Analysis of the measurement uncertainty during calibration of radioherapy and radiodiagnostics dosemeters at the Polish Secondary Standard Dosimetry Laboratory

Open access

Analiza niepewności pomiaru współczynnika wzorcowania dawkomierzy terapeutycznych i diagnostycznych, wzorcowanych w polskim Laboratorium Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych

Celem pracy było opracowanie metody szacowania niepewności i wstępne określenie wartości szacowanych wielkości w przypadku wzorcowanych w LWWD dawkomierzy. Zastosowano metodę obliczania niepewności typu A i B wg międzynarodowej normy ISO. Uwzględniono stosowany w LWWD sposób wzorcowania dawkomierzy wg raportów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Przedstawione wyniki dotyczą wszystkich wzorcowanych w LWWD dawkomierzy. Zarówno szczegółowa analiza wszystkich etapów wzorcowania jak i otrzymane wyniki wskazują, że niepewność pomiarów jest w zakresie akceptowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • IAEA. Absorbed dose determination in photon and electron beams. An international code of practice. Technical Reports Series Vienna 1987; No TRS 277.

  • IAEA. Calibration of dosimeters used in radiotherapy. An international code of practice. Technical Reports Series second edition Vienna 1994; No TRS 374.

  • IAEA. Absorbed dose determination in external beam radiotherapy. An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water. Technical Reports Series Vienna 2000; No TRS 398.

  • IAEA. Calibration of reference dosimeters for external beam radiotherapy. Technical Reports Series Vienna 2009; No TRS 469.

  • IAEA. Dosimetry in diagnostic radiology. An international code of practice. Technical Reports Series Vienna 2007; No TRS 457.

  • ISO/IEC/OIML/BIPM Guide to the expression of uncertainty in measurements. 1995.

Suche
Zeitschrifteninformation
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.38

ICV 2017 = 103.49

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.132
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.303

Metriken
Gesamte Zeit Letztes Jahr Letzte 30 Tage
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 161 79 1
PDF Downloads 57 27 0