System of nursing education and activity of nursing organisations in Germany – experience from 5th European Meeting of Nursing Students in Magdeburg

Open access

Abstract

Introduction. On 20-26 October 2017, nursing students representing the Medical University of Lublin had a chance to take part in the fifth European Meeting and Conference of Nursing Students in Magdeburg.

Aim. This manuscript is aimed at analyzing the nurses' education system in Germany and presenting the activities of the German Nurses Association (DBfK).

Summary. There are several paths of education for nurses in Germany, academic education is one of the options. Nurses associated in the German Nursing Association (DBfK) strive to increase the interest of nurses in tertiary education, as well as make efforts to create a nursing self-government.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Cuber T. i wsp. Analiza porównawcza wybranych elementów systemu szkolnictwa pielęgniarskiego na poziomie licencjatu w Polsce i Finlandii. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (3): 273-281.

 • 2. Nowicki G. i wsp. Możliwości i bariery rozwoju zawodowego pielęgniarek w opinii uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Problemy Pielegniarstwa 2012; 20 (4): 473-479.

 • 3. Cisoń-Apanasewicz U. i wsp. Opinie pielęgniarek na temat kształcenia podyplomowego. Problemy Pielęgniarstwa 2009;17 (1): 32-37.

 • 4. StatistischesBundesamt (2013): A - Umfragezur Anzahl der akademischausgebildeten Pflegekräfte. dostęp: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/425556/umfrage/anzahl-akademisierter-pflegekraefte-in-deutschen-krankenhaeusern/ [dostep: 23.02.2016].

 • 5. StatistischesBundesamt (2013): B-UmfragezumBedarf an akademischausgebildeten Pflegekräften. dostęp: (vgl. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/425556/umfrage/anzahl-akademisierter-pflegekraefte-in-deutschen-krankenhaeusern [dostep: 23.02.2016].

 • 6. Krankepflegegesetz (2003) dostep: https://www.gesetze-im-internet.de/krpflg_2004/KrPflG.pdf [dostęp: 19.11.2017].

 • 7. Reform des Pflegeberufegesetz – dostęp: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw25-de-pflegeberufe/509760 [dostęp: 19.11.2017]

 • 8. Krankepflegegesetz (2003) dostęp: https://www.gesetze-im-internet.de/krpflg_2004/KrPflG.pdf [dostęp: 19.11.2017].

 • 9. http://www.pflegeschulzentrum-goslar.de/cms/ [dostęp: 10.11.2017].

 • 10. Altenpflegegesetz – dostep: https://www.gesetze-im-internet.de/altpflg/AltPflG. pdf [dostęp: 19.11.2017].

 • 11. https://www.dbfk.de/de/ueber-uns/English.php [dostęp: 10.11.2017].

 • 12. Konkret gefragt: Was kostetdas?/Ile kosztuje przynależność do DBFK? - dostęp: https://www.dbfk.de/de/index.php [dostęp: 19.11.2017].

 • 13. Mapa landów na terenie których działają izby pielęgniarskie - dostęp: https://www.dbfk.de/de/themen/Pflegekammer.php [dostęp: 19.11.2017].

 • 14. Anzahl der Pflegestudiengänge in Deutschland (2016): dostęp: http://www.studycheck.de/studium/medizin-gesundheitswesen/pflege [dostęp:11.02.2016].

 • 15. Zarobki pielęgniarki w zależności od lat pracy (pracodawca z sektora państwowego) - dostęp: http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/p?id=tvoed-p-2017z&matrix=1 [dostęp: 19.11.2017].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 323 201 4
PDF Downloads 1241 1174 134