_zapamietamy_pontyfikat_Benedykta_XVIhtml [access: 29 06 2015]

 • Chrostowski W Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II (1978-2005) Warszawa 2005

 • Code of Canon Law of 25 January 1983

 • Fastyn B Jan Paweł II wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego Warszawa 2002

 • Fundamental Agreement between the Holy See and the State of Israel 30 December 1993. Israel Ministry of Foreign Affairs http://wwwmfagovl/mfa/foreignpolicy/mfadocuments/yearbook9/pages/151%20fundamental%20agreement%20between%20the%20holy%20see%20andaspx [access: 24 05 2015]

 • Ignatowski G Stolica Apostolska wobec Państwa Izrael w okresie wojny sześciodniowej „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” vol 42 book 2 2009

 • Izrael „ubolewa” z powodu porozumienia Watykan-Palestyna http://wwwtvpinfo/20627821/izraelubolewa-z-powodu-porozumienia-watykanpalestyna [access: 16 07 2015]

 • Izrael: Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Watykanem wykluczone http://wwwrmf24pl/fakty/swiat/news-izrael-zerwanie-stosunkow-dyplomatycznych-z-watykanemwyklucnId197196 [access: 14 07 2015]

 • JEN Kryzys w stosunkach watykańsko-izraelskich http://wwwrppl/artykul/69999html?print=tak [access: 18 06 2015]

 • Katolicka Agencja Informacyjna „Izrael z stosunku do Watykanu zachowywał się skandalicznie” http://ekaipl/wydarzenia/ekumenizm/x24994/izrael-w-stosunku-do-watykanuzachowywalsie-skandalicznie/ [access: 22 06 2015]

 • Katolicka Agencja Informacyjna Bp Williamson przeprasza Benedykta XVI: „Weźcie mnie i rzućcie w morze” http://ekaipl/wydarzenia/swiat/x17900/bp-williamson-przeprasza-benedykta-xviwezcie-mnie-irzuccie-w-morze/ [access: 6 07 2015]

 • Katolicka Agencja Informacyjna Epokowa wizyta Jana Pawła II w rzymskiej synagodze http://ekaipl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x24973/epokowa-wizyta-jana-pawla-ii-w-rzymskiejsynagodze/ [access: 8 06 2015]

 • Katolicka Agencja Informacyjna Stolica Apostolska podpisała Układ Ogólny z Palestyną http://ekaipl/wydarzenia/swiat/x90307/stolica-apostolska-podpisala-uklad-ogolny-z-palestyna/ [access: 14 07 2015]

 • Katolicka Agencja Informacyjna Watykan - Izrael: postępy w negocjacjach http://ekaipl/wydarzenia/watykan/x18253/watykan-izrael-postepy-w-negocjacjach/ [access: 22 06 2015]

 • Klarecki R Polityka Stolicy Apostolskiej wobec Chin. Przeszłość teraźniejszość i przyszłość Toruń 2014

 • Kowalski A Na fali soborowego przełomu http://plradiovaticanava/storico/2012/09/04/na_fali_soborowego_przełomu_75_jan_paweł_ii_1994_stosunki_z_izraelem/pl-618353 [access: 10 06 2015]

 • Krukowski J Konkordaty z państwami Europy Środkowej i Wschodniej zawarte na przełomie XX i XXI wieku „Teka Komisji Prawniczej O L PAN” No3 2010

 • Legal Personality Agreement: State of Israel - Holy See 10 November 1997 http://wwwmfagovil/mfa/mfa-archive/1996-1997/pages/legal%20personality%20agreement-%20state%20of%20israel-holyaspx [access: 18 06 2015]

 • Miller A H Watykan - Palestyna: akt desperackiej dyplomacji http://wwweuroislampl/indexphp/2015/05/watykan-palestyna-akt-desperackiej-dyplomacji/ [access: 16 07 2015]

 • Montefiore S S Jerusalem. Biography New York 2011

 • O. Jeager o rokowaniach watykańsko-izraelskich http://papiezwiarapl/doc/374099O-Jeager-orokowaniach-watykanskoizraelskich [access: 18 06 2015]

 • Obeidat H Jan Paweł II wobec konfliktu arabsko-izraelskiego i wojny w Iraku „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 1 z 2007

 • Olejarz T Podmiotowość Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” (sectio K) No 1 2009

 • Pałyga E J Dyplomacja papieska 1914-1989 (specyfika własnej podmiotowości i form stosunków między państwami Warszawa 1993

 • Pawlikowski J T Krok wstecz czy potwierdzenie? Benedykt XVI o Żydach i judaizmie „Znak” No 9 2009

 • Polak G Benedykt XVI. Historia wyboru Tower Press Sopot 2005

 • Sobór Watykański II (1962-1965) Konstytucje dekrety deklaracje. Tekst polski Poznań 1968

 • Tauran J L Stolica Apostolska i Ziemia Święta: sprawiedliwość i miłosierdzie http://wwwopokaorgpl/biblioteka/T/TH/THW/sprawiedliwosc_milosierdziehtml [access: 6 06 2015]

 • The Declaration Of The Establishment Of The State Of Israel 14 May 1948 http://wwwmfagovil/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20state%20of%20israelaspx [access: 7 06 2015]

 • Tornielli A Pius XII. Papież który ratował Żydów Kraków 2015

 • Trepp L Żydzi. Naród historia religia przeł S Lisiecka Warszawa 2009

 • Tygodnik Katolicki „Niedziela” Porozumienie izraelsko-watykańskie bliskie finiszu http://wwwniedzielapl/artykul/5083/Porozumienie-izraelsko-watykanskie [access: 23 06 2015]

 • Umowa Watykanu z Palestyną ubodła Izrael http://goscpl/doc/2564084Umowa-Watykanu-z-Palestyna-ubodla-Izrael [access: 16 07 2015]

 • Watykan i Izrael: od nieufności do pojednania https://wwwtygodnikpowszechnypl/watykan-i-izraelod-nieufnosci-do-pojednania-22982 [access: 14 06 2015]

 • Watykan: obchody 20. Rocznicy podpisania umowy między Izraelem a Stolicą Apostolską http://wwwidziemypl/polityka/watykan-obchody-20-rocznicy-podpisania-umowy-miedzy-izraelem-a-stolica-apostolska [access: 27 06 2015]

 • Weigel G Kres i początek. Papież Jan Paweł II - zwycięstwo wolności ostatnie lata dziedzictwo Kraków 2012

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 145 74 2
PDF Downloads 109 60 2