Antenatal classes as a form of preparation for parenthood: analysis of benefits of participating in prenatal education

Abstract

Prenatal education in the form of antenatal classes, referred to as School of Birth in Poland, aims at preparing both pregnant women and their partners for parenthood, on theoretical and practical basis. This is achieved by providing women with information on safe pregnancy, labor and puerperium, developing healthy behaviors and preparing parents to look after the newborn/infant. The course program covers all psychophysical issues related to pregnancy, labor, puerperium and early stages of the child’s life. The objective is to strengthen the health of mothers and children, alleviate pregnancy-related anxiety and fear, decrease the number of premature births and reduce the perinatal mortality rate. However, the scope of potential advantages of Schools of Birth depends not only on individual traits of the participants, but also on the engagement of professionals who teach the courses and the type of the school.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Iwanowicz-Palus G. Przygotowanie do porodu i rodzicielstwa – rola szkoły rodzenia. In: AM Bień, editor. Opieka nad kobietą ciężarną. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009. p.348-57.

 • 2. Ćwiek D, Iwanowicz-Palus G, Stobnicka D. Szkoła Rodzenia. In: G.J. Iwanowicz-Palus (ed). Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2012. p.109-21.

 • 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2012 Nr 12 poz. 1100).

 • 4. Stangret A, Cendrowska A, Szukiewicz D. Kurs szkoły rodzenia jako sposób na obniżenie poziomu lęku przed porodem. Fam Med Prim Care Rev. 2009;11:53-9.

 • 5. Kwiatek M, Gęca T, Biegaj-Fic J, Kwaśniewska A. Szkoła rodzenia – profil pacjentek oraz wpływ zajęć na przebieg porodu i stan noworodka. Med Og Nauk Zdr. 2011;17:111-5.

 • 6. Preeti A. Nowoczesne zajęcia dla przyszłych rodziców. MPIP 2012;1/2:42-3.

 • 7. Kamińska J, Mazurek M, Naworska B, Caus I, Kamiński B. Edukacja rodzinna. Zdr. Publ. 2002;112(Supl.1):30-3.

 • 8. Małecka A, Nowak Z. Opinia badanych kobiet w ciąży dotycząca ważności uczestnictwa w szkole rodzenia jako formy przygotowania do porodu. Prz Lek. 2014;71:437-40.

 • 9. Piziak W. Wpływ przygotowania psychofizycznego w szkole rodzenia na przebieg ciąży i porodu. Prz Med Uniw Rzesz. Rzeszów. 2009;3:282-92.

 • 10. Kolanko AJ. Wybrane metody leczenia i efekty psychoprofilaktycznego przygotowania do porodu w szkołach rodzenia. Fizjoterapia. 1997;5:18-9.

 • 11. Kozłowska J, Curyło M. Skutki przygotowania kobiet do porodu i połogu według zasad psychoprofilaktyki porodowej. Now Lek. 2005;74:159-62.

 • 12. Sochocka L. Działalność szkół rodzenia. Pielęg Położna. 2000;10:20-1.

 • 13. Białek A, Ćwiek D, Prociak J, Fryc D. Przygotowanie do porodu. In: D. Ćwiek (ed). Szkoła Rodzenia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010. p.83-120.

 • 14. Kłopocka-Rutka K. Kształtowanie postaw rodzicielskich oraz umacnianie więzi między partnerami-edukacyjna rola Szkoły Rodzenia. Pielęg XXI w. 2012;4:29-34.

 • 15. Lowe NK. The nature of labor pain. Am J Obstet Gynecol. 2002;186(Suppl.5):S16-24.

 • 16. Hodnett ED. Pain and women’s satisfaction with the experience of childbirth: A systematic review. Am J Obstet Gynecol. 2002;186(Suppl. 5):160-71.

 • 17. Consonni EB, Calderon IM, Consonni M, et al. A multidisciplinary program of preparation for childbirth and motherhood: maternal anxiety and perinatal outcomes. Reprod Health. 2010;7:28. doi:10.1186/1742-4755-7-28.

 • 18. Chudobina A, Woźniewski M, Mraz M. Wpływ szkoły rodzenia na praktyczne wykorzystywanie i skuteczność niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu podczas porodu. Fizjoterapia. 2012;20:21-9.

