A comparative analysis of urban development and the tram line network in Lviv in 1932−2016

 • 1 University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Abstract

This article presents a comprehensive analysis of changes in urban development (including certain types of public buildings) and changes in the routes of Lviv’s tram lines over the last 80 years, related to the territorial and demographic development of the city. For this purpose, maps comparing these elements of urban infrastructure between 1932 and 2016 were developed. The analysis was carried out based on a plan of Lviv from 1932, contemporary vector data taken from OpenStreetMap, ArcGIS basemaps, Google Street View panoramic images, information contained in interwar Lviv guides, and supplementary information from other sources.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Affek A., 2012, Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS. In: J. Plit (ed.), Źródła kartograficzne w badaniu krajobrazu kulturowego. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, pp. 48–62.

 • Bonusiak A., 2007, Przeobrażenia przestrzenne miasta Lwowa. Studium historyczne. In: M. Mali-kowski, S. Solecki (eds.), Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-­Wschodniej, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, pp. 70−98.

 • Gojawiczyński A., 1926, Przewodnik po Lwowie. Lwów: “Reklama Polska”, pp. 3−39.

 • Hora E., 1937, Małopolska Wschodnia i Wołyń zapraszają turystów: przewodnik informacyjno­turystyczny. Lwów: P.B.P. Orbis, pp.10−23.

 • Ilustr. przewodnik po Lwowie: z wykazem ulic i planem orient. Miasta, 1933. Lwów: “Gazeta Mieszkaniowa”, pp. 6−52.

 • Ilustrowany przewodnik po Lwowie z planem orjentacyjnym ze wskaźnikiem, 1936. Lwów: “Reklama Lwowska”, pp. 20−71.

 • Medyński A., 1938, Lwów: ilustrowany przewodnik dla zwiedzających. Lwów: Gubrynowicz i Syn, pp.18−21.

 • Pamiątkowy przewodnik po Lwowie, 1927. Lwów: Biuro handlowo-inform. i wydawn.-reklam. K. Zamorski i A. Link, pp. 96−108.

 • Podhorodecki L., 1993, Dzieje Lwowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, pp. 175−182.

 • Posatsky B., 2014, Transformacje przestrzenne centrum Lwowa (plany i realizacje w ciągu XX i na początku XXI wieku). “Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo” Nr 20, pp. 210−226.

 • Shabliya O., 2012, Lviv. Kompleksnyi atlas. Kijiv: Vydavnyctvo DNVP “Kartohrafiya”.

 • Tarkow S., 1994, Istorya lvivskoho tramvayu. Lviv: Vydavnyctvo Phoenix.

 • Tscherkes B., 2000, Stalinist visions of the urban transformation of Lviv, 1939−1955. “Harvard Ukrainian Studies” Vol. 24, pp. 205−218.

 • Wang M., Li Q., Hu Q., Zhou M., 2013, Quality analisys of open street map data. “International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences” Vol. 40, pp. 155−158.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search