The Involvement of Budapest Residents with Visual Impairments in Leisure Sports: Barriers and Facilitators

Open access

Abstract

Since the political and economic changes that occurred in 1989-1990, Hungary has been in a state of transition from a socialist regime to a democratic culture. In an effort to comply with the rules of democracy, equal opportunities for people with disabilities are demanded on various platforms. However, inclusion in sports is still uncommon, and physical education (P.E.) teachers, trainers, sports scientists, etc. are not provided with in-depth education on adapted sports. The present study examines the involvement of Hungarian adults with VI (visual impairments) in leisure sports and investigates facilitators and barriers which members of the target group face. First, the educational opportunities (segregation or inclusion) provided for Hungarian children with VI are introduced. The historical and legislative backgrounds are presented in order to give a clear review of the social context. Findings of a survey on the activity levels of Hungarian adults with vision loss are introduced, which reflect the target group’s willingness to get involved in leisure activities and also pinpoint factors which hinder their participation (e.g., professionals’ unfamiliarity with the special needs of those with VI and adapted sports opportunities).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Abraham Bánfalvi Cs. (2008). Az integrációs cunami /The integrating tsunami/. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó Kft.

 • Caballero B. (2007). The global epidemic of obesity: An overview. Retrieved August 15 2015 from http://epirev.oxfordjournals.org/content/29/1/1.full

 • Capella-McDonnall M. (2007). The need for health promotion for adults who are visually impaired. Journal of Visual Impairment and Blindness 101 133-145.

 • Csákvári J. (2009). A közös figyelmi helyzet jelenségének különböző megközelítései jellegzetességei látássérülés és autizmus spektrum zavar esetén /Different aspects and specific features of joint attention deficit in children with visual impairments and autism spectrum disorder/. Retrieved April 10 2015 from http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=23&jaid=205

 • Dóczi T. Gál A. & Sáringerné Sz.Zs. (2014). Társadalmi befogadás a sportban és a sport által /Social inclusion in sport and through sport/. In J. Farkas (Ed.) A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása /Exposition of dimensions of physical activity and sport in Hungary/ (pp. 74-141). Budapest: MST-MSTT.

 • Dolbow D.R. & Figoni S.F. (2015). Accommodation of wheelchair-reliant individuals by community fitness facilities. Spinal cord. Retrieved August 20 2015 from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25777328

 • Földesiné Sz.Gy. (1997). Proklamáció a fogyatékosok sportjáért /Proclamation for disability sports/. Testnevelés és sporttudomány /Physical education and sports science/ 2 9-16.

 • Földesiné Sz.Gy. Gál A. & Dóczi T. (2009). Sportszociológia /Sociology of sport/. Budapest: TF-MSTT.

 • Gál A. (2008). A magyar lakosság egészségtudatossága és szabadidő-sportolási szokásai /Health status and sporting habits of Hungarian population/. In Sz.Gy. Földesiné A. Gál & T. Dóczi (Eds.) Társadalmi riport a sportról /Social report on sport/ (pp. 9-39). Budapest: ÖM Sport Szakállamtitkárság MSTT.

 • Gombás J. (2011). Fogyatékosok sportja helyett adaptált sport - avagy a szemléletváltás jótékony hatása /Disability sports or adapted sports: The beneficial effect of new approaches/. Magyar Sporttudományi Szemle /Hungarian Sport Science Review/ 4 27-31.

 • Gombás J. (2013). Sighted volunteers’ motivations to assist people with visual impairments in free time sport activities. Journal of Human Sport and Exercise 8(2) 220-227.

 • Haugann E.M. (1991). Strengths and weaknesses of integrated education and special schools for the blind: An international perspective. Retrieved August 15 2015 from https://nfb.org/images/nfb/publications/fr/fr10/issue1/f1001tc.html

 • Hungarian Central Statistical Office (2012). Population census 2011. Retrieved June 10 2012 from http://www.nepszamlalas2001.hu/eng/volumes/12/tables/load1_1_1_2.html

 • Kálmán Zs. & Könczei Gy. (2002). A Tajgetosztól az esélyegyenlőségig /From Taygetos to equal rights/. Budapest: OSIRIS.

