Computerization of cartographic publishing activity – an outline of the problem exemplified by the former monopolist in Poland

Abstract

The post-1989 transition from a centrally planned economy to a free-market economy generated new investment opportunities in Poland, heavily impacted by computerization. The article analyses the genesis, course and effects of implementation of computerization in a cartographic publishing house which spent several decades operating on a typical Central and Eastern European market. It also highlights the multi-dimensional nature of this process, presenting it in the context of political and socio-economic changes. The author indicates that the factors hindering efficient implementation of computerization were the very qualities which in the past determined the enterprise’s market potential: a great reserve of source and technical materials for publishing maps, efficient technological facilities, experienced employees and the management who sought modernization, but underestimated the potential of computerization and had to deal with its own psychological barriers related to the issue.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Balcerowicz L., Rzońca A., 2010, Systemy instytucjonalne a siły napędowe gospodarki. In: Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza, eds. L. Balcerowicz, A. Rzońca. Warszawa.

 • Kaliński J., 2013, Model gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w ujęciu „szkoły wakarowskiej”. In: W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej, ed. P. Jachowicz. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, pp. 51–62.

 • Kamosiński S., 2012, Losy wielkich przedsiębiorstw doby PRL w regionie kujawsko-pomorskim w okresie transformacji systemowej i po jej zakończeniu. In: Z dziejów przemysłu po 1945 roku, eds. E. Kościk, R. Kementowski. Wrocław, pp. 263–285.

 • Konopska B., 2001, Przeszłość i dzień dzisiejszy Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SA. “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 33, nr 3, pp.187–201.

 • Konopska B., 2005, Potencjalna i rzeczywista rola kartografii użytkowej na przykładzie map samochodowych i turystycznych. In: Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce, eds. J. Ostrowski, J. Pasławski, “Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 26, pp. 55–63.

 • Konopska B., 2012, Wpływ aparatu władzy w latach 1944–1989 na polskie publikacje kartograficzne do użytku powszechnego, “Instytut Geodezji i Kartografii. Seria Monograficzna” Nr 16, Warszawa.

 • Konopska B., 2013, The tightening of censorship rules in cartography in Poland 19441989, “Geoin-formation Issues” Vol. 5, no. 1(5), pp. 5–20.

 • Krupski J., Janusiewicz R., 2000, Kartograficzny ruch i rynek wydawniczy w Polsce w latach 1989−2000. In: Kartografia polska u progu XXI wieku, eds. I. Krauze-Tomczyk, J. Pasławski, “Materiały Ogólnopolskich Konferencji kartograficznych” T. 22, Warszawa, pp. 209−242.

 • Morawski W., 2013, Tendencje autarkiczne w gospodarce socjalistycznej. In: W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej, ed. P. Jachowicz. Warszawa: Oficyna Wydawn. Szkoły Głównej Handlowej, pp. 75–106.

 • Prospekt emisyjny, 1994, Warszawa: PPWK.

 • Prospekt emisyjny, 1996, Warszawa: PPWK.

 • Prospekt emisyjny, 2007, Warszawa: PPWK.

 • Sas-Uhrynowski J., 2001, Copernicus – PPWK w nowej szacie. “Polski Przegląd Kartograficzny” T. 33, nr 3, pp. 242–243.

 • Sprawozdanie Zarządu PPWK S.A. I półrocze 2000 r. In: Prospekt emisyjny akcji, PPWK, Warszawa 2001, p. 98.

 • Wakar A., 1965, Ekonomia socjalizmu: wybrane zagadnienia. Warszawa: SGPiS.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search