Analysis of Phenomenels with Hydrologic Large Risk in the Hydrographic Basin of the Trotuş River

Open access

Abstract

The paper presents an analysis of the high hydrological risk phenomena formed in the hydrographic basin of the Trotuş River in the last period of time. The Trotuş River and the tributaries are monitored by 21 hydrometric stations. Precipitation volume processing indicated a number of risk factors that have prevailed over the last 20 years. The hydrological data processing revealed the presence of several flood flows in the same year. The effects of the floods have materialized through the excessive degradation of river bedside regulation and shore defence works. The floods of the past 25 years have resulted in the destruction of a large number of economic and social objectives in the Trotuş River area, as well as human losses. Parameters of hydroclimatic risk highlighted by research are represented by torrential precipitations, floods with high probability, high frequency of high-flow flows, formation of high erosion velocities of the bed, etc. Parameters of hydroclimatic risk impose special conditions for the design of river regularization and shore defence.

Avram M., (2016). Cercetări privind impactul factorilor de risc hidroclimatic asupra proiectării, tehnologiilor de realizare şi exploatării lucrărilor de regularizare a râurilor - Studiu de caz. Raport 2 de cercetare. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Luca, M., (2016). Expertiză tehnică „Consolidare mal drum DC180a in zonele afectate de inundațiile din mai-iunie 2016, respectiv punct Toderaș, Hârtopanu, Chiosa şi Canton Silvic Maxim, comuna Zemeș, județul Bacău”. SC POLIAS-INSTAL Iaşi.

Luca, M., Stoenescu, I., (2007). Current Issues Concerning Regularization Works Behavior under Disaster Conditions, International Conference „Disaster and Pollution Monitoring – IC.DPM. 3”. 1-2 nov. Iaşi, pp. 93-98.

Ministerul Mediului, (1992). Atlasul cadastrului apelor din România.

Ujvari I., (1972). Geografia apelor României. Edit. Ştiinţifică, Bucureşti.

Vamanu E., Olariu P., (2002). Riscuri hidroclimatice în Spaţiul hidrografic Siret în contextul modificărilor geografice. Culegere de lucrări, Sesiunea ştiinţifică anuală INMH Bucureşti.

Vamanu E., Olariu P., (2003). Câteva aspecte privind atenuarea viiturilor în Spaţiul hidrografic Siret, Culegere de lucrări, Sesiunea ştiinţifică anuală INHGA, Bucureşti.

*** A.B.A. SIRET-Bacău „Rapoartele de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale din județul Bacău, pentru anii 1991, 2004, 2005, 2010, 2016.

*** Enciclopedia geografică a României. Edit. Ştiinţ. Şi Encicloped. Bucureşti, 1982.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 74 74 7
PDF Downloads 20 20 2