Selected aspects of hydraulic issues in heating systems

 • 1 Department of Production Engineering and Safety, Czestochowa University of Technology, Poland

Abstract

Rational and efficient use of thermal energy in recent years has resulted in significant changes in the heating system as well as technological progress. In order to design a heating system properly and exploit it correctly, an in-depth understanding of the hydraulic issues is necessary. Application of automatic control system in various sectors of heating network has resulted in a more dynamic and efficient work of the whole system. For proper operation of a thermal system it is also necessary to compile a correct heat balance and a regulation graph that allows to determine the optimal mass and parameters of heat medium. The article discusses the problems of supplying heat process, types of thermal systems and selected problems of hydraulic issues that occur in the heating networks.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bartnicki G., Nowak B., Bolach M. 2013 Straty ciepła na przesyle jako cecha scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło „Instal” Nr 5, 4-7

 • 2. Bordin CH., Gordini A., Vigo D. 2016 An optimization approach for district heating strategic network design European Journal of Oprational Research No. 252, 296-307

 • 3. Czemplik A. 1999 Interakcja międzypoziomowa w rozproszonych układach regulacji elastycznych systemów ciepłowniczych Raport serii PREPRINTY nr 5/99 (rozprawa doktorska) Wrocław

 • 4. Danielewicz J., Śniechowska B., Sayegh M.A., Fidorów N., Jouhara H. 2016 Three-dimensional numerical model of heat losses from district heating network pre – insulated pipes buried in the ground Energy No. 108, 172-184

 • 5. Grzegorczyk W. 2007 Wykonywanie i eksploatacja sieci ciepłowniczych 311[39].Z1.02. Poradnik dla ucznia Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom

 • 6. Kamler W. 1979 Ciepłownictwo, PWN, Warszawa

 • 7. Mazurek M., Piękoś M. 2016 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczej „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” Nr 47/1, 5-8

 • 8. Nantka M.B., 2013 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej. Gliwice

 • 9. Pietraszewski M., Katolik Z., 2014 Żeby nie zabrakło ciepła… Bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej cz.1, „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, nr 1(569), 58-63

 • 10. Pini Prato A., Strobino F., Broccardo M., Parodi Giusino L., 2012 Integrated management of cogeneration plants and district heating networks Applied Energy No. 97, 590 – 600

 • 11. Rak A. 2016 Infrastruktura przesyłowa a bezpieczeństwo energetyczne w systemach ciepłowniczych Systemy bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji Częstochowa, 121-135

 • 12. Roos H. 1997 Zagadnienia hydrauliczne w instalacjach ogrzewania wodnego, Przedsiębiorstwo Naukowo – Techniczne CIBET Sp.z.o.o, Warszawa

 • 13. Szkarowski A., Łatowski L. 2012 Ciepłownictwo Wydawnictwa Naukowo - Techniczne. Warszawa.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search