Empathy in Social Relations of the Modern World

Wojciech Gulin 1
 • 1 Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa, , Toruń

Abstract

The present day is characterized by many new technical and scientific solutions. The goal is probably to improve human existence. A computer and any related issues or a mobile phone; they are supposed to make life easier, but they also generate many negative phenomena. One of the most important is communication, increasingly poor in content (sms), “virtual world” at the expense of the real. Negative phenomena have also occurred from the social side. The sense of social exclusion is intensifying, which is a good example of older people. Empathy is the solution and also a way to address the negative tendency. It results in prosocial processes, through which people will look for direct relationships in interpersonal contacts, so there will be a renewal of interpersonal relationships that have characterized humanity for centuries.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bandura A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: PWN.

 • Bagrowicz J. (2011) Ku Bogu i człowiekowi – wychowanie na czas przełomu, [in:] M. Cichosz, R. Leppert, Współczesne środowiska wychowawcze, Stan obecny i kierunki przemian. Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW.

 • Barnett M.A., King L.M., Howard J.A. (1980). Empathy in young children: relation to parent’s empathy, affection, and emphasis on the feelings of others. Developmental Psychology. No 3, p. 243–244.

 • Baron-Cohen S. (2015). Teoria zła. O empatii i genezie okrucień-stwa. Sopot: Wydawnictwo „Smak Słowa”.

 • Bloom P. (2017). Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem. Kielce: Wydawnictwo „Charaktery”.

 • Buber M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

 • Eisenberg N., (2008). Reakcje pokrewne empatii. Korelaty moralne, społeczne i socjalizacyjne. [in:] A.G. Miller (ed). Dobro i zło. Z perspektywy psychologii społecznej. Kraków: Wydawnictwo WAM. p. 480–517.

 • Gulin W. (1994). Empatia dzieci i młodzieży. Lublin: TNKUL.

 • Gulin W. (2013). Stereotyp starego człowieka w społeczeństwie a jakość relacji między młodymi i starszymi osobami. [in:] A. Baranowska, E. Kościńska, K.M. Wasilewska-Ostrowska.

 • M. Wasilewska-Ostrowska. Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKPIT, p. 95–111.

 • Hoffman M.L. (2006). Empatia i rozwój moralny. Gdańsk: GWP.

 • Kretschmann R., (2003). Stres w zawodzie nauczyciela. Gdańsk: GWP.

 • Lipps T. (1903). Leitfaden der Psycholgie. Lepzig.

 • Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G. (1989), Podstawy psychologii ogólnej. Warszawa: WSiP.

 • Rembowski J. (1989). Empatia. Studium psychologiczne. Warszawa: PWN.

 • Rizzolatti G., Craighero L. (2004). The mirror-neuron system. Annual Review of Neuroscience. No 27:169–192, http://www.kuleuven.be/mirrorneuronsystem/readinglist/Rizzolatti & Craighero 2004 (10.01.2019 r.).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search