Additional components of risk assessment and their impact on the probability parameter

Piotr Saja 1 , Artur Woźny 2 , Andrzej Pacana 2  and Magdalena Dobosz 1
 • 1 Podkarpackie Center of Educational Services, , Rzeszów
 • 2 Rzeszów University of Technology, Faculty of Management

Abstract

The article raises the issue of risk assessment and its impact on the quality and safety of work. During the assessment of the turning lathe position additional components associated with the jobs personalization were taken into account. Paragraph 2 item 7 of the Regulation of the Minister of Laborr and Social Policy of 26 September 1997 on general safety regulations defines occupational risk as the likelihood of an adverse event. The authors drew attention to the reality of the accident, which sometimes depends on the predisposition of the employee. It turns out that a correct estimation of the probability of occurrence of the accident to be able to react in a timely way seems extremely important.. This parameter will be assessed more accurately if we take into account a number of additional components resulting from the characteristics of the employee. The results of the personalized assessment of risk may allow appropriate planning of corrective and preventive actions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Constantin S. 2012. Industrial Health, Safety and Environmental Management, epubli, Berlin, 3rd edition.

 • 2. Greenwood R. 2006..Reader: Job Safety Analysis Occupational Health and Safety Practitioner. Safetyline Institute

 • 3. Ordysiński S. 2014. Wiek, staż pracy oraz stan zdrowia jako czynniki wpływające na percepcję zagrożeń związanych z pracą, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 9(519), 16-19.

 • 4. Pacana A., Woźny A, Dobosz M., Saja P. 2016. Additional determinants of occupational risk assessment on the example of the HGV driver - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 14/6, 488-492

 • 5. Roughton J., Crutchfield N. 2008. Job Hazard Analysis, A Guide for Voluntary Compliance and Beyond. http://emeetingplace.com/

 • 6. Joanne O Crawford, Richard A Graveling, Hilary Cowie, Ken Dixon and Laura MacCalman Research Committee, Institute of Occupational Medicine, IOSH 2009, The health, safety and health promotion needs of older workers, An evidence-based review and guidance, Report submitted to the IOSH

 • 7. Ulewicz R., Klimecka-Tatar D., Mazur M., Niciejewska M. 2015. Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

 • 8. Woźny A., Pacana A. 2013. Ocena Ryzyka zawodowego, OWPRz, Rzeszów.

 • 9. Załuski W. 2008. Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa. Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej.

 • 10. Zawieska M. 2007. Ryzyko zawodowe. Metodyczne postawy oceny, Wydawnictwo CIOP, Warszawa.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search