Cartographic image of “wandering streets and their names” in Lublin (in the 20th and 21st century) – verification of a research method

Abstract

The authors’ main goal is to highlight the additional research potential of the method of analysing changes in the routes and names of streets introduced by Paweł E. Weszpiński in 2012. The proposed method was based on the old city maps of Warsaw and, according to Weszpiński, described “wandering streets and their names”. Taking the changing routes and names of streets on Lublin city maps from the last century as the research subject, the authors demonstrate that the method can be used to analyse how urban spaces are perceived and how they function in the minds of local residents. The authors propose to modify the method by adding one more important factor – the function of the place or street affected by the “wandering”. They claim that the study of changes in streets’ topography, territorial scope and names should be supplemented each time with an analysis of the administrative, economic or social significance of the place.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Chachaj J., 2014, Trwałość dawnych elementów krajobrazu i sieci drożnej w ramach współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie ulic Krańcowej i Wilczej w Lublinie. “Studia Geohistorica” T. 2, pp. 107–117.

 • Czerny A., 2011, Teoria nazw geograficznych. “Prace Geograficzne” Nr 226. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

 • Bonin S., 1989, Poziomy czytania mapy. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 21, nr 2, pp. 49–62.

 • Buczyński M., 1962, Nazwy dzielnic i przedmieść Lublina. “Rocznik Lubelski” T. 5, pp. 251–268.

 • Buczyński M., 1966, Nazwy ulic i placów Lublina. “Onomástica” T. 11, z. 1-2, pp. 136–181.

 • Chmielak J., Jakmińska G., Polańska M., 2000, Historia miasta Lublin – informator do wystawy stałej w Muzeum Historii Miasta Lublin. Lublin: Muzeum Lubelskie.

 • Ciołkosz-Styk A., 2009, Ewolucja sposobów kartograficznej prezentacji polskich planów miast. In: J. Kozak, M. Luc (eds.) Geograf u progu ery kosmicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 93–100.

 • Kałamucki K., 1994, Próba oceny ewolucji planów miast Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych na przykładzie wybranych opracowań. “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 26, nr 4, pp. 202–218.

 • Kałamucki K., Mazur C., 2001, Kształtowanie się treści i formy planów miast wydawanych przez Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 33, nr 3, pp. 213–225.

 • Kasperek J., 1989, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

 • Kociuba D., 2007a, Analiza treści i okoliczności powstania planów i widoków Lublina. In: M. Harasimiuk, D. Kociuba, P. Dymmel (eds.), Plany i widoki Lublina XVII–XXI wiek. Lublin: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Miejski w Lublinie, pp. 108–126.

 • Kociuba D., 2007b, Rozwój przestrzenny i funkcjonalny Lublina w świetle materiałów kartograficznych i ikonograficznych. In: M. Harasimiuk, D. Kociuba, P. Dymmel (eds.), Plany i widoki Lublina XVII–XXI wiek. Lublin: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Miejski w Lublinie, pp. 14–31.

 • Konopska B., 2007, Cenzura w kartografii okresu PRL na przykładzie map do użytku ogólnego. “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 39, nr 1, pp. 44–57.

 • Nerlo W., 1986, Nowa generacja planów miast PPWK. “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 18, nr 3, pp. 111–114.

 • Weszpiński P.E., 2012, Kartograficzny obraz wędrówek ulic i ich nazw na przykładzie Warszawy. “Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego” T. 3, pp. 154–162.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search