Interest in screening examinations among cancer patients

Ewa Humeniuk 1 , Olga Dąbska 1 , Katarzyna Pawlikowska-Łagód 2 , Anna Goś 3  und Małgorzata Matuska 1
 • 1 Department of Pathology and Rehabilitation of Speech, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University of Lublin, Aleje Racławickie 1, 20-059 , Lublin, Poland
 • 2 Department of Ethics and Human Philosophy, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University of Lublin, , Lublin, Poland
 • 3 Department of Foreign Languages, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University of Lublin, , Lublin, Poland

Abstract

Aim. To determine the influence of socio-demographic variables on attendance rate at screening examinations in cancer patients. Material and methods. The research group comprised of 100 cancer patients. The method applied in the research was a diagnostic survey. The research instrument was the authors‘ own questionnaire specially compiled to measure cancer patients‘ interest in screening examinations. The research material was analysed with the statistical packet STATISTICA 12 and Microsoft Office Excel software. Significance level was assumed at p<0.05 to determine statistically significant differences and dependencies. A Chi2 test was used in the research. Results. The surveyed patients mostly did not participate in screening examinations aimed at diagnosing cancer (66%). Their Age (p=0.05), gender (p=0.003) and place of residence (p=0.04) determined their participation rate in screening tests. The patients‘ marital status (p=0.47), education (p=0.85) and economic status (p=0.13) did not affect their willingness to attend screening examinations. Conclusions. The process of cancer incidence and death rate limitation requires greater participation of the population in prevention programmes.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • 1. Zatoński W, Przewoźniak K. Ograniczanie zachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych. [in:] Szymborski J, ed. Public Health and Population Policy. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa; 2012, p. 78-89.

 • 2. Didkowska J, Wojciechowska U, eds. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2013 roku. Warszawa: Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie; 2015, p. 3.

 • 3. Tuchowska P, Worach-Kardas H, Marcinkowski JT. Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce - główne czynniki ryzyka i możliwości optymalizacji działań profilaktycznych. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(2): 166-171.

 • 4. Strzelecki Z. Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie „zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe oraz konieczności poprawy profilaktyki i wyników leczenia pacjentów nowotworowych w obliczu wyzwań demograficznych w Polsce”. [in:] Potrykowska A, Strzelecki Z, Szymborski J, Witkowski J, eds. Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Polski. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa; 2014, p. 13-15.

 • 5. Szkiela M, Worach-Kardas H, Marcinowski JT. Nowotwór złośliwy piersi - epidemiologia, czynniki ryzyka, znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Probl Hig Epidemiol. 2014; 95(2): 292-302.

 • 6. Kozłowska E, Kowalczyk A. Wiedza i postawy pracowników biurowych wobec Programu Badań Przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego. J Educ Health Sport. 2015; 5(9): 443-456.

 • 7. Synowiec-Piłat M. Taking decision about using medical services in view of the lay referral system concept. the case of oncological diseases. Acta Univ Lodz. 2013; 45: 131-145.

 • 8. Marcinkowska M, Mazurkiewicz P, Kozaka J, Stencel A. Przyczyny niskiej frekwencji kobiet w profilaktycznych badaniach mammograficznych. Psychoonkologia. 2006; 10(2): 57-63.

 • 9. Kurpas D. Dostępność do badań profilaktycznych - rozwiązania w UE. Family Med E Primary Care Rev. 2011, 13(1): 75-79.

 • 10. Gładczuk J, Maksimowicz K, Kleszczewska E. Wybrane aspekty profilaktyki chorób nowotworowych w Polsce. Część I. Czynniki determinujące zachowania profilaktyczne. Hygeia Public Health. 2015; 50(2): 266-271.

 • 11. Dyzmann-Sroka A, Trojanowski M. Dlaczego Polki nie robią badań profilaktycznych? Now Lek. 2012; 81(3): 258-264.

 • 12. Bojakowska U, Kalinowski P, Kowalska ME. Ocena skuteczności populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi wśród kobiet w Polsce. Pielęg Pol. 2013; 1(47): 18‑22.

 • 13. Dyzmann-Sroka A, Jędrzejczak A, Trojanowski M, Kubiak A. Przyczyny niskiej zgłaszalności Polek na badania profilaktyczne. Zeszyty naukowe WCO. 2010; 1(7): 17-27.

 • 14. Zatoński W. Europejski kodeks walki z rakiem. Warszawa: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; 2009, p. 17-95.

 • 15. Wender R. Barriers to screening for colorectal cancer. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2002; 12(1): 145-70.

 • 16. Godlewski D, Michalak J, Schroeiber T. Projektowanie badań przesiewowych w onkologii. Probl Hig Epidemiol. 2005; 86(1): 16-21.

 • 17. Marcinkowska M, Mazurkiewicz P, Kozaka J, Stencel A. Przyczyny niskiej frekwencji kobiet w profilaktycznych badaniach mammograficznych. Psychoonkologia. 2006; 10(2): 57-63.

 • 18. Kulik TB, Stefanowicz A, Pacian A, Żołnierczuk-Kieliszek D. Możliwości i ograniczenia profilaktyki chorób nowotworowych w podstawowej opiece zdrowotnej. Zdr Publ. 2004; 114(3): 275-278.

 • 19. Huang QC, Ye D, Jiang XY et al. Cost-effectiveness analysis on colorectal cancer screening program. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2017; 38(1): 65-68.

 • 20. Miller JD, Bonafede MM, Herschorn SD et al. Value Analysis of Digital Breast Tomosynthesis for Breast Cancer Screening in a US Medicaid Population. J Am Coll Radiol. 2017 Jan 26. pii: S1546-1440(16)31328-X. doi:

  • Crossref
  • Zitation exportieren
 • 21. Jakubowska-Najnigier M, Najnigier B. Rola badań przesiewowych w profilaktyce nowotworów. Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. 2014; 2: 55-65.

 • 22. Chudzik M. Profilaktyka chorób nowotworowych - co możemy zrobić sami dla siebie? Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej- Curie. 2014; 2: 31-44.

 • 23. Szynglarewicz B, Matkowski R, Kasprzak P et al. The effectiveness of populationbased breast cancer screening programme. Pol Merkur Lekarski. 2009; 26(152): 117-120.

 • 24. Pacian A, Kulik TB, Kaczoruk M, Kłodzińska K. Postawy kobiet makroregionu lubelskiego wobec profilaktyki nowotworu piersi. Med Paliat. 2016; 8(1): 17-23.

 • 25. El Fakir S, Najdi A, Khazraji YC et al. Breast Cancer Screening in Morocco: Performance Indicators During Two Years of an Organized Programme. Asian Pac J Cancer Prev. 2015; 16(15): 6285-6288.

 • 26. Hofvind S, Geller B, Vacek PM et al. Using the European guidelines to evaluate the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Eur J Epidemiol. 2007; 22(7): 447-455.

 • 27. Leżnicka M, Mierzwa T, Jachimowicz-Wołoszynek D, Żyrkowski J. System indywidualnych zaproszeń a zgłaszalność kobiet na badania profilaktyczne wykonywane w ramach programów z zakresu profilaktyki onkologicznej. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90(2): 627-630.

 • 28. Nowakowska I, Kubara K. We mnie jest moc! Czy społeczeństwo ma wiedzę na temat korzyści płynących z profilaktyki zdrowotnej? Pielęg Pol. 2015; 2(56): 149-152.

 • 29. Hoffman B, Koper K. Profilaktyka chorób nowotworowych. [in:] Koper A, ed. Pielęgniarstwo onkologiczne. Warszawa: PZWL; 2015, p. 64-70.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche