The effect of selected elements of lifestyles on the sitting position

Open access

Abstract

Background: According to the Lalonde’s health field, health is determined in more than 50% by human lifestyles. Nowadays, the sedentary lifestyles are dominant and all types of physical activities discussed by Drozdowski are being gradually ousted from everyday life. This results in maladaptive sitting positions. Therefore, the goal of this study was to evaluate the effect of selected components of lifestyle on sitting position.

Material/Methods: The study examined 372 people who declared a healthy status. The research program involved the questionnaire which concerned selected components of lifestyles and measurements of spinal column to evaluate the sitting position.

Results: The study demonstrated a statistically significant positive effect of time of sitting during the day on the sitting position, i.e. the element of lifestyles which can be directly controlled by study participants.

Conclusions: Of the evaluated components of lifestyles, the most essential effect is from time of sitting during the day. The study demonstrated the need for promotion of healthy lifestyles.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Betz U Bodem F Hopf C Eysel P. Die Aktivität der Rückenstreckmuskulatur beim aufrechten Stehen und beim Sitzen mit standidentischer Rumpfhaltung - eine elektromyographische Studie. Z. Orthop 2001;139:147-151

 • 2. Demure B Luippold RS. Video display terminal workstation improvement program: I. Baseline association between musculoskeletal discomfort and ergonomic features of workstations. J Occupy Environ Med2000; 42(8): 783-91

 • 3. Drozdowski Z. Studia ewolucji ludzkiej aktywności ruchowej. Monografie 340 AWF Poznań 1999

 • 4. Drygas W Skiba A Bielecki W Puska P. Ocena aktywności fizycznej mieszkańców sześciu krajów europejskich. Projekt „Bridging East-West Health Gap”. Med Sportiva 2001;5(2):119-128

 • 5. Drygas W Kwaśniewska M Szcześniewska D Kozakiewicz K Głuszek J Wiercińska E Wyrzykowski B Kurjata P. Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol2005;63:6

 • 6. Drygas W. Czy siedzący styl życia nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa polskiego?. Med. Sport2006;2(6)22:111-116

 • 7. Gupta N Christiansen CS Hallman DM Korshoj M Carneiro IG Holtermann A. Is objectivel ymeasured sitting time associated with low back pain? A cross-sectional investigation in the Normad study. PLoS One 2015;2510(3):e0121159

 • 8. Gurr K Straker L Moore P. A History of Seating in the Western World. Ergonomics Online http://www.uq.edu.au/eaol/ 1998;12;3

 • 9. Kaczor S Bac A Brewczyńska P Woźniacka R Golec E. Występowanie dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i nawyków ruchowych u osób prowadzących siedzący tryb życia. Post Rehab2011;3:19-28

 • 10. Kozłowski S Nazar K. (red) Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1995

 • 11. Lis AM Black KM Korn H Nordin M. Association between sitting and occupational LBP. Eur Spine J 2007;16:283-298

 • 12. Matthews CE Chen KY Freedson PS Buchowski MS Buk BM Pate RR Troiano RP. Amount of time spent in sedentary behaviors in the United States 2003-2004. Am.J. Epidemiol2008;167:875-881

 • 13. Mc Kenzie R. Treat Your Own Back. New Zealand: Spinal 1-36;1993

 • 14. Munir F Houdmont J Clemens S Wilson K Addley K. Work engagement and its association with occupational sitting time: results from the Stormont study. BMC Public Health 2015;2915(1):30

 • 15. Palmer KT Cooper C. Use of keyboards and symptoms in the neck and arm; evidence from a national survey. Occupy Med 2001;51:392-95

 • 16. Paluch R.: red. Strategia adaptacji roboczej postawy ciała.[W:] Obciążenia układu ruchu - przyczyny i skutki. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 9-21;2006

 • 17. Panjabi M.M. The stabilizing system of the spine. Part 1: Function dysfunction adaptation and enhancement. J Spinal Disord1992a; 5: 383-389

 • 18. Panjabi M M. The stabilising system of the spine. Part II. Neutral zone and stability hypothesis. J Spinal Disord 1992b;5:390-397

 • 19. Smith L Hamer M Ucci M Marmot A Gardner B Sawyer A Wardle J Fisher A. Weekday and weekend patterns of objectively measured sittingstanding and stepping in a sample of office-based workers; the active buildings study. BMC Public Health 2015;1715(1):9

 • 20. Snijders CJ Hermans PFG Niesing R Spoor CW Stoeckart R.The influence of slouching and lumbar support on iliolumbar ligaments intervertebral discs and sacroiliac joints. Clin Biomech 2004;19:323-329

 • 21. Snijders C Slagter AHE Roel van Strik Vleeming A Stoeckart R.Why Leg Crossing? The Influence of Common postures on Abdominal Muscle Activity. Spine 1995; 20/18:1989-1993

 • 22. Sosin P Żłobiński W Bac A. Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego u pracowników sektora biurowego. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska [Med] 2007; 62(18)7(D):402-405

 • 23. Varo JJ Martinez-Gonzales A de Irala-Estevez J. Kearney J Gibney M Martinez A. Distribution And determinants of sedentary lifestyles in European Union. Int. J. Epidemiol 2003;32(1):138-46

 • 24. Wysocki MJ Miller M.: Paradygmat Lalonde’a Światowa Organizacja Zdrowia i Nowe Zdrowie Publiczne. Przegl epidemiol 2003;57:505-512

 • 25. Zhang X Chaffin D. A three-dimensional dynamic posture prediction model for simulating in- vehicle seated reaching movements: development and validation. Ergonomics 2000;43:1314-1330

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 219 98 4
PDF Downloads 156 102 9