Analysis of the implementation of the identification system for directly marked parts - DataMatrix code

Abstract

A photocode in Polish is a common name for a two-dimensional code, which is characterized by higher information capacity than a traditional barcode. The paper analyses the use of the two-dimensional coding system - DataMatrix to identify and classify the material stream in the production process. The analysis showed the effectiveness of the implementation of the coding system in the context of increased availability, machine use and increased product quality. The improvement in the production process is confirmed by an increase in the OEE index. As part of further improvement measures, the coding system should be implemented throughout the enterprise, its compatibility with existing systems should be ensured and applied to all products.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Fisher, MM., Hitchins, L., McDougall, D., et al. 1995. Pilot trials of PDF symbology as a means of transfering data on blood units between trans-fusion centres, Transfus Med., 63-67.

 • Frąckowiak, P., Gaj, P., Hałas, E., Kosmacz-Chodorowska, A., Kupisz, D, Kużaj-Aydar, I., Sokołowski, D., 2015. GS1 Globalny Język Biznesu, Instytut Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska, 15.

 • Huang, Q., Chen, WS., Hung, XY., Ying-Ying, Zhu, YY., 2012. Data Matrix Code Location Based on Finder Pattern Detection and Bar Code Border Fitting, Mathematical Problems in Engineering, Hindawi Publishing Corporation, 1-2.

 • Janicki, A., 2014. Zastosowanie kodów dwuwymiarowych 2ddo przechowywania i wymiany danych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 95-96

 • Jerczyńska, M., Korzeniowski, A., 2000. Kody kreskowe: rodzaje, standardy, sprzęt, zastosowania. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

 • Karbowniczek, M., 2016. Graficzne kody dwuwymiarowe po inżyniersku, Elektronika Praktyczna, 100-101.

 • Kost, G., Reclik, D., 2010. Wykorzystanie kodów kreskowych do sterowania systemem zrobotyzowanym. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. (red.) Knosala R., Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 35-44.

 • Knels, R., Ashford, P., Bidet, F., et al. 2010. Task Force on RFID of the Working Party on Information Technology, International Society of Blood Transfusion, Guidelines for the use of RFID technology in transfusion medicine, Vox Sang, s. 1-24.

 • Langman, J., Langman, M., 2007. Kody dwuwymiarowe DataMatrix – efektywne i wygodne znakowanie w produkcji rolniczej, Inżynieria Rolnicza, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 129-130.

 • Liu, Z., Guo, X., Cui, C., 2012. Detection Algorithm of 2D Barcode under Complex Background, Int. Proc Comput Sci Inf Technol 53(1), 116-117.

 • Nagashima, S., 1996. Usprawnienie zarządzania (szkolenie kadry kierowniczej), Fundacja Polskie Centrum Produktywności, Warszawa.

 • Nogieć, J., 2013. Kierunki aplikacji dwuwymiarowych kodów matrycowych w działaniach jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansow i Marketingu, 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 213-214.

 • Nogieć, J., 2017. Sposoby postrzegania i wykorzystywania fotokodów przez klientów idyidualnych, Marketing i Zarządzanie, 283.

 • Pacana, A., Bednarova, L., Liberko, I., et al., 2014. Effect of selected production factors of the stretch film on its extensibility, Przemysl Chemiczny, 93(7), 1139-1140

 • Pacana, A., Radon-Cholewa, A., Pacana, J., et al., 2015. The study of stickiness of packaging film by Shainin method. Przemysl Chemiczny, 94 (8), 1334-1336

 • Sosnowski, J., 2000. Zastosowanie elektronik w działalności marketingowej firm, WSzEiA, Kielce, 24.

 • Tang, L., Xie, W., 2005. Line Snake and its application in building extraction, Journal Of Xidian University(Natural Science) 32(1), 60-62.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search