Social support for pregnant women

Open access

Abstract

This paper is a review of the literature concerning the importance of social support during pregnancy. Being pregnant is a special event in every woman’s life, since it is associated with physical and mental changes. In addition to being a physiological event, pregnancy creates a burden for the body and induces stress. Pregnant women tend to suffer from fear of the unknown, especially regarding: baby, themselves, course of delivery, the need for a new role – of a mother, economic, professional, emotional situations and relationship with partner. The diagnosis of high-risk pregnancy and the need for hospitalization increase the incidence of negative emotions and experiences such as: permanent anxiety about the child’s life, anger, sadness, doubts about the diagnosis, fear of pregnancy complications, frustration and dissatisfaction with the implementation of the functions of maternal concerns during the stay in the hospital. Anxiety and fear that appear during pregnancy affect the attitude of women in pregnancy and after childbirth.

Various authors frequently use the term “pregnancy-specific stress”. There is a relationship between concerns, stress in the mother during pregnancy and lifestyle, duration of pregnancy, and the possible complications during intrauterine and neonatal life. Social support significantly influences the quality of coping with stress in pregnant women. If a pregnant woman receives strong social support from her network, the negative emotions and concerns would be reduced. Receiving support also boosts the chances of successful pregnancy completion. The people from the immediate social network of a pregnant woman, like their partner, spouse, family, friends, midwife, doctor, are the most vital source of support.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Kempiak J. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży. In: G. H. Bręborowicz (ed). Położnictwo i Ginekologia tom I. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007. p. 41-52.

 • 2. Byrd-Craven J Massey AR. Lean on me: Effects of social support on low socioeconomic – status pregnant women. Nurs Health Sci. 2013;15:374-78.

 • 3. Parcells DA. Women’s mental health nursing: depression anxiety and stress during pregnancy. J Psychiatr Ment Hlt. 2010;17:813-20.

 • 4. Chrzan-Dętkoś M. Psychodynamiczne rozumienie macierzyństwa – implikacje dla pracy klinicznej. Psychoter. 2010;1(152):5-14.

 • 5. Machaj-Szczerek A Stankowska I. Przekonania dotyczące macierzyństwa – badania własne. Pielęg Pol. 2013;3(49):176-86.

 • 6. Bielawska-Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”; 2006. p. 111-51.

 • 7. Bień AM Grudzińska M. Przebieg ciąży fizjologicznej. In: A. M. Bień (ed). Opieka nad kobieta ciężarną. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009. p. 45-54.

 • 8. Libera A. Problemy psychologiczne okresu ciąży. In: M. Makara-Studzińska G. Iwanowicz-Palus (ed). Psychologia w położnictwie i ginekologii. Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL; 2009. p. 154-97.

 • 9. Heszen I Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2009. p. 309-17.

 • 10. Gebuza G Kaźmierczak M Gierszewska M et al. Lęk przed porodem w III trymestrze ciąży i jego powiązania ze stanem noworodka. Med Ogólna Nauk Zdr. 2015;21(1):39-44.

 • 11. Fraś M Gniadek A Poznańska-Skrzypiec J Kadłubowska M. Styl życia kobiet w ciąży. Hygeia Pub Health. 2012;47(4):412-7.

 • 12. Makara-Studzińska M Morylowska-Topolska J Sygit K et al. Sociodemografiphical and psychosocial determinants of anxiety symptoms in a population of pregnant women in the regions of central and eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2013;20(1):195-202.

 • 13. Glynn LM Schetter CD Hobel CJ Sandman CA. Pattern of perceived stress and anxiety in pregnancy predicts preterm birth. APA. 2008;27:43-51.

 • 14. Kuryś K. Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2010. p. 65-83.

 • 15. Wojaczek M. Kształtowanie się zmian i percepcja poczętego dziecka w poszczególnych etapach ciąży. Piel Zdr Publ. 2012;2(1):73-7.

 • 16. Ilska M Przybyła-Basista H. Measurement of women’s prenatal attitudes towards maternity and pregnancy and analysis of their predictors. Health Psychology Report. 2014;2(3):176-88.

 • 17. Bączek G Cebulska V Koźlak V et al. Poziom lęku przedporodowego w czasie ciąży. Probl Hig Epidemiol. 2011;92(4):774-7.

 • 18. Tałataj A Fischer B Kupcewicz E. Potrzeby i oczekiwania hospitalizowanych ciężarnych z patologii ciąży. Probl Piel. 2012;20(2):228-32.

 • 19. Semczuk M Steuden S Szymona K. Ocena nasilenia i struktury stresu u rodziców w przypadkach ciąży wysokiego ryzyka. Ginekol Pol. 2004;75(6):417-24.

 • 20. Sockol LE Epperson CN Barber JP. The relationship between maternal attitudes and symptoms of depression and anxiety among pregnant and postpartum first-time mothers. Arch Women Ment Hlth. 2014;17(3):199-212.

