Cartographic image of immaterial elements in a city on the example of city maps of Warsaw from 1641 until the end of the 19th century

Open access

Abstract

The article discusses the problem of cartographic presentation of immaterial elements of city space. On the example of old city maps of Warsaw from the period between 1641 and the end of the 19th century, the image of objects and places in Warsaw is linked to the image of activities happening in them, or in connection with them. The author presents results of the analysis of the methods of presentation of immaterial elements, distinguishing three most numerous groups of them: nomenclature, functions and significance of objects, and property and administrative issues. The conclusions base on the analysis of 61 general city maps of Warsaw covering the whole city, elaborated in the periods 1641–1800, 1801–1900, and, supplementary, 1901–1939.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Bartoszewicz H. Weszpiński P.E. 2017 Korpus Inżynierów Wojskowych. Plan Warszawy 1825. Ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy. Warszawa: Muzeum Warszawy.

  • Handke K. 2011 Dzieje Warszawy nazwami pisane. „Biblioteka Warszawska” Warszawa: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.

  • Jankiewicz A. Weszpiński P.E. Witecki M. 1999 Atlas Historyczny Warszawy. Warszawa: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Wojewoda Mazowiecki.

  • Karczewski A. [1945] Plany Warszawy w XVIII i początku XIX do czasów Księstwa Warszawskiego włącznie. Typesctript from a collection of the State Archives in Warsaw.

  • Krassowski B. Majewska B. 1980 Plany Warszawy 1655–1814. Warszawa: Biblioteka Narodowa.

  • Olsen B. 2013 W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Warszawa Instytut Badań Literackich (original edition: 2010 In Defense of Things. Archeology and the Ontology of Objects. Lanham New York Toronto Plymouth AltaMira Press).

  • Weszpiński P.E. 2012 Dawne źródła kartograficzne do poznania nazewnictwa miejskiego Warszawy od XVII do XIX wieku. In: Śladami nazw miejskich Warszawy. Z prac Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. „Biblioteka Warszawska” Warszawa: MHW pp. 15–38.

  • Weszpiński P.E. 2013 Plan miasta Warszawy. Plan von der Stadt Warschau 1808–1809. „Kronika Warszawy” Nr 1(148)/2013 pp. 100–105.

  • Weszpiński P.E. 2014 Dzieje i analiza dawnych planów Warszawy. Doctors dissertation. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Zarębska T. 1964 Plan Warszawy z pierwszej połowy XVII w. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” T. 9 nr 1 pp. 233–254.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 177 65 2
PDF Downloads 92 53 1