Lutheranism and Welfare State Expertise. The Example of Heikki Waris

 • 1 Åbo Akademi University, Finland

Abstract

The article examines the role of Christianity in the work of Heikki Waris (1901-1989), Professor of Social Policy at the University of Helsinki from 1948 to 1968. In studies on the historical foundations of different models of welfare, Lutheranism is often mentioned as a characteristic feature of the Nordic model. Previous research has, however, not to any larger extent examined the role of religion when analysing the work of so-called welfare experts. The article draws attention to importance of Christianity and the Lutheran Church, when analysing the work of a central architect of the Finnish welfare state. The article examines how Waris’ background within the Settlement movement influenced his later academic and social political work. Furthermore, it looks at how Waris dealt with religion, Christianity, the Lutheran Church and faith in his work on social policy and social change. The connection between social policy and Christianity is analysed more closely, both in Waris’ academic texts and the reports he wrote for the Lutheran Church on the challenges of the modern world.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alapuro R and Alestalo M (1992) Konkreettinen sosiaalitutkimus. In Alapuro R, Alestalo M, and Haavio-Mannila E (eds) Suomalaisen sosiologian historia. Helsinki: WSOY, pp. 77-148.

 • Allardt E (1984) American Impact on Science and Higher Education in Finland. Helsinki: University of Helsinki.

 • Berg A (2009) Den gränslösa hälsan. Signe och Axel Höijer, folkhälsan och expertisen. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

 • Christiansen NF and Markkola P (2006) Introduction. In Christiansen NF, Petersen K, Edling N, and Haave P (eds) The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, pp. 9-29.

 • Haapala P (1986) Muotia vai ei?-Suomalaisen sosiaalihistorian muuttuvat näkökulmat. In Kiuasmaa et al (ed) Yksilö ja yhteiskunnan muutos. Juhlakirja Viljo Rasilan täyttäessä 60 vuotta 22.1.1986. Tampere: Tampereen yliopisto, pp. 263-276.

 • Haapala P (1989) Sosiaalihistoria: johdatus tutkimukseen. Helsinki: Suomen historiallinen seura.

 • Harris J (1977) William Beveridge. A Biography. Oxford: Clarendon Press.

 • Hirdman Y (1989) Att lägga livet till rätta-studier i svensk folkhemspolitik. Stockholm: Carlssons bokförlag.

 • Juva M (1976) Kirkon parlamentti. Suomen kirkolliskokousten historia 1876-1976. Helsinki: Otava.

 • *** (1963) Kyrkan i det nutida samhället. Betänkande utarbetat av en av det adertonde allmänna kyrkomötet tillsatt kommitté till kyrkomötet 196. Pieksämäki: Sisälähetysseuran Raamattutalon kirjapaino.

 • Lindberg H (2014) Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, cca 1930-1970. Åbo: Åbo Akademis förlag.

 • Lundqvist Å and Petersen K (2010) Experts, Knowledge, and the Nordic Welfare States. An Introduction. In Lundqvist Å and Petersen K (eds) In Experts We Trust. Knowledge, Politics, and Bureaucracy in Nordic Welfare States. Odense: University Press of Southern Denmark, pp. 9-31.

 • Markkola P (2011) The Lutheran Nordic welfare states. In Kettunen P and Petersen K (eds) Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 102-118.

 • Markkola P (2014) Focusing on the Family: The Lutheran Church and the Making of the Nordic Welfare State in Finland, 1940s to 1960s. Journal of State and Church 56(1): 60-80.

 • Markkola P and Naumann IK (2014) Lutheranism and the Nordic Welfare States in Comparison. Journal of State and Church 56(1): 1-12.

 • Nieminen A (1981) Piirteitä Heikki Wariksen toiminnasta ja henkilökuvasta. In Jaakkol R, Karisto A, and Roos JP (eds) Sosiaalipolitiikka, historiallinen kehitys ja yhteiskunnan muutos. Espoo: Weilin+Göös, pp. 16-37.

