Analysis of the implementation of the identification system for directly marked parts - DataMatrix code

Open access

Abstract

A photocode in Polish is a common name for a two-dimensional code, which is characterized by higher information capacity than a traditional barcode. The paper analyses the use of the two-dimensional coding system - DataMatrix to identify and classify the material stream in the production process. The analysis showed the effectiveness of the implementation of the coding system in the context of increased availability, machine use and increased product quality. The improvement in the production process is confirmed by an increase in the OEE index. As part of further improvement measures, the coding system should be implemented throughout the enterprise, its compatibility with existing systems should be ensured and applied to all products.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Fisher MM. Hitchins L. McDougall D. et al. 1995. Pilot trials of PDF symbology as a means of transfering data on blood units between trans-fusion centres Transfus Med. 63-67.

 • Frąckowiak P. Gaj P. Hałas E. Kosmacz-Chodorowska A. Kupisz D Kużaj-Aydar I. Sokołowski D. 2015. GS1 Globalny Język Biznesu Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska 15.

 • Huang Q. Chen WS. Hung XY. Ying-Ying Zhu YY. 2012. Data Matrix Code Location Based on Finder Pattern Detection and Bar Code Border Fitting Mathematical Problems in Engineering Hindawi Publishing Corporation 1-2.

 • Janicki A. 2014. Zastosowanie kodów dwuwymiarowych 2ddo przechowywania i wymiany danych Przedsiębiorczość i Zarządzanie 95-96

 • Jerczyńska M. Korzeniowski A. 2000. Kody kreskowe: rodzaje standardy sprzęt zastosowania. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań.

 • Karbowniczek M. 2016. Graficzne kody dwuwymiarowe po inżyniersku Elektronika Praktyczna 100-101.

 • Kost G. Reclik D. 2010. Wykorzystanie kodów kreskowych do sterowania systemem zrobotyzowanym. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. (red.) Knosala R. Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole 35-44.

 • Knels R. Ashford P. Bidet F. et al. 2010. Task Force on RFID of the Working Party on Information Technology International Society of Blood Transfusion Guidelines for the use of RFID technology in transfusion medicine Vox Sang s. 1-24.

 • Langman J. Langman M. 2007. Kody dwuwymiarowe DataMatrix – efektywne i wygodne znakowanie w produkcji rolniczej Inżynieria Rolnicza Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej 129-130.

 • Liu Z. Guo X. Cui C. 2012. Detection Algorithm of 2D Barcode under Complex Background Int. Proc Comput Sci Inf Technol 53(1) 116-117.

 • Nagashima S. 1996. Usprawnienie zarządzania (szkolenie kadry kierowniczej) Fundacja Polskie Centrum Produktywności Warszawa.

 • Nogieć J. 2013. Kierunki aplikacji dwuwymiarowych kodów matrycowych w działaniach jednostek samorządu terytorialnego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania Finansow i Marketingu 30 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 213-214.

 • Nogieć J. 2017. Sposoby postrzegania i wykorzystywania fotokodów przez klientów idyidualnych Marketing i Zarządzanie 283.

 • Pacana A. Bednarova L. Liberko I. et al. 2014. Effect of selected production factors of the stretch film on its extensibility Przemysl Chemiczny 93(7) 1139-1140

 • Pacana A. Radon-Cholewa A. Pacana J. et al. 2015. The study of stickiness of packaging film by Shainin method. Przemysl Chemiczny 94 (8) 1334-1336

 • Sosnowski J. 2000. Zastosowanie elektronik w działalności marketingowej firm WSzEiA Kielce 24.

 • Tang L. Xie W. 2005. Line Snake and its application in building extraction Journal Of Xidian University(Natural Science) 32(1) 60-62.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 54 54 3
PDF Downloads 33 33 1