Old Romanian Meteorological Terms

Open access

Abstract

This paper aims to present the evolution of the meteorological terminology, from the 17th century Grigore Ureche’s chronicle and bishop Amfilohie Hotiniul's manuscript on Physics (Moldavia, late 18th Century) to the mid 19th century writings of Teodor Stamati (Moldova) and Julius Barasch (Wallachia), also considering pop science literature, newspapers, such as “Albina Românească” and weather superstitions published in various calendars, and disputed by intelectuals like Mihail Kogălniceanu.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Barasch I. (1852) Minunele naturei tom. III București.

 • Cantemir D. (1825) Scrisoarea Moldovei mânăstirea Neamț.

 • Chiriacopul N. (1827) Doaăsprezece învățături folositoare pentru fimeile acele îngrecate Tipografia Sfintei Mitropolii a Moldovei Iași.

 • Corfus I. (1975) Însemnări de demult editura Junimea Iași.

 • Doncev I. (1865) Cursul primitiv de limba rumânâ Tipografia lui Achim Popov Chișinău.

 • Filipescu L. (1844) Dascalul agronomiei seau Mânoducătorul practic în toate ramurile economiei Institutul Albinei Iași.

 • Florian A. (1834) Elementuri de geografie pentru trebuinţa tinerilor începători [București] 1834

 • Genilie I. (1847) Principe de Geografie și Astronomie Tipografia Colegiului Sf. Sava București.

 • Hotiniul A. (late 18th century) Gramatica fizicii ms.rom.BAR 1627

 • Ionescu I. (1861) Calendar pentru bunul cultivator Tipografia Statului Nifon București.

 • Popescu-Scriban V. (1838) Mică geografie a Daciei Moldaviei și a Țerii Românești Tipografia Albinei Iași.

 • Stamati T. (1849) Fizica elementară Tipografia Institutul Albinei Iași.

 • Suțu N. (1852) Notiții statistice asupra Moldaviei Tipografia Buciumului roman Iași.

 • Ureche G. (17th century) Letopisețul Țării Moldovei ms.rom.BAR 169.

 • *** (1829) Albina românească no. 2 Iași.

 • *** (1834) Albina românească no. 65 Iași.

 • *** (1841) Albina românească no. 32 Iași.

 • *** (1844) Almanah de învățătură și petrecere Iași.

 • *** (1733) Calendari acum întâi Rumânesc Brașov.

 • *** (1814) Calendari ce slujeşte pre 100 de ani începând dela anul 1814 până la anul 1914 Buda.

 • *** (1821) Calendariu pe anul acesta Iași.

 • *** Calendar pentru Bucovina pe anul 1849 Cernăuți.

 • *** Calendariu pentru Ducatul Bucovinei pe anul mântuirii 1854 Lvov.

 • *** (1840) Cantor de avis și comers no. 77 București.

 • *** (1841) Icoana lumei no. 6 Iași.

 • *** (1841) Icoana lumei no. 37 Iași.

 • *** (1859) Isis sau Natura no. 15 București.

 • *** (1652) Îndreptarea legii Târgoviște.

 • *** (1842) Prescurtare de cunoştinţe usuale Tipografia Colegiului Sf. Sava București.

 • *** (1845) Universul no. 2 București.

 • *** (1846) Vestitorul românesc no. 83 București.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 162 51 3
PDF Downloads 85 35 2