Analysis of the measurement uncertainty during calibration of radioherapy and radiodiagnostics dosemeters at the Polish Secondary Standard Dosimetry Laboratory

Piotr Ulkowski 1 , Wojciech Bulski 1 , and Barbara Gwiazdowska 1
  • 1 Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii, Warszawa, Polska

Analiza niepewności pomiaru współczynnika wzorcowania dawkomierzy terapeutycznych i diagnostycznych, wzorcowanych w polskim Laboratorium Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych

Celem pracy było opracowanie metody szacowania niepewności i wstępne określenie wartości szacowanych wielkości w przypadku wzorcowanych w LWWD dawkomierzy. Zastosowano metodę obliczania niepewności typu A i B wg międzynarodowej normy ISO. Uwzględniono stosowany w LWWD sposób wzorcowania dawkomierzy wg raportów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Przedstawione wyniki dotyczą wszystkich wzorcowanych w LWWD dawkomierzy. Zarówno szczegółowa analiza wszystkich etapów wzorcowania jak i otrzymane wyniki wskazują, że niepewność pomiarów jest w zakresie akceptowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • IAEA. Absorbed dose determination in photon and electron beams. An international code of practice. Technical Reports Series, Vienna, 1987; No TRS 277.

  • IAEA. Calibration of dosimeters used in radiotherapy. An international code of practice. Technical Reports Series, second edition, Vienna, 1994; No TRS 374.

  • IAEA. Absorbed dose determination in external beam radiotherapy. An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water. Technical Reports Series, Vienna, 2000; No TRS 398.

  • IAEA. Calibration of reference dosimeters for external beam radiotherapy. Technical Reports Series, Vienna, 2009; No TRS 469.

  • IAEA. Dosimetry in diagnostic radiology. An international code of practice. Technical Reports Series, Vienna, 2007; No TRS 457.

  • ISO/IEC/OIML/BIPM, Guide to the expression of uncertainty in measurements. 1995.