Moderato: Master and disciple – A Case Study in the Olympic Landscape

Open access

Abstract

The text characterizes the master-disciple relationship, which is interpreted in a historical context (of ancient Greece) and the contemporary one. In the first case it refers to the connection taking place between Socrates and his disciples (and especially between him and Plato). In the second case the author presents a study of one case of a supposed master-disciple relationship as a typical case study. He comes to a conclusion that the occurrence of such a relationship depends on two persons: a master and a disciple. When both of them agree that there was, there is and, maybe, there will be such a connection between them, it can be proclaimed with certainty that such a relationship existed or can start to exist. However, when any party of the supposed relationship is of an opinion that it has never existed, it is necessary to concede that (s)he is right, since it is not proper when one party maintains against the second party’s will - or without his/her knowledge - that there was a master-disciple relationship between them.

Arystoteles (1983). Metafizyka [Metaphysics]. Warszawa: PWN.

Arystoteles (1982). Zoologia [Zoology]. Warszawa: PWN.

Czerwiński, M. (1986). Wstęp [Introduction]. In T. Hołówka, Myślenie potoczne [Everyday Thinking]. Warszawa: PWN.

Diogenes Laertius (1972). Lives of Eminent Philosophers, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0258%3Abook%3D2%3Achapter%3D5.

Domański, J. (1996). Metamorfozy pojęcia filozofii [Metamorphoses of the Notion of Philosophy]. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii.

Eco, U. (1987). Imię róży [The Name of the Rose]. Warszawa: PIW.

Eco, U. (1987). Pejzaż semiotyczny [Semiotic Landscape]. Warszawa: PIW.

Eco, U. (Ed.) (2005). Historia piękna [History of Beauty]. Poznań: Dom Wydawniczy REBOS.

Eco, U. (Ed.) (2007). Historia brzydoty [History of Ugliness]. Poznań: Dom Wydawniczy REBOS.

Eco, U. (2008). Filozofia frywolna [Frivolous Philosophy]. Kraków: Wydawnictwo M.

Fritzhand, M. (1978). Myśl etyczna młodego Marksa [Young Marx’s Ethical Thought]. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Galdine Gal, A. (2011). Report of V4 Conference. Hungarian Review of Sport Science, pp. 1, 32-34.

Hawking, S.W., Perry, M.J., & Strominger, A. (2016). Soft hair on black holes. Physical Review Letters, 116, 231301-1 - 231-301-9.

Hołówka, T. (1986). Myślenie potoczne [Everyday Thinking]. Warszawa: PIW.

Kosiewicz, J. (1986). Kultura fizyczna, osobowość, wychowanie. Zagadnienia metodologiczne [Physical Culture, Personality, Education. Methodological Issues]. Warszawa: Wydawnictwo AWF.

Kosiewicz, J. (1992). Czeławiej i jego tieło w doktrynie Cerkwi i katoliczeskoj fiłosofii. Moscow: INION Russian Academy of Sciences. No 462258.

Kosiewicz, J. (1997). Bóg, cielesność i przemoc [God, Corporeality, and Violence]. Warszawa: ALETHEIA

Kosiewicz, J. (1998a). Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka wobec ciała [Attitude of Early Christian and Catholic Thought Towards the Body]. Warszawa: Wydawnictwo “Witmark.”

Kosiewicz, J. (1998b). Bóg, cielesność i miłość [God, Corporeality, and Love]. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Kosiewicz, J. (2000). Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii [Physical Culture and Sport from a Philosophical Perspective]. Warszawa: Wydawnictwo AWF w Warszawie.

Kosiewicz, J. (2008/2009). Philosophy of sport from the institutional, content related and methodological viewpoint. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 46(1), 5-38.

Kosiewicz, J. (2010). Philosophy of sport from the institutional, content related and methodological viewpoint. In J.

Kosiewicz (Ed.), Sport and Philosophy. From Methodology to Ethics (pp. 46-48). Warszawa: Wydawnictwo BK.

Kosiewicz, J. (2014a). Sport and ethics, philosophical studies. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 62.

Kosiewicz, J. (2014b). Normative ethics and sport: A moral manifesto. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 62(1), 5-22. DOI: 10.2478/pcssr-2014-0008.

Kosiewicz, J. (2015a). Why pluralism, relativism, and panthareism: An ethical landscape with sport in the background. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 66(1), 75-87. DOI: 10.1515/pcssr-2015-0015.

Kosiewicz, J. (2015b). Professional, spectator, and Olympic sport in the context of the terms spiritualism and spirituality, and in the context of normative ethics. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 68(1), 43-62. DOI: 10.1515/pcssr-2015-0024.

Kosiewicz, J. (2016a). Considerations on relations between philosophy and sport and common sense thinking. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 72(1), 79-87. DOI: 10.1515/pcssr-2016-0010.

