The Reception of Education for Patriotism in Contemporary Polish Education

Jarosław Lisica 1
 • 1 Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej in Gdynia, , Poland

Abstract

The aim of the article is to present the perception of upbringing to patriotism in contemporary Polish education and to make the reader sensitive to the importance of the topic of love for the homeland in today’s world. The analysis of the research problem begins with presenting the key terms, such as ‘patriotism’ and ‘upbringing to patriotism’. Next, the article presents selected issues from school curriculums and their analysis paying special attention to developing the attitude of love for one’s homeland. The following part of the article analyses selected elements of the National Curriculum, which is the basis for patriotic education. The aim of the article is also to prompt scientific reflection and to inspire others to create programs for teaching to patriotism.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Cichosz W. (2013). Możliwości dialogu wychowania chrześcijańskiego ze współczesną edukacją polską. Pelplin.

 • Cichosz W. (2010). Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej. Warsaw.

 • Frączek Z. (2006). Ojczyzna jako wartość edukacyjna w obliczu integracji europejskiej. in: Janiga W. (ed). Wychowanie do patriotyzmu. Przemyśl–Rzeszów. 457–463.

 • Fundakowski S. (2006). Programy nauczania a wychowanie patriotyczne w szkole. in: Janiga W. (ed). Wychowanie do patriotyzmu. Przemyśl–Rzeszów. 439–445.

 • Janiga W. (2006). (ed), Wychowanie do patriotyzmu. Przemyśl–Rzeszów.

 • Janiga W. (2004), Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w świetle dyrektorium katechetycznego i podstawy programowej katechezy kościoła katolickiego w Polsce. Resovia Sacra, 11(2004), 213–225.

 • Jundziłł I. (1963). O wychowaniu patriotycznym dzieci. Warsaw.

 • Lisica J. (2014). Wiara w Jezusa wyzwaniem do miłowania ojczyzny. Studia Gdańskie, (XXXIV), 145–155.

 • Muszyński H. (1996). Niektóre problemy kształtowania postaw patriotycznych dzieci i młodzieży. Kwartalnik Pedagogiczny, (3), 51–68.

 • Santorski A. (1998). Miłość ojczyzny jako nakaz chrześcijańskiego sumienia, in: Skubiś I., Cichocka J.P., Bisiuk J. (eds). Szkoła miejscem kształtowania postawy patriotycznej. Częstochowa, 31–39.

 • Skoczylas K. (2003). Katecheza wobec wartości upowszechnianych na lekcjach języka polskiego w gimnazjum. Pedagogika Christiana, 1(11), 138–157.

 • Śliwerski B. (1998). Jak zmieniać szkołę: studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. Kraków.

 • Tomasik P. (2004). Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji nauczania religii katolickiej z polską edukacją szkolną. Warsaw.

 • Tomasik P. (2006), Wychowanie patriotyczne jako płaszczyzna korelacji nauczania religii z edukacją szkolną, in: Janiga W. (ed). Wychowanie do patriotyzmu. Przemyśl–Rzeszów. 483–505.

 • Warych P. (2012). Edukacja globalna wobec problemów współczesnego świata. Homines Hominibus. (8), 19–32.

 • Wielka encyklopedia powszechna PWN (1966). Suchodolski B. (ed). Warszawa. (8).

 • Wilk J. (2002). Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin.

 • Wolicki M. (2006). Wychowanie patriotyczne w szkole. in: Janiga W. (ed). Wychowanie do patriotyzmu. Przemyśl–Rzeszów. 431–438.

 • Zellma A (2003), Wychowanie patriotyczne współczesnej młodzieży polskiej w szkolnym nauczaniu religii. Studia Warmińskie. (XL), 183–197.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search