Health-related behavior patterns of cancer patients determined by socio-demographic variables

Ewa Humeniuk 1 , Olga Dąbska 1 , Katarzyna Pawlikowska-Łagód 2 , and Małgorzata Matuska 1
 • 1 Department of Pathology and Rehabilitation of Speech, Medical University in Lublin, Poland
 • 2 Department of Ethics and Human Philosophy, Medical University in Lublin, Poland

Abstract

Introduction. Health practices have been a subject of theoretical and empirical discussions among experts from various fields of knowledge. They are analyzed more and more closely, regarding their connection with specific diseases. Because cancer is one of the main causes of death in Poland, it is very important to learn more about pro-health behaviors undertaken by cancer patients.

Aim. An attempt was made to establish if pro-health activities and their separate categories regarding cancer patients are preconditioned by socio-demographic variables.

Material and methods. The research was conducted on the group of 100 cancer patients. Diagnostic poll method, survey technique was used when conducting this study. Health Behavior Inventory (HBI) by Zygfryd Juczyński was the research tool. STATISTICA 12 and Microsoft Office Excel were used to analyze the gathered data. Statistical significance of p<0.05 was assumed which indicated statistically important differences or correlations.

Results. There was no association between sex, marital status, place of residence, education level, financial situation and prohealth activities undertaken by cancer patients. Average HBI score for the whole group amounted to 78.47±15.80 which is average. The highest level of pro-health behavior was observed in Proper Eating Habits subscale and the lowest level of pro-health behavior was observed in Health Practices category.

Conclusions. The knowledge gained on the basis of the conducted research will constitute a valuable hint regarding deficits in the observance of the principles of health culture in patients with cancer.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Gochman DS. Health behavior: Plural perspectives. In: D. S. Gochman (ed). Health behavior: Emerging research persprctives. New York: Plenum; 1988. p. 3-17.

 • 2. Babiarczyk B, Małutowska-Dudek B. Ocena zachowań zdrowotnych podejmowanych przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie. Pol Prz Nauk Zdr. 2016;1(46):29-35.

 • 3. Żołnierczuk-Kieliszek D. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. In: B. T. Kulik, M. Latalski (ed). Zdrowie publiczne. Lublin: Czelej; 2002. p. 75-114.

 • 4. Gruszczyńska M, Bąk-Sosnowska M, Plinta R. Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. Hygeia Public Health. 2015;50(4):558-65.

 • 5. Steptoe A, Gardner B, Wardle J. The role of behaviour in health. In: D. French, A. Kaptein, K. Vedhara, J. Weinman (ed). Health psychology. Oxford: Blackwell; 2010. p.12-32.

 • 6. Boguszewski R. Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. Warszawa: CBOS; 2012.

 • 7. Heszen I, Sęk H. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby. In: I. Heszen, H. Sęk (ed). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN; 2012. p. 90-104.

 • 8. Juczyński Z. Inwentarz Zachowań Zdrowotnych. In: Z. Juczyński (ed). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2012. p. 110-6.

 • 9. Farbicka PE, Nowicki A, Krzemkowska E. Wiedza o zachowaniach prozdrowotnych i chorobie kobiet operowanych z powodu raka piersi. Piel Zdr Publ. 2016;6(2):119-26.

 • 10. Adamowicz K. Ocena wiedzy w zakresie chorób nowotworowych oraz wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród chorych na zaawansowanego, przerzutowego raka płuca w trakcie chemioterapii. Psychoonkol. 2016;20(2):84-9.

 • 11. Kurowska K, Kalawska H. Zachowania zdrowotne a umiejscowienie kontroli zdrowia u kobiet po mastektomii. Curr Gynecol Oncol. 2013;11(2):115-24.

 • 12. Kurowska K, Adamczyk I. Rola wsparcia i zachowań zdrowotnych w zmaganiu się kobiet z rakiem piersi. Curr Gynecol Oncol. 2014;12(4):278-89.

 • 13. Kurowska K, Białasik B. Zachowania zdrowotne a radzenie sobie w chorobie u pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Now Lek. 2009;78(2):113-22.

 • 14. Kalupa W. Zachowania prozdrowotne osób czterdziestoletnich w aspekcie poziomu wykształcenia. In: T. Maksymiuk, L. Bartkowiak (ed). Badanie stanu zdrowia populacji i funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Zagadnienia wybrane. Poznań: AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; 2002. p.57-64.

 • 15. Królikowska S. Nierówności w stanie zdrowia między kobietami a mężczyznami w kontekście płci biologicznej oraz społeczno-kulturowej. Ann Univ Lodz Folia Sociol. 2011;39:33-52.

 • 16. Sygit-Kowalkowska E. Zachowania zdrowotne osób w okresie późnej dorosłości – socjodemograficzne korelaty i różnice między środowiskami społecznymi. Ann Acad Med Stetin. 2013;59(1):103-13.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search