 • Østergård U (1997) The Geopolitics of Nordic Identity. In Sørensen Ø and Stråth B (eds) The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press, pp. 25-71.

 • Rainio-Niemi J (2009) Yhdistys Heikki Wariksen kaudella 1949-1963. In Jaakkola R, Kainulainen S, and Rahkonen K (eds) Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipoliittinen yhdistys 1908-2008. Helsinki: Edita, pp. 75-94.

 • Repo V (2011) Ensimmäinen varis joka lensi Atlantin yli. Heikki Waris: sosiaalipolitiikan uranuurtaja. Helsinki: Ville Revon perikunta.

 • Riihinen O (2009) Pekka Kuusesta Terho Pulkkiseen 1957-1969. In Jaakkola R, Kainulainen S, and Rahkonen K (eds) Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipoliittinen yhdistys 1908-2008. Helsinki: Edita, pp. 97-143.

 • Rothstein B (1998) Just Institutions Matter. The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Saari J (1994) Kokonaisvaltainen, kiinteyttävä ja ihmiskeskeinen. Toteutuiko Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka? In Ahtiainen P, Räty T, Strömberg J, and Tervonen J (eds) Historia, sosiologia ja Suomi. Yhteiskuntatutkimus itseymmärryksen jäjillä. Helsinki: Hanki ja jää, pp. 115-147.

 • Sipilä J (1989) Sosiaalityön jäljillä. Helsinki: Tammi.

 • Stenius H (1997) The Good Life is a Life of Conformity: The Impact of the Lutheran Tradition on Nordic Political Culture. In Sørensen Ø and Stråth B (eds) The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press, pp. 161-171.

 • Sundback S (1991) Utträdet ur Finlands lutherska kyrka. Kyrkomedlemskapet under religionsfrihet och sekularisering. Åbo: Åbo Akademis förlag.

 • Tønnessen AV (2000) … et trygt og godt hjem for alle? Kirkelederes kritikk av velferdsstaten etter 1945. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 • Tønnessen AV (2014) The Church and the Welfare State in Post-War Norway: Political Conflicts and Conceptual Ambiguities. Journal of Church and State 56(1): pp. 13-35.

 • Varsa E, Szikra D, and Juhász B (2009) Building the ‘Social State’ in Hungary: The Hungarian Settlement Movement between the Two World Wars. In Hauss G and Schulte D (eds) Amid Social Contradictions. Towards a History of Social Work in Europe. Opladen: Barbara Budrich Publishers.

 • Waris H (1926) Katsaus settlementtyöhön Suomessa. Ylipainos Sosialisesta Aikakauskirjasta 7. Helsinki.

 • Waris H (1929) The Settlement Movement in Finland. Helsinki: The Third International Conference of Settlements.

 • Waris H (1932) Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle I. Helsinki: Suomen historiallinen seura.

 • Waris H (1934) Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle II. Helsinki: Suomen historiallinen seura.

 • Waris H (1948) Suomalaisen yhteiskunnan rakenne. Helsinki: Otava.

 • Waris H (1950) Murrosajan yhteiskuntamme. Suomalainen Suomi 6: 327-332.

 • Waris H (1951) Sosiaalisen tasauksen pyrkimys. Nykyajan sosiaalipolitiikan kehityssuunnasta. Suomalainen Suomi 8: 453-459.

 • Waris H (1961) Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka. Johdatus sosiaalipolitiikkaan. Helsinki: WSOY.

 • Waris H (1963) Industrialismin varhainen haaste Suomen kirkolle. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkielmia nro 24.

 • Waris H (1971) Kirkko kansan omanatuntona. Kristityn ja kirkon sosiaalieettisten ongelmien kartoitus. Helsinki: Weilin+Göös.

 • Uusi-Rauva S (2008) Vuorovaikutuksen liike. Heikki Waris setlementtiliikkeen historiakuvan rakentajana. Helsinki: Suomen Setlementtiliitto.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search