Life satisfaction of the pregnant women

Open access

Abstract

Introduction. Satisfaction with life is a general assessment of satisfaction with one’s own achievements and living conditions on many levels. This includes human cognitive processes, expressing the emotional state that occurs as a result of achieving a specific goal. According to Juczyński, the assessment of life satisfaction is the result of confronting one’s own situation with the adopted criteria. If the result of the comparison is positive, the implication is the feeling of satisfaction. Satisfaction with life of pregnant women is dependent on many factors, including: personality traits, emotions, sociodemographic, factors as well as numerous physiological and psychological changes occurring during pregnancy.

Aim. The aim of the study is to assess the level of life satisfaction of pregnant women depending on sociodemographic factors.

Material and methods. The research was conducted on 415 women hospitalized and receiving care in counseling centers for pregnant women. The research was carried out by means of a diagnostic survey using a standardized Satisfaction With Life Scale (SWLS) and an original questionnaire to collect demographic data.

Results. Based on the average assessment of life satisfaction, it was found that 48.43% (n = 201) of the surveyed pregnant women was characterized by a high degree of life satisfaction, 35.18% (n = 146) average, and 16.39% (n = 68) of the respondents experienced a low level of life satisfaction.

Conclusions. Sociodemographic factors conditioned the feeling of satisfaction with life of pregnant women. Pregnant women who had a greater sense of life satisfaction were: those in relationship rather than those who were single; women with higher education than those with basic, vocational or secondary education; pregnant women working mentally rather than those not working.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa: 2012;128-133.

 • 2. Mazur A. Poczucie satysfakcji z życia osób o różnych stylach radzenia sobie ze stresem. Innowacje Psychologiczne. 2014; 4(1):1-8.

 • 3. Byrd-Craven J Massey AR. Lean on me: Effects of social support on low socioeconomic – status pregnant women. Nur Health Sci. 2013; 15:374-378.

 • 4. Dyrdal GM Røysamb E Bang Nes R et al. Can a happy relationship predict a happy life? A population-based study of maternal well-being during the life transition of pregnancy infancy and toddlerhood. J Happiness Stud. 2011; 12(6):947-962.

 • 5. Dyrdal GM Lucas RE. Reaction and adaptation to the birth of a child: a couple-level analysis. Dev Psychol. 2013; 49(4):749-761.

 • 6. Aasheim V Waldenström U Rasmussen S et al. Satisfaction with life during pregnancy and early motherhood in first-time mothers of advanced age: a population-based longitudinal study. BMC Pregnancy and Childbirth. 2014; 14:86-95.

 • 7. Gebuza G Kaźmierczak M Mieczkowska E i wsp. Social support as a determinant of life satisfaction in pregnant women and women after surgical delivery. Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 585-598.

 • 8. Chrzan-Dętkoś M. Psychodynamiczne rozumienie macierzyństwa-implikacje dla pracy klinicznej. Psychoterapia. 2010; 1(152):5-14.

 • 9. Błaszczak A Pilch D Szamlewska B. Badanie poziomu lęku kwestionariuszem STAI C.D. Spielbergera u kobiet w okresie okołoporodowym. Perinatol Neonatol Ginekol. 2011; 4(3):163-168.

 • 10. Gebuza G Kaźmierczak M Mieczkowska E et al. Life satisfaction and social support received by women in the perinatal period. Adv Clin Exp Med. 2014; 23(4):611-619.

 • 11. Badora B. Zadowolenie z życia. Centrum Badań Opinii Społecznej. 2018; 3:1-17.

 • 12. Głębocka A Szarzyńska A. Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych. Gerontol Pol. 2005; 13(4):255-259.

 • 13. Wysokiński M Fidecki W Walas L i wsp. Satysfakcja z życia polskich pielęgniarek. Probl Pielęg. 2009; 17(3):167-172.

 • 14. Kowalczyk J Rzepa T. Konflikt ról rodzinnych i zawodowych a poczucie satysfakcji z życia. Opuscula Sociologica. 2015; 2(12):67-76.

 • 15. Kanadys K Rogowska J Lewicka M i wsp. Satysfakcja z życia kobiet ciężarnych. Med Og Nauk Zdr. 2015; 21(1):45-48.

 • 16. Kaźmierczak M Gebuza G Topolińska M i wsp. Ocena stopnia satysfakcji z życia u kobiet ciężarnych. Piel Pol. 2018;67(1):22-27.

 • 17. Kanadys K Lewicka M Sulima M i wsp. Analiza poziomu satysfakcji z życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym zależnie od wybranych czynników socjodemograficznych. Med Og Nauk Zdr. 2014; 20(1):42-45.

 • 18. Czarnecka-Iwańczuk M Stanisławska-Kubiak M Mojs E i wsp. Objawy menopauzy a satysfakcja z życia i samoocena wśród kobiet. Prz Menopauzalny. 2012; 6: 468-473.

 • 19. Banaczek Z Saracen A. Satysfakcja życia i samoocena wśród kobiet w okresie menopauzy. Wiad Lek. 2016; 69 2 (cz. II) 174-179.

 • 20. Irfan M Kaur N Panwar N et al. A comparative study of working and non-working married women: Effect of Anxiety level on life satisfaction. Indian Journal of Psychology & Mental Health. 2012; 6(2):169-178.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 5 5 5
PDF Downloads 6 6 6