 • Keszi R. Pál J. & Papp G. (2014). Fogyatékosügyi szervezetek együttműködési kapcsolatai Magyarországon - Pillanatfelvétel a nonprofit szektor egyik speciális szegmensének hálózatszerveződési karakterisztikájáról /Cooperative relations of disability organizations in Hungary: Snapshot about the characteristics of network organization related to a special segment of the non-profit sector/. Retrieved August 19 2015 from http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=48&jaid=674

 • Komáromi R. (2003). A megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci integrációjáról /Integration of people with disabilities to the labor market/. Esély 5 27-59.

 • Lieberman L.J. Ponchillia P. & Ponchillia S. (2013). Physical education and sport for individuals who are visually impaired or deafblind: Foundations of instruction. New York NY: American Federation of the Blind Press.

 • Liou T-H. Pi-Sunyer F.X. & Laferrere B. (2005). Physical disability and obesity. Nutrition Reviews 63 321-331.

 • Osváth P. & Ramocsa G. (2006). A sport hatása a vakok életminőségére Magyarországon /The effect of sport on blind people’s quality of life in Hungary/. Kalokagathia 1-2 170-175.

 • Osváth P. Kälbli K. & Ramocsa G. (2007). Attitudes of students in sport education to the sport activity of blind people in Hungary and possible reasons for them. Retrieved October 6 2012 from http://gymnica.upol.cz/index.php/gymnica/article/view/36/33

 • Perlusz A. (2008). Látássérültek iskoláztatása és társadalmi integrációja /Schooling and social integration of the visually impaired/. In Cs. Bánfalvi (Ed.) Az integrációs cunami /The integrating tsunami/ (pp. 113-129). Budapest: Eötvös Kiadó.

 • Pető I. & Szabó É. (2003). Gondolatok a sérült gyermekek inklúziójáról /Thoughts on the inclusion of children with disabilities/. Retrieved February 19 2012 from http://www.ofi.hu/tudastar/gondolatok-serult

 • Réthy E. (2002). A speciális szükségletű gyermekek nevelése oktatása Európában; Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései /The education of children with special needs in Europe: Practical issues of integration and inclusion/. Magyar Pedagógia /Hungarian Education/ 102(3) 281-300.

 • Secretariat for the Convention on the Rights of People with Disabilities (SCRPD) (2015). Un Enable - Disability and sports. Retrieved February 14 2016 from http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1563

 • Somorjai Á. (2008). Integráltan és szeparáltan tanuló vak fiatalok /Blind students learning in integration and segregation/. In Cs. Bánfalvi (Ed.) Az integrációs cunami /The integrating tsunami/ (pp. 77-112). Budapest: Eötvös Kiadó.

 • Special Eurobarometer 213 (2004). The citizens of the European Union and sport. Retrieved June 22 2010 from ec.europa.eu/COMMFrontOffice/.../index.cfm/.../54300

 • Special Eurobarometer 334 (2010). Sport and physical activity. Retrieved October 18 2014 from europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-207_en.htm

 • Tausz K. & Lakatos M. (2004). A fogyatékos emberek helyzete /Social status of people with disabilities/. Retrieved June 10 2012 from http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2004/2004_04/2004_04_370.pdf

 • Tóthné Kälbli K. Fótiné Hoffmann É. & Lénárt Z. (2015). Az adaptált fizikai aktivitás és az adaptált testnevelés fejlődése és jelentéstartalmának sokszínűsége a nemzetközi és hazai színtéren /Development and multiaspect natures of adapted sport and adapted physical education/. In L. Révész & T. Csányi (Eds.) Tudományos alapok a testnevelés tanításához. II. kötet. A testnevelés és az iskolai sport neveléstudományi pszichológiai és kommunikációs szempontú megközelítései /Scientific fundaments of physical education. Volume 2. Didactic psychological and communicational aspects/ (pp. 198-224). Budapest: Magyar Diáksport Szövetség.

 • World Health Organization (2014). Visual impairment and blindness. Retrieved August 18 2015 from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.3

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.201
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.333

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 276 109 8
PDF Downloads 131 54 0