Zastosowanie elektroterapii TENS w łagodzeniu bólu porodowego / Application of TENS electrotherapy in alleviating labour pain

Open access

Abstract

Introduction. Easing labour pain is an extremely important issue in obstetric practice. Various physiotherapy methods are increasingly often applied in obstetric practice. Transcutaneous electric nerve stimulation (TENS) aiming at central and peripheral modulation of pain sensation is one of them.

Aim. The aim of the study was to analyse the impact of transcutaneous electrical stimulation (TENS) on easing labour pain.

Summary. The TENS method is regarded as effective since it increases both the pain threshold and secretion of endogenous opioids. Non-pharmacological methods of pain management during labour, including electrotherapy TENS methods are safe and can be used in most patients.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Klejewski A Urbaniak T Pisarska-Krawczyk M i wsp. Stopień odczuwanego bólu porodowego w zależności od stosowanych metod jego łagodzenia. Prz Lek. 2012;10 (69): 1026-1030.

 • 2. Sulima M Golnik E. Alternatywne metody łagodzenia bólu porodowego. EJMT. 2013; 1(1): 41-47.

 • 3. Pasiek G Adamczyk-Gruszka O Radomski P. Niekonwencjonalne metody łagodzenia bólu porodowego. Stud Med. 2012; 25 (1): 67-72.

 • 4. Stawicka K Gotlib J. Wpływ studiów na kierunku położnictwo na opinie studentów na temat stosowania znieczulenia zewnątrzoponowego w porodzie drogami natury. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. 2011; 1: 63-78.

 • 5. Karowicz-Bilińska A Sikora S Estemberg D i wsp. Fizjoterapia w położnictwie. Ginekol Pol. 2010; 81: 441-445.

 • 6. Pyszora A Kujawa J. Zastosowanie elektroterapii w leczeniu bólu. Pol Med Paliatywna. 2003; 2 (3): 167-173.

 • 7. Baldry PE. Acupuncture trigger points and musculoskeletal pain. Churchill Livingstone. 1993; 106-110.

 • 8. Melzack R Wall P. Pain mechanism: a new theory. Science. 1965; 150: 971-974.

 • 9. Świst-Chmielowska D Gieremek K Polak A et al. Możliwości terapeutyczne przezskórnej stymulacji elektrycznej nerwów (TENS). Post Rehab. 2001; 1: 57-65.

 • 10. Longstaff A Neurobiologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2002; 153-154.

 • 11. Santana SL Gallo BR Ferreira HC et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) reduces pain and postpones the need for pharmacological analgesia during labour: a randomized trial. J Physiother. 2016; 62: 29-34.

 • 12. Kaden E. Alternatywne metody znoszenia bólu porodowego TENS. Położ Nauka Prakt. 2010; 1(9): 42-46.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 363 160 12
PDF Downloads 338 158 9