 • 19. Cendrowska A, Stangret A, Szukiewicz D. Wpływ szkoły rodzenia na subiektywną ocenę przygotowania teoretycznego i sprawnościowego. Nowa Med. 2008;15:2-6.

 • 20. Fijałkowski W. Rozwinięty program szkoły rodzenia. MPIP. 1998;6:34-5.

 • 21. Kołomyjec P, Suchocki S, Kędra-Rakoczy M. Wykształcenie i zachowania prozdrowotne ciężarnych biorących udział w zajęciach szkoły rodzenia oraz ich wpływ na przebieg porodu i stan noworodka. Klin Perinat Ginekol. 2007;43:57-60.

 • 22. Karmowski A, Sobiech KA, Kotarska E, et al. Wpływ ćwiczeń ruchowych w szkole rodzenia na izoenzymatyczny wskaźnik dehydrogenazy mleczanowej w surowicy krwi rodzących. Adv Clin Exp Med. 2005;14:947-52.

 • 23. Ćwiek D, Szczęsna M, Malinowski W, et al. Analiza aktywności fizycznej podejmowanej przez kobiety w czasie ciąży. Perinatol Neonatol Ginekol. 2012;5:51-4.

 • 24. Fabian HM, Rådestad IJ, Waldenström U. Characteristics of Swedish women who do not attend childbirth and parenthood education classes during pregnancy. Midwifery. 2004;20:226-35.

 • 25. Laudański T. Modyfikacja środowiska narodzin – potrzeby matki i dziecka a potrzeby nowoczesnego położnictwa. Ginekol Pol. 2001;72:668-73.

 • 26. Guzikowski W. Psychologiczne aspekty porodów rodzinnych i „tradycyjnych” – kierunki koncentracji świadomości rodzących. Klin Perinatol Ginekol. 2002;Supl 25:166-75.

 • 27. Kowalska J, Olszowa D, Markowska D, et al. Aktywność fizyczna i szkoła rodzenia w czasie ciąży a poziom postrzeganego stresu i objawów depresyjnych u kobiet po porodzie. Psychiatr. Pol. 2014;48:889-900.

 • 28. Gałuszka G, Gałuszka R, Ochwanowski P, Ochwanowska A. Wpływ ćwiczeń fizycznych na występowanie stanów depresyjnych u kobiet w połogu. Ann UMCS Sect D. 2005;60;5-8.

 • 29. Craft LL. Exercise and clinical depression: examining two psychological mechanisms. Psychol Sport Exerc. 2005;6:151-71.

 • 30. Zagórska A, Czopek A, Obniska J, Pawłowski M. Rola aktywności fizycznej w leczeniu depresji. Antropomotoryka. 2005;30:49-59.

 • 31. Augustyniuk K, Rudnicki J, Grochans E, Jurczak A. Rola edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanych w szkole matek w okresie adaptacji poporodowej. Piel Pol. 2007;2-3;217-20.

 • 32. Augustyniuk K, Rudnicki J, Grochans E. Standard edukacji poporodowej realizowany w Szkole Matek i Ojców na oddziale neonatologiczno-położniczym. Perinatol Neonatol Ginekol. 2012;5:46-50.

 • 33. Sioma-Markowska U, Poręba R. Analiza postawy ojców w porodzie rodzinnym w materiale Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa w Tychach Śląskiej Akademii Medycznej. Perinatol Neonatol Ginekol. 2008;1:141-48.

 • 34. Ulman-Włodarz I, Poręba A, Kwiatkowska E, Szafarczyk A. Poród z udziałem ojca – wpływ na kształtowanie więzi w rodzinie. Klin Perin Gin. 2007;43:52-6.

 • 35. Kaźmierczak M, Gebuza G, Gierszewska M. Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego. Probl Pielęg. 2010;18(4):503-11.

 • 36. Ćwiek D. Ocena wpływu edukacji w szkołach rodzenia na przebieg ciąży, porodu i połogu oraz opiekę nad noworodkiem. Ann Acad Med Stetinesis. 2006;52:79-90.

 • 37. Davim RMB, Torres GV, Dantas JC. Effectiveness of non-pharmacological strategies in relieving labor pain. Rev Esc Enferm USP. 2009;43:435-41.

 • 38. Simkin P, O’Hara M. Nonpharmacologic relief of pain during labor: Systematic reviews of five methods. Am J Obstet Gynecol. 2002;186(Suppl.5):S131-59.

 • 39. Cendrowski K, Jaskólska M, Szałkowski A, et al. Ocena przebiegu porodu oraz stanu noworodka pacjentek po kursie w Szkole Rodzenia. Klin Perinatol Ginekol. 1996;Supl.XIII:111-6.

 • 40. Cerańska-Goszczyńska H, Ciastoń-Przecławska E, Kmita G. Uczestnictwo w szkole rodzenia-jego wpływ na postawy wobec porodu i karmienia piersią. Klin Perinatol Ginekol. 1996;Supl.XIII:116-26.

 • 41. Ćwiek D, Torbe A, Gutowska-Czajka D, Czajka R. Rola Szkoły Rodzenia i Poradni Porodu Rodzinnego w przygotowaniu rodziców do porodu. Klin Perinatol Ginekol. 2002;Supl.25:147-54.

 • 42. Maciejewski J, Niemiec T, Krawczyńska M, et al. Rola Szkoły Rodzenia w przygotowaniu do porodu w ocenie przyszłych rodziców. Klin Perinatol Ginekol. 2004;Supl.I:19-22.

 • 43. Ziółkowska K, Banaszak A, Kamiński P. Wspólne uczestnictwo małżonków w porodzie – korzyści czy ryzyko? Klin Perinatol Ginekol. 2004;Suppl.I:90-3.

 • 44. Brzozowska-Magoń A, Walicka-Cupryś K. Comparison analysis of readiness for labor, among women in Poland, Sweden and the USA. Moloda Sportivna Nauka Ukraïni. 2007;5:42-6.

 • 45. Ćwiek D, Łuszczyńska V, Jurczak A, Augustyniuk K. Źródła wiedzy kobiet na temat zagadnień dotyczących ciąży i porodu. Wiad Lek. 2004;57(Suppl. 1):52-58.

 • 46. Grochans E, Łuczyńska V, Ćwiek D, Gorzkowicz B. Edukacyjna działalność szkoły rodzenia. Pielęg XXI w. 2003;4:69-73.

 • 47. Deluga A, Olkuska E, Ślusarska B. Wiedza rodziców na temat okresu noworodkowego i ich oczekiwania wobec pielęgniarek i położnych. Med Og Nauk Zdr. 2012;18:281-6.

 • 48. Lisius E, Michalik A: Uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia jako forma psychoprofilaktyki. Położ Nauka Prakt. 2008;4:42-9.

 • 49. Kossakowska-Petrycka K, Walęcka-Matyja K. Psychologiczne uwarunkowania wystąpienia depresji poporodowej u kobiet w ciąży o przebiegu prawidłowym i ciąży wysokiego ryzyka. Ginekol Pol. 2007;78:544-8.

 • 50. Walentyn E, Wiktor A, Wdowiak A, et al. Opinie i obawy kobiet odnośnie porodu zależnie od przygotowania w szkole rodzenia. Zdr Publ. 2004;114:279-82.

 • 51. Bączyk G, Cebulska V, Koźlak V, et al. Poziom lęku przedporodowego u kobiet w ciąży. Probl Hig Epidemiol. 2011;92:774-7.

 • 52. Soet JE, Brack GA, Dilorio C. Prevalence and predictors of women’s experience of psychological trauma during childbirth. Birth. 2003;30:36-46.

 • 53. Sadowska M, Kędzierska A, Wdowiak A, Brześcińska A. Efektywność funkcjonowania szkół rodzenia w opinii kobiet. EJMT. 2013;1:39-47.

 • 54. Lee L, Holroyd E. Evaluating the effect of childbirth education class: a mixed-method study. Int Nurs Rev. 2009;56:361-8.

 • 55. Jaddoe V. Antenatal education programs: do they work? The Lancet. 2009;374:863-4.

 • 56. Spinelli A, Baglio G, Donati S, et al. Do antenatal classes benefit the mother and her baby? J Matern Fetal Neonatal Med. 2003;13:94-101.

 • 57. Kosińska K, Krychowska A, Wielgoś M, et al. Postawy ciężarnych wobec porodu – analiza form przygotowania i preferencji. Ginekol Pol. 2005;76:973-9.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search