The level of the illness acceptance among patients of the Department of Alcohol Addiction Therapy

Krzysztof Chmielowiec 1 , Andrzej Kasprzycki 2 , Anna Grzywacz 3 , Jolanta Masiak 4  and Jolanta Chmielowiec 1
 • 1 Department of Hygiene and Epidemiology, Faculty of Medicine and Health Sciences, Collegium Medicum, University of Zielona Góra, Poland
 • 2 , Poland
 • 3 Independent Laboratory of Health Promotion, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
 • 4 Neurophysiological Independent Unit, Medical University of Lublin, Poland

Abstract

Introduction. The illness acceptance is one of the most effective strategies to cope with a chronic illness.

Aim. The purpose of this study is to recognize which factors determine and favor acceptance of a chronic illness, in regard to the personal resources of alcohol-dependent patients.

Material and methods. The study was conducted on 60 alcohol-dependent patients. During the study, the following research tools were used: Rosenberg’s SES questionnaire and AIS scale questionnaire.

Results and conclusions. The study group is characterized by an average level of acceptance of the disease. The level of self-esteem is an important factor in determining the level of acceptance of the disease in patients.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Cierpiałkowska L. Alkoholizm – przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2001.

 • 2. Cierpiałkowska L. Psychologia uzależnień alkoholizm. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie; 2010.

 • 3. Woronowicz BT. Uzależnienia – geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Parpamedia; 2009.

 • 4. Ziarko M. Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej. Poznań: UAM; 2014.

 • 5. Sęk H. Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; 2007.

 • 6. http://www.asam.org/quality-practice/definition-of-addiction/ dostęp daty

 • 7. Pużyński S, Wciórka J. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD 10 Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2000.

 • 8. Łaguna M, Lachowicz-Tabaczek K, Dzwonkowska I. Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psych Społ. 2007;2:164-76.

 • 9. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP; 2009.

 • 10. Kurpas D, Kusz J, Jedynak T, et al. Stopień akceptacji choroby przewlekłej wśród pacjentów. Fam Med Prim Care Rev. 2012;14(3):39-8.

 • 11. Jankowska-Polańska B., Wleklik M. Wpływ akceptacji choroby na jakość życia chorych z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśn Tętn. 2014;18(3):143-50.

 • 12. Basińska MA, Kasprzak A. Związek między strategiami radzenia sobie ze stresem a akceptacją choroby w grupie osób chorych na łuszczycę Przegl Dermatol. 2012;99:692-700.

 • 13. Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2003. p.63-77.

 • 14. Andruszkiewicz A. i wsp. Brak tytułu artykułu. Probl Pielęg. 2014;22(2):239-45.

 • 15. Fedoruk D. Poziom akceptacji choroby przez pacjentów w wybranych chorobach wewnętrznych. Wydawnictwo: UM w Lublinie; 2006.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search