Economic aspect of treatment in geriatrics

Abstract

Introduction. There are few publications related to the economic analysis of the cost of care and treatment of geriatric patients as compared with other fields of medicine. Aging of the population, especially in highly civilized countries is inevitable. Cost index is used in the literature to analyse the utility costs. They reflect the so-called cost-effectiveness of medical procedures with the estimated remaining number of years adjusted quality of life.

Aim. Economic evaluation of treatment in geriatrics. Rating demographic and economic situation in Poland on the basis of statistical data.

Material and methods. PubMed database was searched through and the base of Polish Central Statistical Office (CSO) was used. Qualified articles on the economic efficiency of the treatment of older people in terms of coexistence of multi morbidity were used for the analysis. Also, the existing legal acts and publications of the Polish National Health Fund, the reports from the Supreme Chamber of Control, data from the CSO, the Ministry of Health and Social Insurance Office were taken into account. Statistical analyses were performed basing on data from the CSO.

Conclusions. Multiple morbidities are usually correlated with a significant increase in the use of resources, as it “multiplies” the costs of health and social care. The incidence of comorbidities has increased due to the effectiveness of treatment of chronic diseases, such as cancer, together with the increasing age of the patients. So there is a need for a system of health and social care, which will take into account the economics, and which will evolve and follow the problems that emerge. First of all, the authors recognize the need to create a properly equipped hospital wards and geriatric clinic. It is also important to take into account the cost-incurrence of geriatric treatment so that the provider would have the ability to optimally treat patients comprehensively and not only their singular particular diseases.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Opolski J. Zdrowie Publiczne. Wybrane Zagadnienia. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; 2011. p. 117-40.

 • 2. Ratcliffe J, Laver K, Cozner L, Crotty M. Heath Economics and Geriatrics: Challenges and Opportunities. Geriatrics; 2012. [http://www.intechopen.com].

 • 3. Picco L, Achilla E, Abdin E, et al. Economic burden of multimorbidity among older adults: impact on healthcare and societal costs. BMC Health Servic Res. 2016;16:173.

 • 4. Rymkiewicz E, Rękas-Wójcik A, Milaniuk S, et. al. Diabets mellitus type 2 in the elderly. Zdr Publ. 2015;125:39-41.

 • 5. Piotrowicz K, Klich-Rączka A, Wizner B, et al. Analiza kosztów miesięcznej terapii chorób przewlekłych, zleconej po okresie hospitalizacji, prowadzonej w warunkach opieki ambulatoryjnej u pacjentów w wieku 80 lat i powyżej. Zdr Publ Zarządz. 2011;9:110-8.

 • 6. Bank danych lokalnych. [https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start].

 • 7. Bień B: w kwestii geriatrii pojawiły się pewne “światełka w tunelu”. [http://www.rynekseniora.pl/zdrowie/116/prof_bien_w_kwestii_geriatrii_pojawily_sie_pewne_swiatelka_w_tunelu,7223.html]. 30.10.2016.

 • 8. Derejczyk J. Sukcesy i porażki w rozwoju opieki geriatrycznej. Katowice: [www.rpo.gov.pl] 13.09.2016.

 • 9. Derejczyk J, Grodzicki T, Jakrzewska-Sawińska A, et al. Standardy świadczenia usług medycznych w specjalności geriatria. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Geriatrii. Gerontol Pol. 2013;13:67-83.

 • 10. Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. [http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=1527]. 30.10.2016.

 • 11. Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Departament Zdrowia (2015) KZD-4101-003/2014.

 • 12. Kozak-Szkopek E. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii za 2015 rok. Warszawa; 2016.

 • 13. Zarządzenie Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Załącznik nr 10.

 • 14. Lehnert Th, Heider D, Leicht H, et al. Review: Health care utilization and costs of elderly persons with multiple chronic conditions. Med Care Res Rev. 2011;68:387-420.

 • 15. Goniewicz M, Dzirba A, Goniewicz K. Activation of the elderly – an individual level activity sheet and nursing home resident mobilization strategy. Zdr Publ. 2013;123:307-12.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search