 • 21. Lobel M Cannella DL Graham JE et al. Pregnancy-Specific Stress Prenatal Health Behaviors and Birth Outcomes. Health Psychol. 2008;27(5):604-15.

 • 22. Evans J Heron J Patel RR Wiles N. Depressive symptoms during pregnancy and low birth weight at term: longitudinal study. Br J Psychiatry. 2007;191:84-5.

 • 23. Muglia LJ Katz M. The enigma of spontaneous preterm birth. N Engl J Med. 2010;362:529-35.

 • 24. Wadhwa PD Entringer S Buss C Lu MC. The contribution of maternal stress to preterm birth: issues and considerations. Clin Perinatol. 2011;38:351-84.

 • 25. Voellmin A Entringer S Moog N et al. Maternal positive affect over the course of pregnancy is associated with the length of gestation and reduced risk of preterm delivery. J Psychosome Res. 2013;75(4):336-40.

 • 26. Muller-Nix C Forcade-Guex M Pierrehumbert B et al. Prematurity maternal stress and mother – child interactions. Early Hum Dev. 2004; 9(2):145-58.

 • 27. Van den Berg Bea RH Mulder EJH Mennes M Glover V. Antenatal maternal anxiety and stress and neurobehavioral development of the fetus and child links and possible mechanisms. Neurosci Biobehav R. 2005;29:237-58.

 • 28. Sarkar P Bergman K O Connor T Glover V. Maternal antenatal anxiety and amniotic fluid cortisol and testosterone possible implications for foetal programming. J Neuroendocrinol. 2008;20:489-96.

 • 29. Beydoun H Saftlas AF. Physical and mental health outcomes of prenatal maternal stress in human and animal studies: a review of recent evidence. Paediatr Perinat Ep. 2008;22:438-66.

 • 30. Talge N Neal C Glover V. Antenatal maternal stress and long – term effects on child neurodevelopment: how and why? J Child Psychol Psychiatry. 2007;48(3-4):245-61.

 • 31. DiPietro J Novak M Costigan K et al. Maternal psychological distress during pregnancy in relation to child development at age two. Child Dev. 2006;77:573-87.

 • 32. Rodriguez A Bohlin B. Are maternal smoking and stress during pregnancy related to ADHD symptoms in children. J Child Psychol Psyc. 2005;46(3):246-54.

 • 33. Strelau J Jaworska A Wrześniewski K. Kwestionariusz radzenie sobie w sytuacjach stresowych CISS. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP; 2005.

 • 34. Mariańczyk K Libera A Oleszczuk J. Poczucie beznadziejności a style radzenia sobie ze stresem u kobiet po porodzie przedwczesnym. Ginekol Pol. 2010;81:342-6.

 • 35. Wrześniewski K. Style a strategie radzenia sobie ze stresem. In: I. Heszen-Niejodek Z. Ratajczak (ed). Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego; 1996. p. 44-64.

 • 36. Żuralska R Postożny D Sein Anand J. Kobiety w ciąży a strategie radzenia sobie ze stresem i style przywiązania. Prz Lek. 2013;70(8):561-4.

 • 37. Podolska MZ Majkowicz M Sipak-Szmigiel O Ronin-Walknowska E. Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych a Lęk – stan i Lęk – cecha u kobiet z objawami depresji okołoporodowej. Ginekol Pol. 2009;80:201-6.

 • 38. Heszen I. Od czego zależy zachowanie wobec stresu? Właściwości podmiotu jako wyznaczniki procesu radzenia sobie. In: I. Heszen. Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2014. p. 95-136.

 • 39. Rutkowska A Rolińska A Kwaśniewski W et al. Style radzenia sobie ze stresem u kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka. Curr Prob Psychiatry. 2010;11(4):328-33.

 • 40. Sęk H. Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych. In: H. Sęk R. Cieślak (ed). Wsparcie społeczne stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2006. p. 18-9 49-67.

 • 41. Blau P. Wymiana społeczna. In: P. Sztompka M. Kuci (ed). Socjologia. Kraków: Znak; 2005. p. 103-11.

 • 42. Koss J Rudnik A Bidzan M. Doświadczanie stresu a uzyskiwane wsparcie społeczne przez kobiety w ciąży wysokiego ryzyka. Doniesienia wstępne. Family Forum. Probl Współcz Rodz. 2014;4:183-202.

 • 43. Kornas-Biela D. Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax; 2004.

 • 44. Bielenik Ł Bidzan M Salwach D Zdolska-Wawrzkiewicz A. Wsparcie od partnera a radzenie sobie z problemami prokreacyjnymi. In: L. Golińska E. Bielawska-Batorowicz (ed). Rodzina i praca w warunkach kryzysu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki; 2011. p. 177-86.

 • 45. Bielawska-Batorowicz E. Psychologia prokreacyjna – stan obecny i perspektywy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. 2002;6:15-28.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 256 113 8
PDF Downloads 193 102 5