Organization of dental care – caries prophylaxis in children and teenagers in Poland

Open access

Abstract

Dental caries in children and teenagers is a social problem and an important element in public health. It stems from its high prevalence and the consequences of not implementing proper treatment are serious. Younger and younger children suffer from dental caries. When it is not treated, the consequences tend to be serious and costly. Pathogenesis of dental caries, methods of treatment and its prevention have been described based on available literature.

The decline in frequency of its appearance will be beneficial for both the sick and society. It will be possible thanks to an early introduction of caries prophylaxis. What is more, a change of mindset and lifestyle is highly recommended as well, not to mention the fact that full and easy access to dental care seems to be essential. All of the factors mentioned above are strictly connected with the proper organization of dental care providing special treatment for children and teenagers in Poland. Its scale should be wide and should cover such activities like teaching to brush one’s teeth properly, access to fluoridation or treatment provided in public dental surgeries located, for example, on school grounds. Current organization of dental care is dealing better and better with the issue concerned, however, to minimalize the risk of caries in children further changes should be introduced.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Prudel-Babiuch M Puzio A Babiuch J Postek-Stefańska. Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci i młodzieży. Twój Prz Stom. 2014;9:66-71.

 • 2. Stodolak A Fuglewicz A. Zapobieganie próchnicy zębów u dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia jamy ustnej – rola pracowników służby zdrowia. Med Og Nauk Zdr. 2014;20(1):76-81.

 • 3. Oblacinska A Ostręga W. (ed). Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej. Poradnik dla pielęgniarek i higienistek szkolnych pracujących w szkołach różnych typów. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka Zakład Medycyny Szkolnej; 2003.

 • 4. Horonkiewicz A. Program polityki zdrowotnej. Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów klas II szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy w zakresie zapobiegania próchnicy zębów na lata 2017-2021. Załącznik do Uchwały Nr 603.XLIV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 września 2017 r.

 • 5. Kula Z. Potęga fluoru w stomatologii. Art Dent. 2016;14(1):42-5.

 • 6. Saladra M. Opieka stomatologiczna nad dziećmi – programy edukacji zdrowotnej w Polsce. Asyst Hig Stomatol. 2008;3(11):32-5.

 • 7. Zięba Z. Refundacja w stomatologii dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Available from: http://www.forumstomatologiczne.pl/porada/refundacja-w-stomatologii-dla-dzieci-imlodziezy-do-18-roku-zycia/4027 [access:14.05.2018].

 • 8. Informacja o wynikach kontroli Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych. Najwyższa Izba Kontroli. 2013.

 • 9. Gabinety stomatologiczne będą tylko w szkołach publicznych. Dento-nent lekarz. Available from: http://dentonet.pl/gabinety-stomatologiczneszkolach-publicznych/ [access:14.05.2018].

 • 10. Pecka I. 16 “dentobusów” kupił resort zdrowia. Medycyna Praktyczna dla pacjentów. Available from: https://stomatologia.mp.pl/aktualnosci/178202,16-dentobusow-kupil-resort-zdrowia [access: 14.05.2018].

 • 11. Kapniarska K Buła K Hilt A. Świadomość prozdrowotna rodziców w zakresie zdrowia jamy ustnej dzieci w świetle badań ankietowych. Przegl Epidemiol. 2016;70:137-40.

 • 12. Raport na temat stanu uzębienia dzieci (6-12 lat) w Polsce. Na podstawie badania w ramach ogólnopolskiego programu „Chroń dziecięce uśmiechy” przeprowadzonego w latach 2013-2015. Available from: http://mojorbit.pl/docs/raport-nt-stanu-uzebienia-dzieci-6-12-latw-polsce-2.pdf [access:14.05.2018].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 5 5 5
PDF Downloads 6 6 6