Kosiewicz, J. (2016b). Pejzaż etyczny ze sportem w tle [Ethical landscape with sport in the background]. In J. Kosiewicz (Ed.), Moralność i sport [Morality and Sport] (pp. 5-49). Warszawa: Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie.

Kosiewicz, J. (2016c). Moralność i sport [Morality and Sport]. Warszawa: Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie.

Kosiewicz, J. (2016d). Sport widowiskowy, zawodowy i olimpijski w kontekście pojęć spirituality i spiritualism and normative ethics. Moralność i sport [Professional, Spectacular and Olympic Sport in the Context of Notions of Spirituality and Spiritualism. Morality and Sport]. Warszawa: Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie, pp. 192-224.

Kosiewicz, J. (2017a). Filozofia w tyglu etymologii i szaleństwa [Philosophy in the melting pot of etymology and madness]. In J. Kosiewicz (Ed.), Od mitu pełnego dziwów do włosów na czarnych dziurach - filozoficznie [From Myth Full of Wonders to Hair on Black Holes - Philosophically] (pp. 94-144). Warszawa: Wydawnictwo AWF w Warszawie oraz MTNSS.

Kosiewicz, J. (2017c). Arystoteles i myślenie potoczne. Powstawanie i ginięcie a włosy Hawkinga [Aristotle and everyday thinking. Coming to be, passing away, and Hawking’s hair]. In J. Kosiewicz (Ed.), Od mitu pełnego dziwów do włosów na czarnych dziurach - filozoficznie [From Myth Full of Wonders to Hair on Black Holes - Philosophically] (pp. 320-357). Warszawa: Wydawnictwo AWF w Warszawie oraz MTNSS.

Kosiewicz, J. & Bochenek, A. (Eds.) (2017d). Społeczne i kulturowe aspekty sportu i turystyki [Social and Cultural Aspects of Sport and Tourism]. Biała Podlaska: Wydawnictwo AWF w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.

Kosiewicz, J. (2017e). Sport poza dobrem i złem [Sport beyond good and evil]. In J. Kosiewicz & A. Bochenek (Eds.), Społeczne i kulturowe aspekty sportu i turystyki [Social and Cultural Aspects of Sport and Tourism] (pp. 11-26). Biała Podlaska: Wydawnictwo Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.

Kosiewicz, J. (2017f). Wprowadzenie. Bo mit jest pełen dziwów, jak miękkie włosy na czarnych dziurach [Introduction. Because myth is full of wonders, as soft hair on black holes]. In J. Kosiewicz (Ed.), Od mitu pełnego dziwów do włosów na czarnych dziurach - filozoficznie [From Myth Full of Wonders to Hair on Black Holes - Philosophically] (pp. 320-357). Warszawa: Wydawnictwo AWF w Warszawie oraz MTNSS.

Kotarbiński, T. (1970). Rytmy i rymy [Rhythms and Rhymes]. Warszawa: Czytelniki.

Kotarbiński, T. (1966). Medytacje o życiu godziwym [Meditations on Dignified Life]. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kotarbiński, T. (1982). Traktat o dobrej robocie [A Treatise on Good Work]. Warszawa: Ossolineum.

Lipiec, J. (1999). Filozofia olimpizmu [Philosophy of Olympism]. Poznań: AWF w Poznaniu.

Lipiec, J. (2005a). Powrót do estetyki [Return to Aesthetics]. Kraków: Wydawnictwo FALL.

Lipiec, J. (2005b). Koło etyczne [Ethical Circle]. Kraków: Wydawnictwo FALL.

Lipiec, J. (2007). Pożegnanie z Olimpią [Farewell to Olympia]. Kraków: Wydawnictwo FALL.

Lipiec, J. (2017). Homo Olimpicus. Kraków: Wydawnictwo FALL.

Marks, K. (1962). Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 roku [Economic and philosophic manuscripts of 1844]. In K. Marks & F. Engels (Eds.), Dzieła [Works], Vol. 3 (pp. 548-634). Warszawa: KiW.

Myśliwski, W. (2013). Ostatnie rozdanie [The Last Hand]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Pseudo-Platon (1973). Definicje [Definitions]. In Alkibiades i inne dialogi oraz definicje [Alkibiades and Other Dialogues and Definitions] (pp. 150-191). Warszawa: PWN.

Tatarkiewicz, W. (1970). Historia filozofii [History of Philosophy], Vol. 1-3. Warszawa: PWN.

Tatarkiewicz, W. (1971). Droga do filozofii [Road to Philosophy]. Warszawa: PWN.

Tatarkiewicz, W. (1972). Droga przez estetykę [Road Through Aesthetics]. Warszawa: PWN.

Physical Culture and Sport. Studies and Research

The Journal of Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw

Journal Information

CiteScore 2018: 0.3

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.201
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.333

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 339 273 25
PDF Downloads 178 125 6