The pressure of natural and anthropogenic factors on the status of soil from central development region

Open access

Abstract

The most ordinary form of impact on soils is erosion. A very rapid increase of the surfaces affected by erosion is conditioned, in particular, by the non-compliance of environmental requirements concerning exploitation of agricultural land and by the actual inefficient management of land resources. Lately due to the intensive exploitation of land and natural resources, the ecological situation worsened considerably, which has a negative impact over soils from the Central Development Region. Due to of the impact of agricultural activities and pressures of various factors on soil quality to grown the surface of soils eroded. Some factors led to growth the eroded surfaces which are considered high percentage of technical and hoeing crops.

1. Hotărârea de Guvern nr. 1157 / 13.10.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole.

2. Iojă, Ioan-Cristian, (2013). Metode de cercetare şi evaluare a stării mediului, Editura Etnologică, Bucureşti.

3 Ionela Popa, Ion Ioniţă, (2016). Land degradation within the Bahluiet catchment, AJ, Present Environment and Sustainable Development, volume 10, no.1.

4. Lupaşcu Mihail, (1996). Agricultura Moldovei şi ameliorarea ei ecologică, Chişinău.

5. Moraru Paula Ioana, T. Russu, Maria Lucia Sorterean, (2010). Controlul lucrarilor solului şi efectul lor asupra eroziunii, Managementul apei si sechestrarea carbonului. ProEnvironment, 2.p.541-548.

6. Raportul anual al Inspectoratului Ecologic de Stat. (2015).

7. Rapoartele Biroului National de Statistica pentru culturile de camp pentru anii. (2012-2014). În: statistica.md,citat la 19.08. (2016).

8. Cadastrul Funcia, (2010-2015). Agentia Relatii Funciare si Cadastru.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 172 108 12
PDF Downloads 67 53 6