Jakość życia chorych na chorobę Alzheimera / The life quality of the people suffering from Alzheimer’s disease

Open access

Abstract

Introduction. Alzheimer’s disease is characterized by progressive dementia process. There’s no medicine available to hinder that process. In case, the ill individual is unable to diagnose early symptoms of the disease, they call a doctor in the moment when a neurotic atrophy is irreversible. The patient is gradually losing self-reliance in everyday activities, the ability to take care of themselves, loses touch with the reality and surrounding world, begins to experience distressing symptoms and becomes isolated from the society. All these factors affect the life quality of an individual suffering from Alzheimer’s disease.

Aim. The present article provides an analysis of literature on the quality of life in people suffering from Alzheimer’s disease.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Parnowski T. Choroba Alzheimera. Med. Rodz. 2003; 1: 47-48.

 • 2. Opara J Brola W. Aktualne metody oceny czynności życia codziennego w chorobie Alzheimera. Rehab. Med. 2011; 15(1): 21-24.

 • 3. Kucharski R Ziółkowska-Kochan M Łachut M Seredyka A. Choroba Alzheimera Informacje podstawowe. 2007; 5: 29-38.

 • 4. Parnowski T. Otępienie w chorobie Alzheimera - problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Geriatr. Pol. 2005; 1: 54-59.

 • 5. Patterson Ch Feightner J.W Garcia A. i inn. Diagnosis and treatment of dementia” 1. Risk assessment and primary prevention of Alzheimer disease. Can Med Assoc. 2008; 5: 548-556.

 • 6. Barcikowska M. Choroba Alzheimera - leczenie zależne od stadium. Post. Neurol. Prakt. 2004; 4: 279-280.

 • 7. Turkot A. Opieka nad chorym na chorobę Alzheimera. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii. 2003-2004; 1: 69-75.

 • 8. de Walden Gałuszko K. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 1999.

 • 9. Zreda-Pikies A Kurylak A. Jakość życia dzieci chorujących na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Family Med. Prim Care Rev. 2007; 9: 293-296.

 • 10. Tobiasz-Adamczyk B. Jakość życia w naukach społecznych i medycynie. Sztuka Leczenia. 199; 2: 33-40.

 • 11. Jarczewska H. Zachorować na zapominanie. Magazyn Pielęg. i Położ. 2007; 11: 17.

 • 12. Bruvik FK Ulstein ID Ranhoff AH Engedal K. The quality of life of people with dementia and their family carers. Dement Geriatr Cogn Disord. 2012; 34: 7-14.

 • 13. Hoc J Katona C Orell M Livingston G. Quality of life in dementi: care recipient and caregiver perceptions of quality of life in dementia: the LARSER-AD study. Int J Geriatr Psychiatry. 2007; 22: 1031-1036.

 • 14. Barca MI Engedal K Laks J Selbek G. Quality of life among elderly patiemts with dementia in institutions. Dement Geriatr Cogn Disord. 2011; 31: 435-442.

 • 15. Shin J-S Carter M Masterman D et al. Neuropsychiatric symptoms and quality of life in Alzheimer disease. Am J Geriatr Psychiatry. 2005; 13: 469-474.

 • 16. Opara JA. Activities of daily living and quality of life in Alzheimer disease. J Med Life. 2012; 5(2): 162-167.

 • 17. Hołub G. Człowiek u schyłku swojego życia - osoba czy “była osoba”. Med. Prakt. 2007; 5: 184-187.

 • 18. Białachowska A. Niesprawność funkcjonalna w umiarkowanym otępieniu w przebiegu choroby Alzheimera. Geriatria. 2010; 4: 5-9.

 • 19. Jagas B. Jak wypełnić czas pacjentowi z chorobą Alzheimera? Pielęgniarka i Położna. 1996; 19: 17.

 • 20. Moore K Delaney JA Dixon MR. Using indices of happiness to examine the influence of environmental enhancements for nursing home residents with Alzheimer’s disease. J Apllied Behaviour Analysis. 2007; 40: 41-544.

 • 21. Williams ChL Tappen RT. Effect of exercise on mood in Nursing Home Residents with Alzheimer’s Disease. Am J Alzheimers Disease Other Demen. 2007; 22: 389-397.

 • 22. Grabowska-Fudala B Jaracz K Smelkowska A i wsp. Obciążenie osób sprawujących opiekę nad osobami z chorobą Alzheimera. Wyniki wstepne. Nowiny Lek. 2013 2013 82(1): 25-30.

 • 23. Basińska MA Lewandowska PN Kasprzak A. Wsparcie społeczne a zmęczenie życiem codziennym u opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera. Psychogeriatr. Pol. 2013; 10(2): 49-58.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 297 156 4
PDF Downloads 194 120 6