Knowledge and social opinions about physiotherapists

E. Bartocha 1 , A. Górecka 1 , M. Szynal 1  and A. Knapik 2
 • 1 Student Scientific Club at the Department of Adapted Physical Activity and Sport, Chair of Physiotherapy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, , Katowice, Poland
 • 2 School of Health Sciences, Department of Adapted Physical Activity and Sport, Medical University of Silesia 40-071 , Katowice, Poland

Abstract

Background: Physiotherapy is an integral part of medicine, both in terms of prevention and treatment. Despite the long history of healing with movement and other physical factors, physiotherapy is considered to be a young field of medicine, and the occupation of the physiotherapist in the social consciousness is in the building phase. The aim of the study was to investigate the interest in physiotherapist Material/Methods: The study involved 199 people, including 117 women (58.79%) and 82 men (41.21%), residents of the Silesian Voivodship. Age of respondents: 16-81 years (x = 46.22, SD = 13.45). The research tool was an original questionnaire. Closed questions concerned the interest in physiotherapist profession, self-assessment of knowledge and its sources, opinions on the availability and quality of services, and the social prestige and profitability of the physiotherapist profession. Results: Respondents most often declared that their interest in the profession is poor or average, but they evaluate their level of knowledge of the profession as high. The prevailing opinions are that the availability of physiotherapist services is large, but at patients own expense, and the cost-effectiveness of the profession is average. Women revealed greater interest and declared more knowledge of the profession than men. Differences also concerned the opinions on the profitability of the profession. Conclusions: The public interest in physiotherapist profession is on an average level, positive opinions about physiotherapists prevail, especially among older people. The profession is considered to be averagely profitable.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Dolińska-Zygmunt G. Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu. (w:) Podstawy psychologii zdrowia. Red. Grażyna Dolińska-Zygmunt. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001:11-18

 • 2. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. GUS. Warszawa, 2016.

 • 3. http://fizjoterapia.org.pl/o-ptf/ (22.08.2017)

 • 4. Prestiż zawodów. Komunikat z badań. CBOS Warszawa BS/164/2013 [http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_164_13.PDF 14.07.2017]

 • 5. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 30.11.2015 r

 • 6. Czapiński J, Panek T. Cechy osobowości i styl życia, Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Vizja Press & IT 2005

 • 7. Naszydłowska E, Krawczyńska J, Kozieł D, Czerwiak G, Trawczyńska M. Wartościowanie zdrowia a zachowania promujące zdrowie studentów. Ann UMCS 2005; 40 (suppl. XVI), 349: 62-66.

 • 8. Mental Health Action Plan 2013-2020. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf (26.02.2016)

 • 9. Daszykowska J. Jakość życia w koncepcjach związanych ze zdrowiem. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006; 2: 122-128

 • 10. Wołowicka L. Przegląd badań nad jakością życia chorych po intensywnej terapii dorosłych. [w:] Jakość życia w naukach medycznych, L. Wołowicka [red.]. Wyd. Akademii Medycznej, Poznań, 2001: 193

 • 11. A new vision for old age Rethinking health policy for Europe’s ageing society. A report from the Economist Intelligence Unit. The Economist Intelligence Unit Limited 2012: 4

 • 12. Weber-Nowakowska K., Gębska M., Wiatrak A. i wsp. Fizjoterapeuta - zawód znany, czy nieznany? Wiedza mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na temat fizjoterapii. Doniesienia wstępne. Annales Academie Medicae Stetinesis. 2013; 59 (2): 138-142

 • 13. Kocjan J. Ocena poziomu wiedzy na temat zawodu fizjoterapeuty wśród studentów nauk technicznych oraz osób po 60 roku życia. J Educ, Health and Sport. 2017;7(4):167-175

 • 14. Gotlib J., Białoszewski B., Cabak A. i wsp. Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty przez studentów I roku studiów I stopnia polskich uczelni o różnych profilach kształcenia. Fizjoter Poa. 2009; 2 (4); vol. 9:109-121

 • 15. Pujsza A., Tomczak H. Position of physiotheraphy profession in Poland: percepcion of physiotherapy student. Acta Balneologica 2012; 4: 267-273

 • 16. Nowicki G, Ślusarska B. Determinanty społeczno-demograficzne wartościowania zdrowia wśród pracujących osób dorosłych. Hygeia Public Health 2011; 46(2): 280-285

 • 17. Knapik A, Rottermund J, Myśliwiec A, Plinta R, Gruca M. Aktywność fizyczna a samoocena zdrowia osób w starszym wieku. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2011; 2: 195-204

 • 18. Jopkiewicz A. Samoocena zdrowia, jakości życia i zaradności życiowej osób starszych. Rocz Lubus 2014; 40 (2): 261-273

 • 19. Prestiż zawodów. CBOS Komunikat z badań, Warszawa 2013. BS/164/2013. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_164_13.PDF (24.08.2017)

 • 20. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. GUS Warszawa 2014. http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/5/1/pw_kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy.pdf (24.08.2017)

 • 21. Turner P. The occupational prestige of physiotherapy: Perception of student physiotherapists in Australia. Aust J Physiother 2011; 47:191-197

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search